Hyppää pääsisältöön

Yrityslukkarit valmiina pirkanmaalaisten pk-yritysten tueksi

Julkaistu 8.2.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Yrityslukkari-hankkeen väki ryhmäkuvassa
Yrityslukkarit ryhmäkuvassa TAKKilla koulutuspäivässä.
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ovat vuoden 2022 aikana tiivistäneet yhteistyötä Yrityslukkari – tulevaisuuden kestävät osaamismallit –hankkeessa. Ratkaisuja on haettu siihen, miten oppilaitosten koulutus-, mittaus, ja tutkimuspalveluita tarvitsevat yritykset tavoittaisivat palvelut mahdollisimman helposti.

Yrityslukkari-hankkeessa on kehitetty alueellista koulutusbrokerointi-mallia. Tavoitteena on mahdollistaa aidosti pirkanmaalaisten yritysten ja yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin vastaavat osaamisen kehittämistä tukevat palvelut yritysten kannalta “yhdeltä luukulta”.

Syksyllä 2022 koottiin yhteen 20 asiantuntijan joukko yrityslukkareita Tampereen ammattikorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta, Tredusta ja SASKYsta. Heitä on koulutettu lukuisten asiantuntijoiden voimin pk-yritysten tarpeista sekä maakunnan koulutustarjonnasta kattaen sekä toisen asteen että korkeakouluyhteisön.

TAMKissa työskentelevä Erkki Kiviniemi on yksi yrityslukkareista. Hän on mukana TAMKin maakuntakorkeakoulussa, ja arvioikin pääsevänsä hyödyntämään koulutuksen oppeja omassa työssään paljon.

– Koulutus oli tiivis, mutta oleelliset asiat sisältävä kokonaisuus. Muutamaan opetuskertaan oli saatu hienosti mahdutettua yrityslukkaritoimintaa edesauttavia asioita. Tutustuminen muissa koulutusorganisaatioissa työskenteleviin henkilöihin oli yksi tärkeimmistä koulutuksen tuomista hyödyistä, Kiviniemi kertoo.
– Maakuntakorkeakoulutoiminnassa olen tekemisissä alueen yritysten kanssa. Yhteistyö jatkuu tilannekohtaisesti sen mukaan, mikä on yritysten koulutus- ja palvelutarve. Kiviniemi toteaa yritysten suurimpien kipupisteiden liittyvän osaavan työvoiman saantiin:

Pk-yritysten henkilöstöllä on usein niin kiire, että he eivät ehdi paneutua pitkän tähtäimen toimenpiteisiin. Tämä olisi kuitenkin monissa tapauksissa edellytys sille, että ongelmat helpottuisivat tulevaisuudessa. Yrityslukkari-malli tarjoaa pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön kokonaisvaltaista jatkuvan oppimisen tukea ja osaavan henkilöstön koulutusmahdollisuuksien parempaa saavutettavuutta.

Tredun yrityslukkari Vesa Kalliomäki työskentelee koulutuspäällikkönä. Hän kokee yhteiskouluttautumisen olleen hyvä keino tutustua kollegoihin toisissa oppilaitoksissa.

Ihmiset jonkin verran vaihtuvat, tehtävät pysyvät. Kun tapaamme ja käymme keskusteluja yhdessä, kynnys yhteistyölle ja uusille avauksille madaltuu.  Näitä on hyvä miettiä, miten elinkeinoelämän eri sektoreita saadaan mukaan, Kalliomäki sanoo.

TAKKin yrityspalvelupäällikkö Kimmo Rintala on samaa mieltä:

– Verkoston toimivuus riippuu tietenkin sen jäsenistä. On tärkeää mieltää oma työtehtävän sellaiseksi, että on osa verkostoa. Oppilaitosten johdon on toki oltava myös tästä samalla kartalla. Molemmat kokevat itse yrityslukkarina toimimisen tuttuna. Asiahan on sinänsä yksinkertaista. Yrityksillä on tarve, johon tarvitaan vastaus. Se voi löytyä meiltä tai sitten tämän verkoston toiselta toimijalta. Tärkeintä että asiakas pääsee eteenpäin palvelupolullaan, Rintala painottaa.

Toisen asteen koulutustarjonta tunnetaan jo seudulla hyvin. Tutkintokoulutusten lisäksi yrityskohtaisille koulutuksille on yhä enemmän kysyntää.

– Harjoittelemaan tulevien opiskelijoiden kautta tulee tutuksi mitä eri koulutuskokonaisuuksia on jo olemassa. Tulevaisuudessa yhä enemmän ollaan menossa siihen, että koulutuksia tehdään yhdessä yritysten kanssa koko opiskelijan polun ajan. Tässä yrityslukkari-tyyppinen tekeminen on tärkeä tuki, Rintala ja Kalliomäki toteavat.

Yrityslukkari-hanke jatkuu vielä vuoden 2023 ajan.  Yritykset voivat keväällä hankkia helposti täsmäkoulutuksia esimerkiksi myyntityöhön, esihenkilötehtäviin ja perehdyttämiseen. Lisäksi hanke tekee osaamiskartoituksia yrityksille, joissa yritys saa selkeän tiekartan toimintansa kehittämiseen. Keväällä tulossa myös huippuseminaari Tampere-talossa. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta!


Teksti: Annamari Penttinen