Hyppää pääsisältöön

Hakukelpoisuus maisteri- ja DI-ohjelmiin

Tältä sivulta löydät tietoa hakukelpoisuudesta maisterintutkintoon Tampereen yliopiston hakukohteissa.

Yleistä hakukelpoisuudesta

Milloin olet hakukelpoinen

Olet kelpoinen hakemaan suoraan ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri, diplomi-insinööri tai arkkitehti), jos olet suorittanut tai suoritat valintaperusteissa ilmoitettuun määräaikaan mennessä

  • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Lisäksi sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot, tuottavat hakukelpoisuuden.  

Opiskelijavalinta pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin tehdään alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Opiskelijavalinnassa voidaan lisäksi huomioida hakijan muu hankittu aiempi osaaminen, jos hakukohdekohtaisissa valintaperusteissa niin määritellään.  

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei kuitenkaan estä hakemasta maisteriopintoihin. Toista ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia hyväksytään vain erittäin perustelluista syistä. 

Mikäli opiskelijalla ei pohjatutkinnon nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole riittävää osaamispohjaa, voidaan hänen hakemuksensa tästä syystä hylätä. 

Ulkomaisella korkeakoulututkinnolla hakeminen

Ulkomaisen korkeakoulututkinnon tulee vastata laajuudeltaan vähintään 180 ECTS-pistettä tai 3-4 vuoden kokoaikaista opiskelua ja sen tulee antaa oikeus hakea vastaaviin yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa. Ulkomaisen korkeakoulututkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää. Korkeakoulun tulee olla listattuna asianomaisen maan tutkinnonanto-oikeuden omaavien korkeakoulujen listauksessa tai kansainvälisen organisaation (esim. UNESCO) ylläpitämällä listauksella tunnustetuista korkeakouluista.

Jos olet Tampereen yliopistoon nykyinen tai entinen tutkinto-opiskelija

Jos olet Tampereen yliopiston nykyinen tai entinen tutkinto-opiskelija, huomaa, että yliopiston tutkintosäännöstä johtuen uuden opiskeluoikeuden myöntämiseen liittyy rajoituksia. Lue lisää tutkintosäännön rajoituksista opiskeluoikeuden myöntämiseen

Keväällä 2024 valmistuvat hakijat

Myös keväällä 2024 valmistuvat hakijat, jotka pystyvät toimittamaan lopullisen tutkintotodistuksen määräaikaan 11.7.2024 klo 15.00 mennessä, voivat tulla hyväksytyksi maisteriohjelmien hakukohteisiin. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien valinta tehdään ehdollisena hakuaikana toimitetun opintosuoritusotteen tietojen ja tilanteen perusteella.  

Täydentävät opinnot

Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi hyväksytyn suorittavan täydentäviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää enintään noin yhden vuoden opintoja vastaava määrä (enintään 60 opintopistettä). 

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai vastaavaan. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikanhakijoihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pakolaiseen tai pakolaiseen rinnastettavassa olevaan henkilöön. Turvapaikanhakija esittää hakuvaiheessa vastaanottokeskuksen asiakaskortin, jos hänellä ei ole esittää muuta henkilöllisyystodistusta. 

Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hakevan henkilön hakukelpoisuus arvioidaan normaalin ns. maisterihakuprosessin mukaisesti yliopiston hakijapalveluissa niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä. 

Pakolaisasemassa hakevan on todennettava suomen tai englanninkielen taito. Jos hakija ei virallisen henkilöllisyystodistuksen puuttumisen vuoksi, pysty osallistumaan yliopiston edellyttämään kielitestiin ja näin osoittamaan kielitaitoaan, yliopisto voi järjestää hakijalle tilaisuuden, jossa hänen kielitaitoaan voidaan arvioida.

Muuta huomioitavaa

Huomaathan myös, että jos haet Tampereen yliopiston suomenkielisiin maisteriohjelmiin opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi hakukohteesta riippuen. Kielten maisteriohjelmissa voidaan myös vaatia kyseisen hakukohteen kielen kielitaidon osoittamista. 

Katso hakukelpoisuuteen ja suomen kielitaitovaatimuksiin liittyvät mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.