Erikoistu haavahoidon asiantuntijaksi!
Erikoistumiskoulutus

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Tule kouluttautumaan haavahoidon asiantuntijaksi terveysalan erikoistumiskoulutukseen.

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoidon menetelmiin, tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Koulutuksessa saat taitoa sekä oman että työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu työelämässä jo jonkin aikaa toimineille terveysalan ammattilaisille.

Järjestämme koulutuksen lukuvuonna 2022-2023. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelu on monimuotoista, ja koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi.

Opiskelijamaksu on 1 500 € (alv. 0 %). Koulutus on osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Lisää käytännön tietoa löydät koulutuksen kuvauksesta.

 

Lisää erikoistumiskoulutuksia: