Hyppää pääsisältöön

Kristina Tiainen

yliopistotutkija
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358401901648

Oma esittely

Olen liikuntagerontologian dosentti (Jyväskylän yliopisto, 2016) ja terveystieteiden tohtori. Terveystieteiden tohtoriksi väittelin 2006 Jyväskylän yliopistossa ja väitöskirjani aiheena oli lihasvoiman ja kävelynopeuden periytyvyys iäkkäillä naiskaksosilla (Genetics of Skeletal Muscle Characteristics and Maximal Walking Speed among Older Female Twins). 

Vuodesta 2008 alkaen olen työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistossa gerontologian ryhmässä. Gerontologian yliopistonlehtorin tehtävässä toimin vuosina 2015-2020. 

Tällä hetkellä olen yliopistotutkijana Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (Aging and Social Wellbeing, SoWell) tutkimushankkeessa. 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusaiheeni ja kiinnostuksen kohteeni on iäkkäiden henkilöiden fyysinen toimintakyky, fyysinen aktiivisuus, näitä tekijöitä ylläpitävät ja niihin yhteydessä olevat tekijät. Laajemmasta perspektiivistä katsottuna olen kiinnostunut siitä, miten iäkkään ihmisen toimintakykyä ja aktiivisuutta pystytään ylläpitämään ja kohentamaan niin, että itsenäinen ja turvallinen elämä omassa toimintaympäristössä on mahdollista. 

Tällä hetkellä toimin yliopistotutkijana Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (Aging and Social Wellbeing, SoWell) tutkimushankkeessa, jossa selvitetään yksilö- ja ryhmähaastatteluiden sekä kyselyn avulla mitä ikääntyneet ihmiset ajattelevat omasta hyvinvoinnistaan, mitkä ovat hyvinvoinnin keskeisiä osatekijöitä ja edellytyksiä. Lisäksi halutaan tietää mm. millaisia ovat ikääntyvien ihmisten valinnanmahdollisuudet omassa arjessaan ja millaisin keinoin he pyrkivät edistämään hyvää elämää vanhetessa? 

Lisäksi työskentelen Tervaskannot 90+ ja AgeWell hankkeiden parissa. Tervaskannot 90+ (englanniksi Vitality 90+) on pitkäikäisyyteen ja vanhoista vanhimpien elämään, hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn keskittyvä monivuotinen tutkimushanke. Aineistoa on kerätty monipuolisilla menetelmillä mm. toistuvien postikyselyiden (vuosina 2001, 2003, 2007, 2010, 2014 ja 2018), haastatteluiden ja toimintakykymittausten sekä verinäytteiden ja rekisteritietojen avulla. 

Vanheneminen, hyvinvointi ja teknologia (Wellbeing and Later Life in a Digital Age, AgeWell) tutkimushankkeessa selvitetään iäkkäiden ihmisten kokemuksia hyvinvoinnin ja teknologian käytön välisistä yhteyksistä. Hanke on Tampereen yliopiston ja Brunelin yliopiston (UK) yhteistyöhanke.