Hyppää pääsisältöön

Opintojaksopalautejärjestelmä

Tampereen yliopisto

Tältä sivulta löydät opettajille suunnatut ohjeet opintojaksopalautejärjestelmä Norpan käyttöön.

Opettajan rooli hyvän ja kannustavan palautekulttuurin osana on suuri:

 • Suunnittele opintojaksopalautteen kerääminen jo ennen opetuksen alkua.
 • Kerro opiskelijoille opintojaksopalautteen antamisen tärkeydestä jo heti opetuksen alkaessa ja muistuta siitä myös toteutuksen aikana.
 • Kerro millaista palautetta toteutus on aiemmin saanut ja miten se on vaikuttanut opetukseesi. Näin osoitat opiskelijoille, että annetulla palautteella on merkitystä, mikä taas puolestaan motivoi antamaan sitä.
 • Halutessasi voit kerätä Norpalla jatkuvaa (vapaamuotoista) palautetta jo toteutuksen aikana. Tämä ei korvaa totutuksen loppupalautetta, mutta mahdollistaa hienosäädöt toteutukseen jo sen aikana.
 • Varaa palautteen antamiselle aikaa viimeiseltä opetuskerralta (muista tällöin avata palautelomake jo aiemmin).
 • Hyödynnä Norpan tarjoamat mahdollisuudet. Norpassa voit
  • lisätä palautekyselyyn omia kysymyksiä
  • säätää palautteenkeruuajan haluamaksesi
  • seurata palauteaktiivisuutta palautteenkeruuaikana
  • julkaista myös saamaasi avointa palautetta toteutuksen opiskelijoille (asiattomat tai muusta syystä julkaistavaksi sopimattomat yksittäiset palautteet voi piilottaa ennen julkaisua)
  • vastata opiskelijoiden palautteeseen

Opettajan antama vastapalaute luo hyvää palautekulttuuria. Se näyttää opiskelijoille, että heidän palautteensa on luettu ja se vaikuttaa opetukseen. Tämä kannustaa antamaan rakentavaa palautetta jatkossakin. Anna vastapalaute mahdollisimman pian palautteenkeruuajan päättymisen jälkeen, tällöin toteutus ja siihen liittyvät asiat ovat opiskelijoilla vielä hyvin muistissa.

 

Opintojaksopalautejärjestelmä Norpan käyttöohjeet

 

Opettajan pikaohje

 • Palautelomake muodostuu automaattisesti Sisun opintojakson toteutustietojen pohjalta. Huomaathan, että aiemmasta poiketen Norppa ei välttämättä muodosta jokaiselle opintojakson toteutukselle omaa palautekyselyä. Oletusarvoisesti esim. tenteistä ja kirjallisista töistä ei synny palautekohdetta Norppaan.
 • Palautelomake avautuu oletusarvoisesti toteutuksen viimeisenä päivänä ja sulkeutuu kaksi viikkoa toteutuksen päättymispäivän jälkeen. Vastuuopettajana voit muokata oletusasetuksia järjestelmässä itse ennen lomakkeen aukeamista.
 • Vastuuopettajana voit halutessasi lisätä lomakkeelle kysymyksiä yliopiston yhteisten kysymysten lisäksi.
 • Vastuuopettajana voit halutessasi tarkastella palautetta ryhmäkohtaisesti. (Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Ryhmittelykysymyksen lisääminen.)
 • Opiskelijat saavat automaattisesti sähköposti-ilmoituksen palautelomakkeen avautumisesta.
 • Vastuuopettajana voit kerätä palautetta lisäksi toteutuksen aikana. (Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Jatkuva palaute.)

 

Käyttöoikeudet

Opettajan käyttöoikeus muodostuu automaattisesti Sisun opintojakson toteutuksen tietojen mukaan. Toteutuksen opettajana näet julkisten kysymysten tulokset. Toteutuksen vastuuopettajana voit 

 • lisätä kysymyksiä toteutuksesi palautelomakkeelle,
 • avata toteutuksen jatkuvan palautteen ja vastata siihen,
 • tarkastella kaikkea toteutuksesi palautetta ja antaa vastapalautetta,
 • julkaista toteutuksesi palautteen.

Palautetta voi tarkastella lisäksi yliopiston henkilöstö, jolla on siihen riittävät käyttövaltuudet. Esimerkiksi toteutuksen hallintohenkilöllä on samat oikeudet kuin toteutuksen vastuuopettajalla. Lisäksi yksiköissä on vähintään yksi palautevastaava, joka voi esimerkiksi muokata yksikkökohtaisia asetuksia Norpassa. Palautevastaavan tehtävistä on tulossa lisää tietoa myöhemmin. Yksikkökohtaisesti haettavat lisäoikeudet opintojaksopalautteen käsittelyyn haetaan id.tuni.fi -palvelusta. Lisäoikeuksiin tarvitaan esihenkilön puolto.

 

Palautelomake

Palautelomake muodostuu automaattisesti Sisun opintojakson toteutustietojen pohjalta. Opiskelijalle aukeaa yksi palautelomake opintojaksoa kohden. Palautelomake aukeaa lähtökohtaisesti osallistuminen opetukseen -arviointikohteella olevasta toteutuksesta. Tenteistä ei kerätä palautetta. Toteutuksen vastuuopettajana pääset muokkaamaan lomaketta ennen palautejakson alkua.

Lomakkeella on valmiina kuusi yliopiston yhteistä kysymystä sekä mahdolliset yksikön yhteiset kysymykset. Yhteisiä kysymyksiä ei voi poistaa, mutta voit täydentää lomaketta omilla kysymyksilläsi.

Yhteiset kysymykset:

 1. Mikä sujui opintojaksolla hyvin oppimisesi näkökulmasta?
 2. Miten kehittäisi opintojaksoa?
 3. Kuinka hyvin saavutit mielestäsi opintojakson osaamistavoitteet? (välttävästi, tyydyttävästi, hyvin, kiitettävästi, erinomaisesti, en osaa sanoa)
 4. Opintopisteisiin suhteutettuna opintojakso oli työmäärältään (liian raskas, melko raskas, sopiva, melko kevyt, liian kevyt)
 5. Opetustilanteet (esim. luennot) olivat opintojaksolla mielestäni tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia (täysin eri mieltä, eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä, en osaa sanoa)
 6. Anna opintojaksolle yleisarvio (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen, en osaa sanoa)

Kysymysten lisääminen palautelomakkeelle

Opetukseni-välilehdeltä löydät sekä käynnissä olevat että tulevat toteutukset, joihin sinut on Sisussa merkitty vastuuopettajaksi.

Valitse se toteutus, jonka palautekyselyä haluat muokata. Kun olet avannut haluamasi toteutuksen kyselylomakkeen, klikkaa "Muokkaus". Pääset lisäämään ohjeita tai omia kysymyksiä kyselyn alareunasta kohdasta "Lisää osio tai kysymys". Norpassa ei ole valmista kysymyspankkia. Voit kuitenkin kopioida kysymyksiä toiselta toteutukselta, jonka vastuuopettaja olet. 

Lomakkeen kysymystyypit

 • Arvoasteikkokysymys (esim. välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen, en osaa sanoa)
 • Avoin kysymys
 • Monivalintakysymys - valitse yksi
 • Monivalintakysymys - valitse monta
 • Tekstuaalinen sisältö (tämän avulla voit viedä palautelomakkeelle esimerkiksi lisätietoa vastaajille)

Ryhmittelykysymyksen lisääminen

Opintojakson toteutukselle voidaan määritellä Sisussa ryhmät, joihin opiskelijat ilmoittautuvat. Tämä ryhmätieto periytyy automaattisesti Norppaan ja sen avulla opettaja voi tarkastella palautetietoja ryhmäkohtaisesti. Mikäli toteutukselle ei ole Sisussa määritelty ryhmiä, määritellyt ryhmät eivät vastaa tarpeitasi, haluat, että opiskelijat valitsevat manuaalisesti ryhmänsä tai haluat määritellä omat kriteerisi, voit lisätä Norpan palautelomakkeelle ryhmittelykysymyksen, joka lisätään kysymyslomakkeen alkuun.

Huomaathan, että ryhmäkohtainen palautteen tarkastelu on käytettävissä vain, jos jokaisessa ryhmässä on vähintään viisi vastannutta, jotta opiskelijaa ei voida tunnistaa vastauksista. Mikäli teet ryhmittelykysymyksen itse, vastausvaihtoehtoja kannattaa olla vähän tai ne kannattaa valita siten, että vastanneita on todennäköisesti viisi tai enemmän jokaisessa vaihtoehdossa. Ryhmittelykysymys lisätään Norpassa Muokkaus -välilehdellä.

 

Palautteenkeruun aikataulut

Palautelomake avautuu Sisun tietojen pohjalta oletusarvoisesti toteutuksen viimeisenä päivänä ja sulkeutuu kaksi viikkoa toteutuksen päättymispäivän jälkeen. Voit muokata näitä oletusasetuksia Norpassa vastuuopettajana. Palautelomakkeeseen ja sen aukioloon voi tehdä muutoksia lomakkeen aukeamiseen saakka.

Saat vastuuopettajana automaattisen sähköposti-ilmoituksen viikkoa ennen kuin toteutuksesi palautelomake aukeaa opiskelijoille.

Jos haluat kerätä palautetta jo toteutuksen aikana, voit hyödyntää jatkuvaa palautetta.

 

Palautteen julkisuus

Annettua palautetta pääse katselemaan vain Norpassa. Norpassa palautteen näkyvyysaste määritetään ns. julkisuusasetuksilla:

 • Julkinen tarkoittaa, että annetun palautteen näkevät kaikki opintojaksossa jollakin tavalla kiinni olevat henkilöt (toteutukselle ilmoittautuneet opiskelijat, opettajat, hallintohenkilöt). Lisäksi julkisen palautteen näkee Norpan lisäkäyttövaltuuksilla, jotka myönnetään käyttövaltuushallinnan kautta.
 • Ei julkinen tarkoittaa sitä, että annetun palautteen näkevät vain toteutuksen vastuuopettaja, hallintohenkilö ja yksikön palautevastaava (oikeus tulee käyttövaltuushallinnan kautta).

Yliopiston yhteisten kysymysten numeerinen palaute on julkista eikä sitä voi muuttaa ei-julkiseksi. Vastuuopettajana voit kuitenkin halutessasi muokata ei-julkisen avoimen kysymyksen julkiseksi. Toteutukselle ilmoittautuneet opiskelijat näkevät tällöin annetun avoimen palautteen.

Kun vastuuopettajana luot lomakkeelle uusia kysymyksiä, valitse, haluatko niiden olevan julkisia vai ei-julkisia. Julkinen palaute tulee näkyviin toteutuksen opiskelijoille heti sen antamisen jälkeen.

Tee julkisuuteen liittyvät asetukset ennen palautteenkeruun alkua. Kerro toteutuksen alussa keräämäsi palautteen julkisuusasteesta toteutukseen osallistuville opiskelijoille. Palautetta kannattaa käydä lukemassa jo palautteenkeruun aikana. Jos huomaat esimerkiksi asiatonta tai tunnistetietoja sisältävää palautetta, voit vastuuopettajana piilottaa yksittäisiä vastauksia. Vastauksia voi piilottaa toteutuksen sivulla Vastaukset-välilehdellä.

 

Jatkuva palaute

Vastuuopettajana voit halutessasi kerätä palautetta jo toteutuksen aikana. Näin saat käyttöön jatkuvan palautteen:

 • Valitse Norpan Opetukseni-välilehdeltä haluamasi opintojakso ja toteutus.
 • Valitse toteutuksen sivulla "Jatkuva palaute".
 • Valitse "Ota jatkuva palaute käyttöön kurssilla".

Jatkuva palaute on avoin tekstikenttä, johon ei voi lisätä erillisiä kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja. Mahdollisuus antaa jatkuvaa palautetta tulee näkyviin opiskelijoiden Norpan etusivulle. Huomioi kuitenkin, että opiskelijat eivät saa automaattista ilmoitusta jatkuvan palautteen aukeamisesta. Tiedota opiskelijoita, jos keräät palautetta toteutuksen aikana. Voit esimerkiksi jakaa linkin palautesivulle toteutuksen Moodle-alustalla.

Annettu jatkuva palaute tulee näkyviin toteutuksen sivulle kohtaan "Jatkuva palaute". Halutessasi voit myös valita vastaanottaa päivittäisen sähköpostikoosteen uudesta jatkuvasta palautteesta. Annettu palaute näkyy vain toteutuksen vastuuopettajalle. Voit vastata jatkuvaan palautteeseen. Vastaus tulee näkyviin vain palautteen antaneelle opiskelijalle.

 

Palautteen käsittely ja vastapalaute

Vastuuopettajana voit tarkastella annettua palautetta reaaliajassa. Huomioi kuitenkin, että opiskelija voi muokata palautettaan ja poistaa sen palautelomakkeen aukioloaikana. Voit ladata palautteen koosteen csv- tai pdf-tiedostona missä tahansa palautteenkeruun vaiheessa. Tämä onnistuu toteutuksen sivulla kohdassa "Vastaukset". Valitse sivun oikeasta reunasta "Lataa palaute". Tämän jälkeen pääset valitsemaan haluamasi tiedostomuodon.

Vastuuopettajana voit vastata opiskelijoiden antamaan palautteeseen suoraan Norpassa. Vastapalaute annetaan kootusti kaikesta toteutukselle annetusta palautteesta sen jälkeen, kun palautelomake on sulkeutunut. Pääset antamaan vastapalautetta toteutuksen sivulla kohdasta "Anna vastapalaute". Voit muokata vastapalautetta myös sen lähettämisen jälkeen. Vastapalaute näkyy kaikille toteutukselle ilmoittautuneille Norpassa. Opiskelijat saavat siitä automaattisen sähköposti-ilmoituksen heti sen antamisen jälkeen, jos tämä asetus on valittuna.

 

Opintojaksopalautteen yleiset periaatteet

Opintojaksopalautteen kerääminen ja käsittely pohjaavat yliopiston yhteisiin periaatteisiin, joita kuvataan tarkemmin seuraavassa liitetiedostossa:

 

 

Opintojaksopalautejärjestelmä Norpan käyttöön saat tukea Opetuksen helpdeskistä (opetus-helpdesk.tau [at] tuni.fi (opetus-helpdesk[dot]tau[at]tuni[dot]fi)). 

Julkaistu: 26.6.2019
Päivitetty: 8.5.2024