Henkilöprofiili

Leena Aarikka-Stenroos

professori, Tuotantotalous
Leena Aarikka-Stenroos

Työtehtävät

- Professori ja CITER CIRQ -ryhmän johtaja tuotantotalouden alueella

- Konsortion johtaja kansallisessa CICAT2025 -hankkeessa (STN strategisen tutkimuksen neuvosto)

- Projektinhallinta ja tutkimus ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeissa CICAT2025, UPCE, CIRCVOL, ROBINS, ILPO

- Teknologialiiketoiminnan ja johtamisen sekä kiertotalouden tutkimus

- Kansainvälinen ja kansallinen tutkimusyhteistyö

- Opetus: Vastuuopetus kursseilla Turning technologies into business; Turning Circular Economy technologies into business, Kasvuyritysten ekosysteemit; Ajankohtaisia kiertotalouden kysymyksiä ja haasteita; Kiertotalouden opintokokonaisuus; 

- Diplomi- ja väitöskirjatöiden ohjaus

Osaamisalueiden kuvaus

- Liiketoiminnallinen tulokulma kiertotalouteen, kiertotalousliiketoiminta teknologia- ja palveluyrityksissä

- Ekosysteemit ja verkostot

- Innovaatioiden markkinointi ja kaupallistaminen, markkinoiden luominen

- Arvonluonti ja asiakasarvo B2B-kentässä