Hyppää pääsisältöön
Valotaideteos Päätalon seinässä.

Tampereen yliopiston alumni ry

Tampereen yliopiston alumni ry on vuonna 1998 perustettu Suomen ensimmäinen alumniyhdistys ja se jatkaa entisen Tampereen yliopiston TaY:n alumniperinteitä.

Avustukset alumnitoimintaan

Yhdistys tukee Tampereen yliopiston Alumnirahaston sääntöjen mukaisesti alumnien järjestämää alumnitoimintaa. Tuettavan toiminnan tulee edistää Tampereen yliopiston opetuksen ja tieteellisen työn tunnettuutta sekä lisätä alumnien keskinäistä yhteenkuuluvuutta. 

Alumniavustuksia myönnetään esimerkiksi erilaisten alumnitapahtumien, "luokkakokousten", vierailuluentojen, työelämävierailujen ja mentorointiohjelmien toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin esimerkiksi kohtuullisiin tilavuokriin, tarvike- ja tarjoilukuluihin sekä markkinointikuluihin. Hakijoiden omiin palkka- tai palkkiokuluihin avustusta ei myönnetä. Avustus voi olla enintään 500,00 euroa / hanke.

Miten haen alumniavustusta?

Alumniavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi seuraavat asiat:

 •     Hakijan nimi ja yhteystiedot
 •     Summa jota haetaan
 •     Avustuksen käyttötarkoitus
 •     Tilitiedot, jolle mahdollinen avustus maksetaan
 •     Kuvaus hankkeesta, jolle avustusta haetaan (mitä tehdään, kenen toimesta, kenelle suunnattu, milloin toteutetaan)

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköpostitse Tampereen yliopiston Alumni ry:n puheenjohtajalle

 • Sanna Viitanen, sanna.viitanen [at] kolumbus.fi (sanna[dot]viitanen[at]kolumbus[dot]fi).

Alumniavustuksia voi hakea pitkin vuotta. Alumni ry:n hallitus kokoontuu noin kolme-neljä kertaa vuodessa käsittelemään tulleet hakemukset.

Tampereen yliopiston Alumni ry:n hallitus

Tampereen yliopiston Alumni ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään neljätoista jäsentä.

Hallituksen jäsenet:

 • Markus Aaltonen
 • Kirsi Heikel
 • Terhi Lintunen
 • Markus Mikola
 • Päivi Myllykangas
 • Eila Nevalainen
 • Yrjö Länsipuro
 • Outi Vanhamäki
 • Sanna Viitanen, puheenjohtaja