Hyppää pääsisältöön
Opettaja

Englanti, Kielten maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Englannin maisteri - kielen mestari

Syvennä osaamistasi ja erikoistu. Voit muokata opintojasi työelämätoiveidesi mukaan.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää asiantuntemustaan jostain englannin kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin tutkimuksen erityisalasta. Maisteriopinnot kehittävät lisäksi kieli- ja viestintätaitoja, kykyä analyyttiseen ja tieteelliseen ajatteluun sekä yhteistyö- ja projektinhallintataitoja.

Englannin maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat työllistyvät erilaisiin syvällistä kielellistä ja kulttuurillista asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin viestintäalalle ja muille luoville aloille, koulutusalalle, diplomatiaan ja kansainvälisiin järjestöihin, elinkeinoelämän pariin, markkinointiin, matkailualalle sekä erilaisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin.  

Maisteriopinnoissa korostuvat Tampereen yliopiston yhteiskunnallinen painotus ja monitieteinen lähestymistapa. Opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi englannin kieleen maailmankielenä, kielen rakenteeseen ja käyttöön, kirjallisten ja kulttuurillisten tilojen ja ympäristöjen tarkasteluun sekä populaarikulttuuriin ja -kirjallisuuteen.

Tampereen yliopiston korkeakouluyhteisön laajan opintotarjonnan kautta opiskelijan on mahdollista suunnata opintojaan työelämäorientaationsa mukaisesti, valitsemalla esimerkiksi journalistiikkaa, pelitutkimusta, kauppatieteitä, kansainvälistä politiikkaa tai tietotekniikkaa. Kielen ja kirjallisuuden opinnot tarjoaa myös väylän opettajaksi aikoville, ja aineenopettajan pätevyyden saavuttaa sisällyttämällä opintoihin aineenopettajan pedagogiset opinnot.