Hyppää pääsisältöön

Työvoimakoulutus - riskitöntä rekrytointia

Työvoimakoulutuksessa haetaan organisaatiolle sopivaa osaajaa, jonka asiantuntemusta vahvistetaan ja syvennetään monipuolisen opetus- ja valmennusohjelman aikana. Työvoimakoulutus ovat erittäin hyvä, edullinen ja riskitön tapa rekrytoida osaavaa työvoimaa täsmäprojektiin tai pidempään työsuhteeseen!

Työvoimakoulutuksessa työntekijää tarvitseva organisaatio ja työnhakija kohtaavat

Työvoimakoulutus tarjoaa sekä organisaatiolle että työttömälle tai työttömyysuhan alla olevalle työnhakijalle mahdollisuuden oppia uutta ja syventää olemassa olevaa osaamista. Organisaatio saa koulutuksen työjakson ajaksi tarpeitaan vastaavan asiantuntija-osaajan ja työtön puolestaan uutta kokemusta sekä mahdollisuuden soveltaa koulutuksessa oppimaansa käytäntöön.

Yhteistyö antaa organisaatiolle ja koulutukseen osallistuvalle mahdollisuuden tutustua ja rakentaa tuottava työnkuva vaiheittain koulutuksen aikana. Työvoimakoulutuksen päätavoitteena on työttömän työllistyminen joko suoraan organisaatioon tai muualle vahvistuneen osaamisen ja laajentuneiden verkostojen avulla.

Työvoimakoulutuksen alussa organisaatio, työvoimakoulutukseen osallistuva ja Tampereen yliopisto allekirjoittavat työssäoppimissopimuksen. Sopimus sisältää mm. kuvauksen kouluttautuvan tehtävistä, harjoittelujakson hinnasta sekä tiedot organisaation nimeämästä ohjaajasta ja hänen vastuistaan työssäoppimisen aikana. 
Kouluttautuja ei ole työsuhteessa yhteistyöorganisaatioon työvoimakoulutuksen aikana. Jos kouluttautuja saa työpaikan muualta koulutuksen aikana, voi hän lähteä ilman irtisanomisaikaa.

Millaisia työvoimakoulutusohjelmat ovat?

Koulutuksen rakenne:

 • Osaamiskeskeinen työnhakuvalmennus
 • Teoriaopetus - tuorein tutkimustieto yhdistetään käytäntöön
 • Työssäoppiminen – osaava tekijä organisaatiosi tarpeisiin
 • Työvoimakoulutustemme pituudet vaihtelevat muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen
 • Työssäoppimisjakso voi olla luonteeltaan päivittäiseen työhön osallistumista tai erillinen kehittämisprojekti
 • Osassa koulutuksiamme osallistuvien organisaatioiden henkilöstöllä on myös mahdollisuus osallistua opetusohjelmaan

Millaisia hakijoita on tarjolla?

Koulutukseen hakeutuvat ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia korkeakoulutettuja työnhakijoita. Suurella osalla hakijoista on jo kokemusta erilaisista asiantuntijatehtävistä, mutta joukkoon mahtuu myös vastavalmistuneita sekä alan vaihtajia. Teemme tiivistä yhteistyötä työssäoppimispaikan tarjoavan organisaation kanssa koko työvoimakoulutusohjelman ajan koulutuksen tarpeen määrittelystä kouluttautujan mahdolliseen työllistymiseen asti. Autamme myös sopivan osaajan rekrytoinnissa!

Miksi organisaation kannattaa lähteä mukaan työvoimakoulutukseen?

Hyödyt

 1. Edullinen ja riskitön rekrytointimahdollisuus
 2. Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen lisäresurssin avulla
 3. Osaamisen kehittäminen mahdollistaa kasvun ja vahvistaa kilpailukykyä
 4. Organisaatiot määrittävät työjakson tehtävät tarpeidensa pohjalta liittyen koulutusohjelman teemoihin
 5. Koulutus on pedagogisesti ja sisällöllisesti hallittu kokonaisuus
 6. Tampereen korkeakouluyhteisön asiantuntijoiden ja valmentajien tuki on hyödynnettävissä koulutusohjelman ajan

Tarjolla monipuolisia asiantuntijapalveluja

Rekrytointipalvelut

 • Valitsemme työnhakijoista osaamistarpeitanne vastaavia ehdokkaita sekä avustamme tarvittaessa rekrytointihaastatteluissa
 • Osallistuminen koulutusohjelmaan on sitova vasta silloin, kun olette löytänyt sopivan hakijan ja hänen kanssaan on sovittu tulevista tehtävistä

Asiantuntijapalvelut

 • Järjestämme työssäoppimista ja siihen sisältyvää kehittämis-/lopputyötä tukevia ohjaajatapaamisia työssäoppimisjakson aikana.
   

Mitä työvoimakoulutukseen osallistuminen maksaa organisaatiolle?

Työvoimakoulutusohjelmaan osallistuminen maksaa organisaatioille n. 1000 € + alv 24 % /työssäoppimiskuukausi. Huom! Kustannus koskee vain työssäoppimiskuukausia, ei koko koulutuksen kestoa.

Miten voi lähteä mukaan?

Kerro meille

Kun organisaatiosi on kiinnostunut osallistumaan työvoimakoulutukseen, kerro meille millaista osaajaa etsit ja millaisia tehtäviä työssäoppija tulee tekemään koulutuksen aikana.

Miten valintaprosessi etenee?

Etsimme työvoimakoulutukseen hakeneista sopivia kandidaatteja ja välitämme heidän tiedot organisaatioon tutustuttavaksi. Prosessi etenee haastattelujen kautta valintaan. Olemme tarvittaessa apuna myös haastatteluissa! Lopullisen valinnan hakijoista tekee aina organisaatio. Jos hakijoiden joukosta ei löydy sopivaa osaajaa, prosessi raukeaa ilman kustannuksia.

Haussa / käynnissä olevat työvoimakoulutukset

Alta löydät haussa ja/tai käynnissä olevat työvoimakoulutuksemme. Mikäli koulutus on käynnissä, kysy rohkeasti mahdollisuutta osallistua! Otamme usein organisaatioita vielä koulutuksen alkamisen jälkeenkin mukaan.

Usein kysytyt kysymykset