Hyppää pääsisältöön

Englanti, Kielten maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Englannin maisteri - kielen mestari

Syvennä osaamistasi ja erikoistu. Voit muokata opintojasi työelämätoiveidesi mukaan.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Englannin kielen osaajat työllistyvät monipuolisiin asiantuntijatehtäviin

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää asiantuntemustaan jostain englannin kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin tutkimuksen erityisalasta. Maisteriopinnot kehittävät lisäksi kieli- ja viestintätaitoja, kykyä analyyttiseen ja tieteelliseen ajatteluun sekä yhteistyö- ja projektinhallintataitoja.

Englannin maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat työllistyvät erilaisiin syvällistä kielellistä ja kulttuurista asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin viestintäalalle ja muille luoville aloille, koulutusalalle, diplomatiaan ja kansainvälisiin järjestöihin, elinkeinoelämän pariin, markkinointiin, matkailualalle sekä erilaisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa korostuvat Tampereen yliopiston yhteiskunnallinen painotus ja monitieteinen lähestymistapa. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa voi erikoistua esimerkiksi englannin kielen varieteetteihin, korpustutkimukseen, monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen, kirjallisten ja kulttuuristen tilojen ja ympäristöjen tarkasteluun tai populaarikulttuuriin ja -kirjallisuuteen.

Tampereen yliopiston korkeakouluyhteisön laajan opintotarjonnan kautta opiskelijan on mahdollista suunnata opintojaan työelämäorientaationsa mukaisesti. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi muita kieliä, journalistiikkaa, pelitutkimusta, kauppatieteitä, politiikan tutkimusta tai tietojenkäsittelytieteitä. Kielen ja kirjallisuuden opinnot tarjoavat myös väylän opettajaksi aikoville, ja aineenopettajan pätevyyden saavuttaa sisällyttämällä opintoihin aineenopettajan pedagogiset opinnot. Englannin opiskelijat voivat suorittaa maisterin tutkintoonsa myös teknisen viestinnän erikoistumiskokonaisuuden.