Hyppää pääsisältöön

Opinto-ohjaajien opiskelu rakentuu tiimityölle

Julkaistu 19.12.2018
,
päivitetty 13.12.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammatillisen opettajankoulutuksen ensimmäinen ammatillinen opinto-ohjaajaryhmä aloitti opiskelunsa elokuussa 2016. Ryhmän neljä opiskelijaa Erja Kurri, Susanna Luomansuu, Leena Ranta ja Päivi Valkama kertovat opiskelustaan opinto-ohjaajien pilottiryhmästä.

Opinto-ohjaajan koulutus on tarkoitettu jo opettajaksi valmistuneille, ja opetus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana myös peruskoulussa ja lukiossa, mikäli opiskelija on aikaisemman tutkintonsa perusteella kelpoinen opettamaan lukiossa tai peruskoulussa.

Jokaisen haastateltavan opiskelutausta ja työhistoria on erilainen. Heillä on tutkintoja eri aloilta, joita ovat  kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri, YAMK-tutkinto kuntoutuksesta ja muotoilun AMK-tutkinto. Yhteistä heille on se, että he ovat valmistuneet opettajiksi, kaksi myös ammatilliseksi erityisopettajaksi. Työuraakin on takana vuosia. Kun työelämä on tullut tutuksi, omia kokemuksia on helppo hyödyntää opinnoissa.

Opinto-ohjaajan koulutus kiinnosti kaikkia siksi, että se laajentaa työnhakumahdollisuuksia. Opinto-ohjaus on kiinnostanut alana jo pitkään. Leena Ranta on toiminut opinto-ohjaajana jo joitakin vuosia. Haastateltavat valitsivat TAOKin, koska he asuvat Tampereella ja TAOK on lähin ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tiimityötä ja reflektointia

Opintojen alusta lähtien opiskelijoille tuli selväksi, että valmiita tehtäviä ei opintojen aikana jaeta. Opiskelu perustuu tiimityöskentelyyn ja osaamisperustaiseen opiskeluun. Opiskelijat etsivät ja jakavat tietoa tiimeissä ja joutuvat itse miettimään mitä osaamista heiltä löytyy, mitä osaamista puuttuu ja kuinka he aikovat sen hankkia.

Opiskelijat näyttävät toisilleen oman osaamisensa ja jakavat tietoa, eli opettavat toinen toisiaan. Oman osaamisen jatkuva reflektointi asettaa riman korkealle ja opintojen eteen joutuu tekemään töitä. Vaikka opiskelu vaatii paljon, se on hyvin antoisaa. Opiskelun lomassa käydään keskusteluja sekä opettajien sekä opiskelijoiden kesken kaikkien ammattitaitoa kunnioittaen.

Opinto-ohjaajan koulutus on laajentanut opiskelijoiden näkökulmaa ohjauksesta. Ohjausta ei ole vain oppilaitoksissa, vaan ohjausta on melkein joka paikassa. Opinto-ohjaajan koulutuksella voi työskennellä esimerkiksi valmennusyrityksessä tai työllisyyspalveluiden parissa. Työkentän laajuus asettaa myös haasteita tulevaisuuden opinto-ohjaajalle. Suurimpia haasteita ovat ajan tasalla pysyminen muuttuvassa maailmassa ja muuttuvissa kouluympäristöissä.

Ohjauksen tarve tulee varmasti lisääntymään yksilöllisten opintopolkujen ja uudistuvan opettajuuden myötä. Opo ei voi unohtaa digitalisaatiota ja sosiaalista mediaa, vaan kumpaakin on käytettävä hyödyksi omassa työssä. Haasteita riittää myös siinä, kuinka nuoret saadaan innostumaan ja kiinnostumaan opinnoista.

Aikaa, huomiota ja kunnioitusta

Valmistuttuaan opiskelijat haluavat olla kannustavia, helposti lähestyttäviä ja läsnä olevia opinto-ohjaajia. He haluavat antaa omille ohjattavilleen aikaa ja kunnioitusta ja kohdata jokainen ihminen omana persoonanaan. Omaa ammattitaitoaan opo-opiskelijat aikovat pitää yllä seminaareilla, koulutuksilla ja verkostoilla. Heidän mukaansa verkostot ruokkivat osaamista ja verkostojen avulla saa tärkeää vertaistukea ja -arvostusta.

"Ilman muuta mukaan!"

Opo-opiskelijat kannustavat kaikkia alasta kiinnostuneita hakemaan ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen. Koulutus on myös yleissivistävää, ja vaikka valmistuttuaan koskaan ei tekisikään varsinaisia opinto-ohjaajan töitä, koulutuksesta on hyötyä myös muilla aloilla. Myös yritysmaailmassa on kysyntää ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille.

Teksti: Mervi Mustonen