Hyppää pääsisältöön

Filosofian maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä

Hanki kokonaisnäkemystä, josta on hyötyä alalla kuin alalla.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Filosofian maisteriohjelmassa voit erikoistua jollekin filosofian pääalueelle ja johonkin filosofiseen erityiskysymykseen.

Filosofinen koulutus antaa valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Filosofia harjoittaa täsmällistä, monipuolista, luovaa ja kokonaisuuksia hahmottavaa ajattelukykyä, ja on siten omiaan tukemaan mitä tahansa opetustyötä, hallinnollista tai taloudellista johtamis- tai asiantuntijatehtävää, yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä kulttuuri- ja viestintäalan työtä.