Hyppää pääsisältöön
Filosofian opiskelijoita ja opettajia

Filosofian maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä

Hanki kokonaisnäkemystä, josta on hyötyä alalla kuin alalla.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Filosofian maisteriohjelmassa voit erikoistua jollekin filosofian pääalueelle ja johonkin filosofiseen erityiskysymykseen.

Filosofinen koulutus antaa valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Filosofia harjoittaa täsmällistä, monipuolista, luovaa ja kokonaisuuksia hahmottavaa ajattelukykyä, ja on siten omiaan tukemaan mitä tahansa opetustyötä, hallinnollista tai taloudellista johtamis- tai asiantuntijatehtävää, yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä kulttuuri- ja viestintäalan työtä.