Hyppää pääsisältöön

Ohjaustahot ja yhteystiedot

Opiskelijan ohjaus Tampereen yliopistossa: opiskelun, urasuunnittelun ja hyvinvoinnin tuki

Yliopistossa tarjottavan ohjauksen tavoitteena on tukea opintojesi sujumista ja hyvinvointiasi sekä vahvistaa asiantuntijuuttasi ja toimijuuttasi oppijana!

Opiskelujen aikana voi tulla kuitenkin eteen monenlaisia opiskelun käytäntöihin, säädöksiin, opintojen suunnitteluun, itse opiskelemiseen, urasuunnitteluun ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiisi on tarjolla tukea ryhmä- ja henkilökohtaisen ohjauksen muodossa sekä erilaisten itseopiskelu- ja tukimateriaalien, luentojen sekä tapahtumien muodossa.

Opiskelijan ohjaus ja tuki jakautuu kolmeen tasoon: tiedekunnan tarjoamiin ohjauspalveluihin, yhteisiin ohjauspalveluihin ja muihin tuen tahoihin. Ohjauksen pääpaino on tutkinto-ohjelmissa ja tiedekunnissa annettavassa yksilö- ja ryhmämuotoisessa ohjauksessa. Yhteiset ohjauspalvelut tarjoavat täydentävää tukea ja ohjausta tiedekunnissa annettavalle ohjaukselle. Lisäksi Tampereen yliopistoyhteisö ja sen sidosryhmät tarjoavat monipuolisesti muita ohjaus- ja tukipalveluita.

Opiskelijan ohjaus Tampereen yliopistossa jakautuu kolmeen tasoon. 1. ohjauksen pääpaino on tiedekunnissa annettava yksilö- ja ryhmämuotoinen ohjaus. 2. yhteiset ohjauspalvelut tarjoavat täydentävää tukea ja ohjausta. 3. yliopisto ja sen sidosryhmät tarjoavat muita ohjaus- ja tukipalveluita.

Lataa kuva Opiskelijan ohjaus Tampereen yliopistossa: opiskelun, urasuunnittelun ja hyvinvoinnin tuki pdf-muotoisena:

 

1) Tiedekunnan ohjauspalvelut

Ohjauksen pääpaino on tutkinto-ohjelmissa ja tiedekunnissa annettavassa yksilö- ja ryhmämuotoisessa ohjauksessa. Tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi on keskeisin ohjaustaho opintojen suunnitteluun, kuten HOPSiin ja opintojaksovalintoihin, kurssien opiskelukäytäntöihin sekä oppimisen ohjaukseen, harjoitteluun ja opinnäytteen tekemiseen sekä oman alan pohdintoihin liittyvissä asioissa aina opintojen aloituksesta valmistumiseen. Tiedekunnissa tukea ja ohjausta tarjoavat muun muassa:

Katso tarkemmin sivulta Ohjaustahot ja yhteystiedot: Tiedekuntakohtaiset palvelut.

 

2) Yhteiset ohjauspalvelut

Yhteiset ohjauspalvelut tarjoavat täydentävää tukea ja ohjausta tiedekunnissa annettavalle ohjaukselle. Yhteiset ohjauspalvelut on tarkoitettu kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Tukea tarjoavat opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opintopsykologit sekä yksilöllisten opiskelujärjestelyjen asiantuntijat. Löydät tukea muun muassa:

 • Hyvinvointiin
 • Urasuunnitteluun
 • Opiskelutaitoihin
 • Yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin

Tarjottavat palvelut:

 • Itseopiskelu- ja tukimateriaalit
 • Ajanvaraukseton matalan kynnyksen ohjaus ja tuki, Navigaattori 
 • Ryhmät (ryhmäohjaus)
 • Yksilöohjaus (henkilökohtaiset ohjauskeskustelut)

Katso tarkemmin sivulta Ohjaustahot ja yhteystiedot: Yhteiset ohjauspalvelut (tuni.fi).

 

3) Muut tuen tahot

Tarjolla on myös paljon muita Tampereen yliopistoyhteisön ja sidosryhmien ohjaus- ja tukipalveluita kuten

 • Oppilaitospastori (keskustelutukea)
 • Opintotoimisto (neuvotaa opintoihin liittyvissä käytännön asioissa, opiskeluoikeudessa ja asiakirjoissa)
 • It-Helpdesk (sähköiset palvelut)
 • Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut (kansainvälistyminen / vaihto opinnoissa)
 • Tenttipalvelut (tenttikäytännöt ja tuki)
 • Kielikeskus (kieli- ja viestintäopinnot)
 • Kirjasto (aineistot ja tiedonhaku)
 • SportUnin liikuntaneuvonta (liikuntapalvelut)
 • S2-ohjaaja (tukea ja henkilökohtaista ohjausta suomen kieleen, kielitaitoon ja kielitaitovaatimuksiin)
 • HUBS (yrittäjähenkisten opiskelijoiden yhteisö)
 • TREYn palvelut sekä opiskelijajärjestöt ja harrastekerhot (edunvalvonta, opiskelijajärjestöt ja harrastekerhot)
 • Tree (jatkuva oppiminen)
 • YTHS (terveydenhoito) & opiskeluterveysneuvottelu (jos opiskelukyky on alentunut, on hyvä keskustella opiskelijan, korkeakoulun ja YTHS:n edustajien kesken tukitoimista)
 • Nyyti ry (opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö)
 • Opiskelijan Tampere (palveluita koottuna opiskelijalle)
 • MIELI ry (yhdistys, jonka tehtävänä on edistää mielenterveyttä ja tarjota tukea kriisitilanteissa)
 • Kela (hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa)
 • Ohjaamo (apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa - ohjausta alle 30 -vuotiaille)
 • Klubitalo (mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama, yhdenvertainen yhteisö - tukea opintoihin palaamiseen)

Löytyikö oikea avun tai tuen taho? Katso lisää Usein kysyttyä ohjauksesta ja hyvinvoinnista -kokonaisuudesta!
 

Jatko-opiskelija, löydät jatko-opiskelijan ohjaustahoista, hyvinvoinnin tuesta ja urasuunnittelusta lisää tältä sivultaAvoimen yliopiston opiskelija, saat tukea opintoihisi käytännön kysymyksissä opintotoimistosta ja henkilökohtaista opintojen ohjausta omien opintojesi koulutusasiantuntijalta. Lue lisää ohjeista ja tuesta tältä sivustolta.

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 21.5.2024