Tampere
Tutkinto-ohjelma

Arkkitehtuurin maisteriohjelma

Luovan suunnittelutaidon ammattilaiseksi

Arkkitehtina olet avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita.

Arkkitehdin tutkinnossa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Arkkitehdit ovat avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita, jotka liittyvät muun muassa digitalisaatioon, globalisaatioon ja kaupungistumiseen sekä energiankäyttöön, ilmastonmuutokseen ja niukkeneviin luonnonvaroihin. Luova suunnittelutaidon osaaminen on arkkitehtikoulutuksen ydin. Koulutuksessa näkyy yhteistyö eri tieteenalojen kanssa.  

Arkkitehtikoulun opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on mukavaa ja välitöntä. Tampereen Arkkitehtikilta auttaa sinua tutustumaan tuleviin kollegoihisi niin opiskeluiden ohessa kuin vapaa-ajallakin. Noin 70 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa opiskelee vuosittan Hervannan kampuksella, mikä takaa kansainvälisen oppimisympäristön.  

Arkkitehti on sekä ammatti- että tutkintonimike eli ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi saat koulutuksen päätteeksi myös arkkitehdin ammattipätevyyden. Arkkitehdin tutkinto täyttää EU:n ammattipätevyysdirektiivin asettamat tavoitteet ja vaatimukset arkkitehtien koulutukselle.

Koulutus antaa hyvät valmiudet käytännön arkkitehdin suunnittelutyöhön, mutta valmistaa laaja-alaisuudellaan myös moniin muihin tehtäviin. Arkkitehdin tutkinnon suoritettuasi ja työkokemusta hankittuasi voit saada Suomessa myös poikkeuksellisen vaativien kohteiden pää- tai rakennussuunnittelijan sekä kaavanlaatijan pätevyyden.