Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tutkijatohtori, TtT, gerontologia. 

Olen hyvästä vanhuudesta ja erityisesti sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen merkityksestä kiinnostunut vanhenemisen tutkija. 

Vuonna 2023 valmistuneessa väitöskirjassani tutkin, mitä merkitystä erilaisilla arjen tiloilla ja paikoilla on sosiaalisille suhteille ja vuorovaikutukselle vanhuudessa. Tutkimuksessani hyödynsin haastatteluja Tampereen yliopiston Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) ja Tervaskannot 90+ -hankkeista. 

Kuulun seuraaviin monitietisiin vanhenemisen tutkimuksen verkostoihin: Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare).

Työtehtävät

Tällä hetkellä tutkin pitkäikäisyyteen ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä teemoja ja koordinoin monitieteistä Century-Long Lives (CLL) -profilaatioalaa.

Tutkin vanhoista vanhimpien ihmisten perhesuhteita Tervaskannot 90+ -hankkeessa kerättyä elämäntarinahaastatteluaineistoa hyödyntäen. 

Osaamisalueiden kuvaus

Laadullinen tutkimus, haastattelut, ryhmäkeskustelut, osallistuva havainnointi

Tutkimuskohteet

Ikääntyminen, ikääntyvät ihmiset, vanhoista vanhimmat, sosiaaliset suhteet, sosiaalinen vuorovaikutus, koti, palvelutalo, tilat ja paikat

Merkittävimmät julkaisut

Tuominen, Katariina (2023). Making Space for Social Relationships: Understanding ageing in social spaces. [Väitöskirja, Tampereen yliopisto]. Trepo Tampereen yliopiston julkaisuarkisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3193-1

Tuominen, K., Pirhonen, J., Lumme-Sandt, K., Ahosola, P. & Pietilä, I. (2023). No place to go? Older people reconsidering the meaning of social spaces in the context of the COVID-19 pandemic. Journal of Aging Studies, 67, Article 101167. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2023.101167

Tuominen, K., Pietilä, I., Jylhä, M. & Pirhonen, J. (2022). A home, an institution and a community? – Frames of social relationships and interaction in assisted living. International Journal of Ageing and Later Life, 16(1), 49–73. https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.3540

Tuominen, K. & Pirhonen J. (2019). “Who would take a 90-year-old?” Community-dwelling nonagenarians’ perceptions of social relationships. International Journal of Ageing and Later Life, 2019 13(1): 111-137.doi: 10.3384/ijal.1652-8670.18387

Ahosola, P., Tuominen, K., Tiainen, K., Jylhä, M., & Jolanki, O. (2021). Mikä muuttui vai muuttuiko mikään? Yli 65-vuotiaiden arki korona-aikana. Gerontologia, 35(4), 342–355. https://doi.org/10.23989/gerontologia.103376 

Pirhonen, J., Seppänen, M., Pietilä, I., Tuominen, K., & Jylhä, M. (2021). Vanhuus ja sosiaalinen kuolema : Sosiaalisen kuoleman käsite vanhojen ihmisten haastattelupuheessa. Yhteiskuntapolitiikka, 86(1), 5-15. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102164942

Pirhonen, J., Lolich, L., Tuominen, K., Jolanki, O., & Timonen, V. (2020). “These devices have not been made for older people's needs” – older adults' perceptions of digital technologies in Finland and Ireland. Technology in Society, 62, 101287. doi:https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101287

Pirhonen, J., Jolanki, O., Tuominen, K. & Jylhä, M. (2019). Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. Gerontologia, 33(3), 105-120. https://doi.org/10.23989/gerontologia.79424