Hyppää pääsisältöön

Enni Ala-Mikkula

yliopistonlehtori, yritysjuridiikka
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358505911578
Keskustakampus

Oma esittely

Työskentelen yritysjuridiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Tutkimuskohteenani on työoikeus, erityisesti työturvallisuusoikeus. Lukuvuoden 2021–2022 aikana toimin vastuuopettajana opintojaksoilla Sopimusoikeus, Työ- ja virkamiesoikeus, Sopimusoikeuden syventävä opintojakso I ja Työoikeuden syventävä opintojakso sekä vastuullisena ohjaajana yritysjuridiikan kandidaattiseminaarissa. Lisäksi luennoin muun muassa työoikeudesta opintojaksoilla Yritysjuridiikan perusteet, Introduction to Business Law and Tax Law, Liike- ja työsopimukset sekä Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat. Osallistun myös T&A-maisteriohjelman pro gradu -seminaarin työskentelyyn.

Toimin kauppatieteiden tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän jäsenenä sekä opetusosaamisen arviointipoolin jäsenenä.

Työtehtävät

Opetus lukuvuonna 2021–2022

Kandidaattiopinnot:

Yritysjuridiikan perusteet (II periodi)

Sopimusoikeus (IV periodi)

Liike- ja työsopimukset (II periodi)

Työ- ja virkamiesoikeus (I ja II periodi)

Kandidaattiseminaari ja tutkielma, yritysjuridiikka (I-III periodi)

Vaihto-opiskelijoille: Introduction to Business Law and Tax Law (kevät 2022)

Maisteriopinnot:

Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (I periodi)

Sopimusoikeuden syventävä opintojakso I (I periodi)

Työoikeuden syventävä opintojakso (I periodi)

Osaamisalueiden kuvaus

Työoikeus, työturvallisuusoikeus, sopimusoikeus

Tutkimuskohteet

Työoikeus, työturvallisuusoikeus

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta / Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmä

Tieteenalat

Yritysjuridiikka

Merkittävimmät julkaisut

Ala-Mikkula, Enni: Työnantajan työsuojeluvastuu. Tutkimus työnantajan keskeisistä työsuojeluvelvollisuuksista sekä niissä työnantajan työsuojelutoiminnalle asetetusta vaatimustasosta. Alma Talent 2020.