Hyppää pääsisältöön

ROBINS Älykäs B2B-myyntirobotiikka - kohti avointa älymarkkinoinnin ekosysteemiä

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.4.2019–31.1.2023

ROBINS hankkeessa automatisoidaan myyntitoimintoja älyrobotiikan avulla, jolloin saadaan myynti- ja
markkinointiosaaminen pk-yritysten hyödynnettäväksi ja mahdollistamaan kv-kasvua ja kansainvälistymistä.
Hankkeessa edistetään B2B-myyntirobotiikkaa hyödyntäviä skaalautuvia ratkaisuja ja malleja, jotka yhdessä
tukevat avoimeen älymarkkinoinnin ekosysteemiin siirtymistä.

Tavoite ja tehtävät

ROBINS-hanke kehittää uutta tietoa älykkäästä ja arvoa luovasta B2B-myyntirobotiikasta tiiviissä yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa ja siten osaltaan mahdollistaa suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen ja tulosten optimointi automatisoinnin avulla ei ole suomalaisille pk-yrityksille yleistä. Liiketoiminnan kasvua haetaan edelleen rekrytoimalla lisää henkilöitä myyntiin, vaikka tehokkaiden digitaalisten robotiikkatyökalujen ja liiketoimintamallien löytäminen mahdollistaisi pk-yritysten nopean kansainvälisen kasvun. ROBINS-hanke näyttää suuntaa suomalaisille B2B yrityksille ja edistää myynnin transformaatiota älykästä myyntirobotiikkaa hyödyntäen, jotta kasvuhakuiset yritykset kykenevät toteuttamaan toivotun kasvun, kykenevät disruptiiviseen muutokseen ja pystyvät kääntämään ns. push-markkinoinnin ja -myynnin pull-toiminnoiksi resurssitehokkaan ja älykkään myyntirobotiikan avulla. Hanke rakentaa älykkään B2B myyntirobotiikan kehittämis- ja kaupallistamisalustaa ja kehittää uutta tietoa yhdistämällä teknologiaa ja liiketoimintaa. Hankkeessa kehitetään digitaalista B2B asiakaspolkumallia, ekosysteemi- ja alustamalliajattelua, digitaalisen ajan myynnin johtamisen malleja sekä älykkään myyntirobotiikan työkaluja. ROBINS-hanke tuottaa tieteellisesti uraa-uurtavaa tutkimustietoa, sillä myynnin älyrobotiikan ja alustatalouden teemat kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmista ovat nousevia tutkimuksen teemoja.  ROBINS-hankekonsortioon kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Tampereen yliopiston johtamisen, myynnin ja markkinoinnin tutkijoiden lisäksi kuusi yritystä Codemen, Differo, Gofore, Gravicon, Intolead ja Sales Communications sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Rahoituslähde

Business Finland Co-Innovation

Yhteyshenkilöt

Pia Hautamäki
pia.hautamaki [at] tuni.fi