TAOK
Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Opinto-ohjauksen ammattilaiseksi

Oletko kiinnostunut toimimaan opinto-ohjaajana? Opinto-ohjaajana työskentelet opiskelijoiden tukena heidän tehdessään tulevaisuuden päätöksiä.

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi ammatillisille opinto-ohjaajille, tähän tehtävään aikoville tai muuten ohjaustaitojensa kehittämistä tarvitseville opettajille. Koulutuksessa laajennat pedagogista näkemystäsi, vahvistat ohjausosaamistasi ja rakennat itsellesi opinto-ohjaajan identiteettiä. Saat valmiuksia toimia ohjauksen asiantuntijana ja opinto-ohjauksen kehittäjänä. Työskentelet jo koulutuksen aikana erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä moniammatillisissa verkostoissa.

Opinto-ohjaajan koulutuksessa sovelletaan tutkimukseen perustuvia osallistavan pedagogiikan toimintatapoja, ja opiskelu noudattaa tutkivan oppimisen periaatteita. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjajana myös peruskoulussa ja lukiossa. Lisäksi opinto-ohjaajan osaamista tarvitaan monissa oppilaitosten ulkopuolisissa ohjauspalveluissa.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opintojen kesto on keskimäärin 1,5 vuotta, ja se määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan.

Opiskelijatarina: "Opinto-ohjaajien opiskelu rakentuu tiimityölle"

Opintojen laajuus

60 op

Kampus

TAMK pääkampus

Kaupunki

Haku alkaa

Hae viimeistään

Kuvaus

Opinto-ohjaajuus rakentuu opettajuuden perustalle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ohjaajuutta ja auttaa opiskelijaa kasvamaan ja rakentamaan itselleen opinto-ohjaajan identiteettiä sekä antaa valmiuksia toimia ohjauksen asiantuntijana erilaisissa ympäristöissä.

Sisältö

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus koostuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista:

 • Ohjausosaaminen
 • Kontekstiosaaminen
 • Tutkimis- ja kehittämisosaaminen
 • Ohjaustaitoja syventävät/laajentavat opinnot.

Voit opiskella monimuotoisesti työn ohessa. Lähiohjauspäivät ovat Tampereella noin kerran kuukaudessa (2 pv/kk).

Opinnoissa käytetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti erilaisia oppimisen muotoja ja oppimisympäristöjä, esimerkiksi:

 • ryhmätapaamiset ja yksilöllinen ohjaus
 • digitaaliset oppimisympäristöt
 • yhteistyöverkostojen tarjoamat mahdollisuudet
 • moniammatilliset verkostot.

Tutustu opetussuunnitelmaan.

Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kanssa.

Ohjelma

Opinto-ohjaajankoulutuksen opinnot alkavat 21. - 22.8. 2019.

Lisätietoa

Lisätietoja:

Lehtori Ari Jussila
ari.jussila@tuni.fi

p. 050 439 9685

Hakuasiat: taok.tamk@tuni.fi p. 0294 520 450

Näin haet

Hakuaika

Seuraava hakuaika ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen on 8.–29.1.2019.

Koulutukseen haetaan hakuaikana opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella. Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun.

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §). 

Kaikilla hakijoilla tulee olla aikaisemmin suoritettu opettajankoulutus.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa vähintään viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa työkokemus tarkistetaan pyytämällä työtodistukset. Opetuskokemusta ei tarvitse olla.

Ammatillisen opinto-ohjaajan kelpoisuus

(A986/1998, 15 §)

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai
2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Lisätietoa hakemisesta

taok.tamk@tuni.fi p. 0294 520 450

Hakuinfo netissä:

 • tiistaina 15.1.2019 klo 18–19 

Info pidetään osoitteessa https://connect.funet.fi/tamk-taok.

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko tulla valituksi, jos en ole toiminut opinto-ohjaajana? 
V: Kyllä voit. Opinto-ohjauksen kokemuksesta saa pisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä.

K: Suomi ei ole äidinkieleni? Voinko silti hakea opinto-ohjaajankoulutukseen?
V: Voit hakea opinto-ohjaajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä 

K: Miksi en saa pisteitä tutkinnostani? 
V: Tutkintoasi kysytään taustatietona, jolla ei ole merkitystä pisteytyksen kannalta. Tutkinnolla on merkitystä tarkistettaessa kelpoisuuttasi toimia ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Valinta

Vuoden 2019 opiskelijavalinnat on tehty

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutukseen valittiin 15 uutta opiskelijaa. Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä oli 7. Osa 7 pistettä saaneista pääsi koulutukseen, osa jäi tasapistepainotusten perusteella varasijalle. Valintojen tuloksista on ilmoitettu sähköpostilla kaikille hakijoille.

Ohjeita uusille opiskelijoille

Valintamenettely

Ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen valitaan 15 uutta opiskelijaa.

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset. Valintakoetta ei ole.

Valintaperusteet lyhyesti.

Löydät tarkemmat valintaperusteet Opintopolusta.

Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä vuonna 2018 oli 7. Valintaperusteiden muutoksista johtuen aiempien vuosien pisteet eivät enää ole vertailukelpoisia.

Opiskelumuoto

Monimuotoinen opiskelu Tampereella

 • Koulutusohjelma on suunniteltu 1,5-vuotiseksi, ja se toteutetaan monimuotoisesti työn ohessa Tampereella. Opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.
 • Koulutus alkaa 21.–22.8.2019.
 • Lähiohjauspäivät ovat noin kerran kuukaudessa (2 pv/jakso). Lähipäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyä sekä osaamisen hankkimista erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kanssa.

Aikataulu

Hakuaika on 8.–29.1.2019. Se päättyy 29.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 21.3.2019 Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 4.4.2019 klo 15:een mennessä.