Hyppää pääsisältöön

Enni Ala-Mikkula

yliopistonlehtori, yritysjuridiikka
Johtamisen ja talouden tiedekunta | Kauppatieteet | Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Oma esittely

Työskentelen yritysjuridiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Opetuksessani painottuu erityisesti työ- ja sopimusoikeus. Lukuvuoden 2023–2024 aikana toimin vastuuopettajana opintojaksoilla Sopimusoikeus, Työ- ja virkamiesoikeus, Sopimusoikeuden syventävä opintojakso I ja Työoikeuden syventävä opintojakso sekä vastuullisena ohjaajana yritysjuridiikan kandidaattiseminaarissa. Lisäksi olen luennoimassa tai muuten työskentelyssä mukana opintojaksoilla Yritysjuridiikan perusteet, Liike- ja työsopimukset, Yritysjuridiikan case-kurssi sekä Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat.

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan opetuksen lisäksi toimin opettajana Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuuden (KOHA) opintojaksolla Työoikeus korkeakouluissa.

Olen myös kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opetuksen suunnitteluryhmän jäsen ja toimin tilintarkastuksen ja arvioinnin (T&A) maisteriohjelman koordinaattorina.

Väittelin vuonna 2020 työturvallisuusoikeudesta kauppatieteiden tohtoriksi (yritysjuridiikka). Väitöskirjan aiheena oli työnantajan työsuojeluvastuu. Tutkimukselliset intressini keskittyvät työoikeuteen, erityisesti työturvallisuusoikeuteen.

Työtehtävät

Opetus ja ohjaus lukuvuonna 2023–2024

Kandidaattiopinnot:

Yritysjuridiikan perusteet (II periodi)

Sopimusoikeus (IV periodi)

Liike- ja työsopimukset (II periodi)

Työ- ja virkamiesoikeus (I periodi)

Yritysjuridiikan case-kurssi (III-IV periodi)

Introduction to Business Law and Tax Law (I-IV periodi)

Kandidaattiseminaari ja tutkielma, yritysjuridiikka (I-III periodi)

Maisteriopinnot:

Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (I periodi)

Sopimusoikeuden syventävä opintojakso I (I periodi)

Työoikeuden syventävä opintojakso (I periodi)

(T&A-ohjelman pro gradu -tutkielmaseminaari (I-IV periodi))

Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus (KOHA):

Työoikeus korkeakouluissa (IV periodi)

Osaamisalueiden kuvaus

Työoikeus, työturvallisuusoikeus, sopimusoikeus

Tutkimuskohteet

Työoikeus, työturvallisuusoikeus

Tutkimusyksikkö

Johtamisen ja talouden tiedekunta / Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmä

Tieteenalat

Yritysjuridiikka

Merkittävimmät julkaisut

Ala-Mikkula, Enni: Työnantajan työsuojeluvastuu. Tutkimus työnantajan keskeisistä työsuojeluvelvollisuuksista sekä niissä työnantajan työsuojelutoiminnalle asetetusta vaatimustasosta. Alma Talent 2020.