Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opintososiaaliset edut avoimen yliopiston opiskelijalle

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja yleissivistävää. Opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuja alennuksia tai etuisuuksia. Niin sanotut opintososiaaliset etuudet eivät koske avoimen yliopiston opiskelijaa. Näin ollen esimerkiksi edullisempi opiskelijaruokailu ja kampusten liikuntamahdollisuudet ovat vain tutkinto-opiskelijoiden ulottuvilla.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos avoin yliopisto-opiskelu on hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Tarkempia tietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta. 

Työttömänä voit selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella avoimen yliopiston opintoja sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuuttasi. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Päätoimisiksi opinnot katsotaan, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Voit myös tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti osana työllistämissuunnitelmaa, ks. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna. Neuvottele opiskelusuunnitelmistasi ennen opintojen alkua TE-toimistossa. Automaattista oikeutta opiskeluun työttömyysetuudella ei ole, vaan tuen saaminen opiskeluun harkitaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Työssä olevan aikuisopiskelijan opiskelun mahdollistamiseksi on kehitetty opintovapaajärjestelmä. Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä on vapautettu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Lisätietoja löydät TE-toimiston sivuilta. 

Julkaistu: 20.4.2020
Päivitetty: 11.11.2021