Hyppää pääsisältöön

Avoin yliopisto: Lukuvuoden 2024–2025 opintotarjonta

Ennakkotietoa opintotarjonnasta

Tälle sivulle olemme koonneet tulevan lukuvuoden 2024-2025 opintokokonaisuuksien tarjonnan ennakkotietoa.

Opintotarjontaa päivitetään edelleen ja tarjonta julkaistaan kokonaisuudessaan toukokuun 2024 loppuun mennessä. Tarkempia opetusaikatietoja päivitetään pitkin lukuvuotta esimerkiksi kevään 2025 opintojen osalta.

Huomioithan, että opintomaksuihin on tulossa muutoksia 1.8.2024 alkaen.

Tervetuloa opiskelemaan syksyllä! Opintoihin voit hakea 7.8.2024 klo 10.00 alkaen.

Filosofian, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin opinnot

 • Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
 • Filosofian perusopinnot
 • Filosofian aineopinnot
 • Historian perusopinnot
 • Historian aineopintoja
 • Yhteiskuntaopin opintokokonaisuus

Johtamisen, hallinnon ja talouden opinnot

 • Competence module in responsible business and sustainability
 • Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden opintoja
 • Hallintotieteiden perusopinnot
 • Hallintotieteiden aineopintoja
 • Henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin osaamiskokonaisuuden opintoja
 • Julkisyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen
 • Kauppatieteiden perusopinnot
 • Kauppatieteiden aineopinnot
 • Markkinoinnin aineopintoja
 • Rahoituksen osaamiskokonaisuuden opintoja
 • Taloustieteen aineopintoja
 • Vakuutuksen ja riskienhallinnan aineopintoja
 • Vastuullisen liiketoiminnan syventäviä opintoja
 • Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden aineopintoja
 • Yrityksen johtamisen aineopintoja
 • Yrityksen laskentatoimen aineopintoja

Kasvatustieteen, logopedian ja psykologian opinnot

 • Kasvatustieteiden perusopinnot
 • Kasvatustieteiden aineopinnot
 • Logopedian perusopinnot
 • Puhekasvatus ja vokologia
 • Psykologian perusopinnot
 • Psykologian aineopintoja

Kirjallisuustieteen, suomen kielen ja kulttuurin, viestinnän ja journalistiikan opinnot

 • Kirjallisuustieteen perusopinnot
 • Kirjallisuustieteen aineopinnot
 • Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus
 • Suomen kielen perusopinnot
 • Suomen kielen aineopinnot
 • Suomi toisena kielenä -erikoistumiskokonaisuus
 • Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot
 • Viestinnän opintoja
 • Viestinnän monitieteisen kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja
 • Journalistiikan opintoja

Sosiaalityön, sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian opinnot

 • Sosiaalityön perusopintoja
 • Sosiaalityön aineopinnot 60 op, Pori (haku 15.5.–29.5.2024)
 • Sosiaalityön aineopinnot, Tampere ja Seinäjoki
 • Sosiaalipsykologian teoriat ja tutkimus
 • Sosiaali- ja terveysalan monitieteiset opinnot
 • Sosiaalipolitiikan teoriat ja tutkimus

Tekniikan ja luonnontieteiden opinnot

 • Matematiikan opintoja
 • Turvallisuusopintoja
 • Tietojohtamisen opintoja
 • Tilastollisen data-analyysin opintoja
 • Tuotantotalouden aineopintoja
 • Automaatiotekniikan opintoja
 • Fysiikan opintoja
 • Konetekniikan opintoja
 • Materiaalitieteen opintoja
 • Rakennustekniikan opintoja
 • Sähkötekniikan opintoja
 • Ympäristötekniikan ja kemian opintoja

Terveystieteiden, lääketieteen ja terveysteknologian opinnot

 • Hoitotieteen aineopintoja, Tampere ja Seinäjoki
 • Kansanterveystieteen perusopintoja
 • Kansanterveystieteen aineopintoja
 • Terveystiedon aineopintoja

Tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan opinnot

 • Informaatiotutkimuksen aine- ja syventäviä opintoja
 • Ohjelmistojen aineopintoja
 • Tieto- ja sähkötekniikan perus- ja aineopintoja
 • Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattitutkinnon yhteisiä opintoja

Vieraiden kielten ja kulttuurin opinnot

 • Espanjan kielen perusopinnot
 • Espanjan kielen aineopinnot
 • Latinan alkeet
 • Latinankielisen kulttuurin ja latinan kielen opintoja
 • Ranskan perusopinnot
 • Ranskan aineopinnot
 • Saksan perusopinnot
 • Saksan aineopinnot
 • Venäjän perusopinnot
 • Venäjän aineopinnot
 • Kieli- ja viestintäopinnot: yliopistotutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot:
  • Foundations of Professional and Academic Communication in English
  • Ruotsia työelämään
  • Akateeminen kirjoittaminen

Yhteiskunnallisen alan muita opintoja

 • Kestävän kehityksen opintokokonaisuus
 • Lapsuus, perhe ja elämänkulku
 • Muuttoliike, kulttuurinen moninaisuus ja globaalit ilmiöt
 • Nuoret ja nuorisotyö
 • Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: teoriat ja tutkimus
 • Ruumiillisuus ja sukupuoli
 • Sosiologian teoriat ja tutkimus
 • Sukupuolentutkimuksen teoriat ja tutkimus
 • Tiede ja teknologia
 • Työelämän tutkimus
 • Yhteiskuntahistoria
 • Yhteiskuntatutkimuksen perusopintoja
 • Yhteiskuntatutkimuksen aineopintoja
 • Politiikan tutkimuksen perusopintoja
 • Kansainvälisen politiikan aineopintoja
 • Valtio-opin aineopintoja

Ota meihin yhteyttä

Tarvitsetko neuvoja tai ohjausta opintojen suunnitteluun tai opintoihin hakeutumiseen? Otathan rohkeasti yhteyttä sähköpostitse avoin.tau@tuni.fi tai puhelimitse 0294 520 200.