Hyppää pääsisältöön

Reiss Motivaatioprofiili (RMP)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Kuvaus

Haluatko ymmärtää paremmin, mikä sinua motivoi ja mistä saat energiaa? Haluatko löytää käytännön keinoja, joilla pystyt yksilöllisesti motivoimaan, innostamaan ja kannustamaan myös muita? Haluatko rakentaa ja ylläpitää tiimissä nopeasti aitoa luottamusta ja nostaa tiimin suoritustasoa kestävästi haitallisia konflikteja välttäen?

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on tieteellinen, moderni ja yksilöllinen tapa kartoittaa ihmisen sisäistä motivaatiota. RMP:stä on apua muun muassa

 • oman roolin, tehtävien ja ympäristön ”tuunaamisessa” itselle paremmin sopivaksi
 • omista motivaatiotekijöistä muille viestimisessä
 • energian ja motivaation ylläpitämisessä uusissa tilanteissa (esim. etätyöskentely)
 • oman käyttäytymisen muuttamisessa ja ”vahingossa huonon johtamisen” välttämisessä itselle sopivalla tavalla
 • yksilöiden ja tiimien inspiroivassa johtamisessa

Reiss Motivaatioprofiili perustuu 25 vuotta sitten tehtyihin laajoihin empiirisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin siitä, mikä ihmisiä ajaa ja motivoi. Tutkimuksissa löytyi 16 elämän perustarvetta, jotka ovat kaikille ihmisille tärkeitä, mutta joita yksilöt priorisoivat eri tavoin. Jokaisella on siis yksilöllinen motivaatioprofiili, jonka tunteminen ja hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä itsensä, että muiden johtamisessa. 16 elämän perustarvetta ovat:

 • Valta
 • Riippumattomuus
 • Uteliaisuus
 • Hyväksyntä
 • Järjestys
 • Kerääminen
 • Kunnia
 • Idealismi
 • Sosiaaliset kontaktit
 • Perhe
 • Status
 • Kosto / voittaminen 
 • Esteettisyys / romantiikka
 • Syöminen
 • Fyysinen aktiivisuus
 • Mielenrauha

Reiss Motivaatioprofiiili on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2012 lähtien. Sen on tehnyt yli 5000 suomalaista. Suomessa on myös käytössä oma normitus. Analyysillä on vahva, moderni, tieteellinen perusta ja sen käyttö lisääntyy maailmanlaajuisesti jatkuvasti.

RMP:llä on myös selkeät eettiset pelisäännöt ja siihen kuuluu aina palautekeskustelu sertifioidun motivaatiovalmentajan kanssa. Sähköisen RMP-kyselyn vastaamiseen menee n. 15–30 minuuttia ja tulos on heti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

 

Kenelle

RMP:n yleisimmät käyttöalueet:

 • Yksilöllinen motivointi
 • Stressinhallinta ja jaksaminen
 • Urasuunnittelu, työnohjaus
 • Johtamisen arviointi ja kehittäminen, erilaisten yksilöiden johtaminen
 • Henkilöstön koulutus
 • Työtehtävien arviointi
 • Koulutus- ja kehityssuunnitelma
 • Kehityskeskustelu: tuloksekas vuorovaikutus
 • Ryhmänmuodostus ja yhteistyön kehittäminen, erilaisuuden haasteet työyhteisöissä
 • Organisaation kehittäminen
 • Rekrytointi: ulkoiset ja sisäiset valinnat
 • Myyntityön kehittäminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen

 

Miten toimitaan

Yksilöprofiili

Lähetämme sinulle sähköpostitse linkin 128 väittämän itsearvioon, jonka tekemiseen kuluu noin 15–30 minuuttia. Sen jälkeen käymme henkilökohtaisen palautekeskustelun, johon kannattaa varata 60–90 minuuttia aikaa. Saat myös sähköisen raportin.

Yksilöllinen Reiss Motivaatioprofiili sisältää:

 • Yksilöllinen Reiss Motivaatioprofiili eli RMP
 • Henkilökohtainen 90 minuutin purkukeskustelu sertifioidun RMP-motivaatiovalmentajan kanssa, minkä jälkeen tunnet ja ymmärrät omat tuloksesi yksityiskohtaisesti ja osaat soveltaa motivaatioprofiiliasi sekä työssä että vapaa-ajalla
 • Kattava raportti sähköisesti, sekä sähköinen alusta, jonka kautta voit halutessasi helposti jakaa tuloksesi myös muille
 • Steven Reissin suomenkielinen kirja ”Reiss Motivation Profile – Mikä sinua motivoi?” (2018)

Hinta: 435 € (sis. alv 24 %)

Voit pyytää meiltä tarjousta myös isommalle ryhmälle.

Ryhmäprofiili ja työpaja

RMP:tä on myös mahdollista hyödyntää tiimin tai ryhmän rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksilöprofiilin ja siihen liittyvän henkilökohtaisen palautteen jälkeen voimme tehdä ryhmäprofiilin, joka auttaa varmistamaan, että yrityksen tai organisaation ryhmät ja tiimit toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Lyhyessä, esimerkiksi puolen päivän mittaisessa työpajassa kukin tiimin jäsen kertoo ensin muille omista tärkeimmistä motivaation ja turhautumisen lähteistään oman motivaatioprofiilinsa avulla. Tämän jälkeen tarkastelemme ryhmän yhteistä motivaatioprofiilia, josta selviävät yksilöiden erilaisuudet ja samankaltaisuudet, sekä mitkä sisäiset tarpeet ja arvot yhdistävät tiimiä aidosti. Profiili tunnistaa puutteet, jotka voivat hidastaa ryhmän tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista, sekä alueet, joilla saattaa ilmetä valtataistelua. Profiili kuvaa myös ryhmän suhtautumista muutoksiin.

 

Yhteyshenkilöt