Hyppää pääsisältöön

Ohjaustahot ja yhteystiedot

Tampereen yliopisto ja TAMK

Opiskelijan ohjaus Tampereen yliopistossa: opiskelun ja hyvinvoinnin tuki

Yliopistossa tarjottavan ohjauksen tavoitteena on tukea opintojen sujumista, hyvinvointia ja vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta sekä vastuunottoa oppimisesta. Suurin osa ohjauksesta on tarjolla kaikille opiskelijoille tiedekunnissa mm. opetuksen yhteydessä ja esimerkiksi Opiskelijan oppaan ja tapahtumien kautta. Opiskelujen aikana voi tulla kuitenkin eteen monenlaisia opiskelun käytäntöihin, suunnitteluun, itse opiskelemiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, joihin voi kokea tarvitsevansa henkilökohtaista ohjausta. Opintoihin liittyen henkilökohtaista ohjausta on tarjolla omassa tutkinto-ohjelmassasi. Lisäksi voit tarvittaessa hakea ohjausta yhteisistä ohjauspalveluista, kun haluat tukea tilanteesi jäsentämiseen tai jonkun tietyn teeman / pulman tarkasteluun. Muistathan, että näiden lisäksi myös monenlaista muuta tukea on tarjolla.

Opiskelijan ohjaus Tampereen yliopistossa jakautuu kolmeen tasoon. 1. ohjauksen pääpaino on tiedekunnissa annettava yksilö- ja ryhmämuotoinen ohjaus. 2. yhteiset ohjauspalvelut tarjoavat täydentävää tukea ja ohjausta. 3. yliopisto ja sen sidosryhmät tarjoavat muita ohjaus- ja tukipalveluilta.

Katso alla olevasta tiedostosta ohjauksen kokonaisuus kiteytettynä ja lue tarkemmin tarjolla olevasta tuesta tältä sivulta:

Ohjaus- ja tukipalvelut Tampereen yliopistossa

1) Tiedekunnan ohjauspalvelut

Ohjauksen pääpaino on tutkinto-ohjelmissa ja tiedekunnissa annettavassa yksilö- ja ryhmämuotoisessa ohjauksessa. Tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi on keskeisin ohjaustaho opintojen suunnitteluun, kuten HOPSiin ja opintojaksovalintoihin, sekä oppimisen ohjaukseen ja omaan alaan pohdintoihin liittyvissä asioissa aina opintojen aloituksesta valmistumiseen. Tiedekunnissa tukea ja ohjausta tarjoavat muun muassa:

 • Opintoneuvojat auttavat muun muassa Sisuun liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskelijatuutorit antavat vertaistukea opintojaan aloittaville opiskelijoille.
 • Koulutusasiantuntijoiden puoleen kannattaa kääntyä etenkin kaikissa tutkintoon liittyvissä kysymyksissä, kuten henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen, muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen tutkintoon ja harjoitteluun liittyvät kysymykset sekä valmistumiseen liittyvät asiat.
 • Opettajatuutorit tukevat opintojen sujumista sekä asiantuntijuuden kasvua ja näihin kysymyksiin liittyviä pohdintoja. Heidän puoleensa voi kääntyä esimerkiksi oman osaamisen kehittämistä ja omaan alaa koskevissa pohdinnoissa.  
 • Opettajat vastaavat oppimisen ohjauksesta ja omaan opetukseensa liittyvästä ohjauksesta, kuten kurssien tavoitteisiin, opiskelukäytäntöihin ja arviointiin liittyvistä kysymyksistä sekä opinnäytteiden ohjauksesta.
 • Kv-liikkuvuusasiantuntijoilta saat apua kansainvälistymiseen opintojen aikana.
 • Muistathan myös hyödyntää opetussuunnitelmaa- ja tarjontaa sekä Sisu-ohjeita.

Katso tarkemmin sivulta Tiedekuntakohtaiset palvelut.

 

2) Yhteiset ohjauspalvelut

Yhteiset ohjauspalvelut tarjoavat täydentävää tukea ja ohjausta tiedekunnissa annettavalle ohjaukselle. Yhteisistä ohjauspalveluista löydät tukea muun muassa:

 • hyvinvointiin
 • opiskelutaitoihin
 • urasuunnitteluun
 • yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin

Tiedekuntakohtaisen ohjauksen lisäksi sinun on siis mahdollista hyödyntää yhteisiä ohjauspalveluita riippumatta siitä, missä tutkinto-ohjelmassa opiskelet, kuten

 • A) hyödyntää itseopiskelu- ja tukimateriaalia
 • B) löytää apua ja tukea matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelu Navigaattorista ilman ajanvarausta
 • C) ilmoittautua ja osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan (ryhmäohjaus)
 • D) varata aika henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin (yksilöohjaus)

 

A) Itseopiskelu- ja tukimateriaali

Hyödynnä itseopiskelumateriaalina muun muassa seuraavia

 

B) Matalan kynnyksen ohjaus ja tuki, Navigaattori

Ilman ajanvarausta

 • Verkossa
  • Chat
  • Jodel
 • Kampuspäivystykset
  • Yhteisten ohjauspalveluiden ja eri tukipalveluiden vaihtuvat päivystykset Navigaattorin tiloissa
  • Opinto-ohjaajien päivystykset opon huoneissa

Lue tarkemmin Navigaattorin sivuilta (tuni.fi/navigaattori | Instagram: @navigaattori_tampereuni)!

 

C) Ryhmät

 • Tarjolla oleva ryhmämuotoinen toimintamme ja hyvinvoinnin tapahtumat ovat koottuna Hyvinvointikalenteriin
 • Hyödynnä myös monipuolisia vertaistuen ryhmiä (vertaistukea hyvinvoinnin, opiskelun ja vapaa-ajan teemoissa)

 

D) Yksilöohjaus, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut:

 • Opinto-ohjaaja (opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi, ajanvaraus  etäohjaus ja lähiohjaus) tukee esimerkiksi opiskeluelämäntilanteen ja tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämisessä sekä valintojen tekemiseen ja hyvinvointiin liittyvissä pohdinnoissa. Opinto-ohjaajan luona voit käydä silloinkin, kun selkeitä kysymyksiä ei ole, mutta haluat jutella ja jäsentää tilannettasi jonkun kanssa.  Opinto-ohjaajat päivystävät myös kampuksilla ja Jodelin AMA-sessioissa viikoittain!
 • Uraohjaaja (uraohjaus.tau [at] tuni.fi & bookings) tukee urasuunnittelun pohdinnoissa. Näitä voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja työtehtävämahdollisuudet. 
 • Opintopsykologi (opintopsykologit.tau [at] tuni.fi) tukee esimerkiksi opiskelutaitoihin, opinnoissa jaksamiseen, aikaansaamiseen ja opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa sekä opiskelun sovittamisessa yhteen haastavan elämäntilanteen tai erityispulmien kanssa. Ennen ajanvarausta lue lisää opintopsykologin palveluista (kohdasta ‘Tarkemmat yhteisten ohjauspalveluiden kuvaukset’).
 • Yksilöllisten opiskelujärjestelyjen asiantuntija (opiskelijanohjaus.tau [at] tuni.fi tai varaa keskusteluaika sähköisellä ajanvarauksella). Opintojen saavutettavuuden tueksi voit saada yksilöllistä tukea tai yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä, jos sinulla on jokin sairaus, vamma tai esimerkiksi oppimisvaikeus. Lue tarkemmin yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä.

Katso tarkemmin Ohjaustahot ja yhteystiedot: Yhteiset ohjauspalvelut (tuni.fi) (tuni.fi/ohjauspalvelut)!

 

3) Muut tuen tahot

Tarjolla on myös paljon muita Tampereen yliopiston ja sidosryhmien ohjaus- ja tukipalveluita kuten

Löytyikö oikea avun tai tuen taho? Katso lisää Usein kysyttyä ohjauksesta ja hyvinvoinnista -kokonaisuudesta!
 

Mikäli olet jatko-opiskelija, niin löydät jatko-opiskelijan ohjaustahoista, hyvinvoinnin tuesta ja urasuunnittelusta lisää tältä sivultaAvoimen yliopiston opiskelija, saat tukea opintoihisi käytännön kysymyksissä opintotoimistosta ja henkilökohtaista opintojen ohjausta omien opintojesi koulutusasiantuntijalta. Lue lisää ohjeista ja tuesta tältä sivustolta.

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 26.1.2023