Hyppää pääsisältöön

Motivaatiokirje

Kun haet Tampereen yliopistoon suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa (maisteriohjelmat), sinulta pyydetään sähköisen hakulomakkeen liitteeksi motivaatiokirje. Myös siirtohaussa tai avoimen väylän haussa hakevilta pyydetään osassa hakukohteista liitteeksi motivaatiokirje. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi tutkinnon suorittamiseen. Tämän lisäksi motivaatiokirjeen avulla halutaan selvittää, minkälaisia opintovalintoja aiot alustavasti tehdä ja miten koulutus mielestäsi tukee tieteellisiä tai ammatillisia tavoitteitasi. Kirjeen suositeltava pituus on 1-2 sivua ja se tulee kirjoittaa itsenäisesti. Huomioithan kuitenkin, että joissain hakukohteissa motivaatiokirjeelle on oma ohjeistus, joka on kirjattuna valintaperusteissa. Luethan valintaperusteet huolellisesti. Lista näistä hakukohteista on tämän sivun lopussa.

Pohdi motivaatiokirjeessäsi ainakin seuraavia asioita

 

 • Miksi päätit hakea nimenomaan tähän koulutukseen?
 • Miten koulutustaustasi sopii mielestäsi pohjaksi koulutukseen, johon haet?
 • Millaiset opiskelutottumukset sinulla on? Kuvaa omia opiskelutaitojasi ja –tapojasi (esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi ja miten omaksut opiskeltavaa sisältöä?)
 • Tutustu opinto-oppaisiin. Millaisia opintovalintoja suunnittelet tekeväsi ja millä aikataululla suorittaisit opintoja?
 • Opetusta järjestetään pääasiassa päiväsaikaan. Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun ja esimerkiksi työn vaatimukset ottaen huomioon tutkinnon tavoitteellisen suoritusajan.*
 • Millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen? Millä tavoin uskot, että tämän alan opiskelu tukee ammatillisia tai tieteellisiä tavoitteitasi?

Jos haet ylempään korkeakoulututkintoon (maisteriohjelmat), kerro lisäksi

 • Jos olet jo suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, perustele miten hakemasi tutkinnon opinnot tuottavat sinulle sellaista aidosti uutta osaamista, jota et pystyisi hankkimaan esimerkiksi avoimen yliopiston opinnoilla tai täydennyskoulutuksella
 • Jos olet jo miettinyt lopputyön aihetta tai sisältöä (Pro gradu- tai diplomityö), kerro niistä lyhyesti
 • Jos sinulla on hakemaasi alaan liittyvää työkokemusta, kerro siitä lyhyesti

*Kandidaatin tutkinnon osalta 3 vuotta, maisteri-/DI-/arkkitehtitutkinnon osalta 2 vuotta (pl. psykologian maisterin tutkinto 2,5 vuotta).

Seuraavissa hakukohteissa on poikkeavia ohjeistuksia motivaatiokirjeeseen liittyen, luethan ohjeistukset huolellisesti näiden kohteiden valintaperusteista

Hakukohteet, joiden motivaatiokirjeessä tulee huomioida sekä tällä sivulla oleva yleinen ohjeistus että hakukohteen oma, valintaperusteissa esitetty ohjeistus:

 • Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka, DI-ohjelma
 • Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma, Pori
 • Journalistiikan maisteriohjelma
 • Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma

Hakukohde, jonka motivaatiokirjeessä tulee huomioida ainoastaan hakukohteen oma, valintaperusteissa esitetty ohjeistus:

 • Media, kulttuuri ja yhteiskunta -maisteriohjelma
Opiskelijoita Tampereella.

Lisätietoa maisteriohjelmiin hakemisesta, avoimen väylän hausta ja siirtohausta