Hyppää pääsisältöön
Maisema Hämeensillalta

Arkkitehtuurin koulutus

Tampereen yliopisto

Tiedettä, taidetta ja tekniikkaa

Digitalisaatio, globalisaatio, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos haastavat myös arkkitehteja.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti (arkkitehtuuri) ja arkkitehti

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Hervannan kampus

Arkkitehdit ovat avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita, jotka liittyvät mm. digitalisaatioon, globalisaatioon ja kaupungistumiseen sekä energiankäyttöön, ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja niukkeneviin luonnonvaroihin. Arkkitehtien asema Suomessa on merkittävä, sillä rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta, joka muodostaa yli 70 prosenttia Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta.

Opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Luova suunnittelutaidon kehittäminen on keskeisessä asemassa koulutuksessa. Arkkitehtikoulun opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on mukavaa ja välitöntä. Tampereen Arkkitehtikilta auttaa sinua tutustumaan tuleviin kollegoihisi niin opiskelun ohessa kuin vapaa-ajallakin. Noin 50 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa opiskelee vuosittain Hervannan kampuksella, mikä takaa kansainvälisen oppimisympäristön.

Arkkitehdin tutkinto antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden, että laaja-alaisen tietämyksen arkkitehtuurin alasta, jossa tiede, taide ja tekniikka yhdistyvät. Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä tai yrittäjänä, mutta myös julkinen sektori on merkittävä työllistäjä. Suomessa arkkitehdit ovat perinteisesti työskennelleet pääosin suunnittelutehtävissä, mutta viime vuosina tehtäväkenttä on laajentunut mm. ympäristö-, kiinteistö-, opetus-, tutkimus- ja kulttuurialalle. Suunnittelutehtävissä painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen.