Hyppää pääsisältöön

Yhä useampi tieteellinen julkaisu avoimesti saatavilla Tampereen yliopistossa

Julkaistu 3.2.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Julkaisutietokaavio_fin
Avoimesti julkaistujen tieteellisten lehtiartikkelien, konferenssijulkaisujen, kokoomateosartikkelien ja kirjojen määrä Tampereen yliopistossa jatkaa kasvuaan. Vuonna 2019 yli 50 % kaikista vertaisarvioiduista julkaisuista (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokat A ja C) julkaistiin avoimesti.

Erityisesti vuoden 2019 avointen julkaisujen määrä nousee vielä, sillä OKM:n julkaisutiedonkeruu ja julkaisujen aktiivinen rinnakkaistallennus jatkuvat edelleen. Vuosien 2017 ja 2018 avoimesti saatavilla olevien julkaisujen osuus on kasvanut merkittävästi kirjaston viime vuonna aloittaman rinnakkaistallennuskampanjan ansiosta. Nyt ovat käsillä viimeiset hetket rinnakkaistallentaa vuosien 2017-2018 artikkeleita. Rinnakkaistallennettavat artikkelit voi lähettää osoitteeseen oa [at] tuni.fitarget="_self", kirjasto huolehtii tallennuksesta. Kiitämme jo tässä vaiheessa kaikkia omat julkaisunsa lähettäneitä aktiivisuudesta! 

Tampereen korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen linjaus edellyttää tutkijoita rinnakkaistallentamaan tieteelliset julkaisunsa julkaisuarkistoon ja julkaisemaan korkealaatuisissa, täysin avoimissa julkaisukanavissa, mikäli tieteenalalla on sellaisia.   

Yksi syy Open Access - ja hybridi-lehdissä avoimesti julkaistujen artikkelien määrän kasvuun ovat Tampereen yliopiston tutkijoiden käytössä olevat kirjoittajamaksujen alennukset, joita on ollut kattavasti tarjolla vuodesta 2018 lähtien. Alennusten ansiosta tutkija voi julkaista artikkelinsa avoimesti kustantajasta riippuen joko maksamalla alennetun kirjoittajamaksun tai kokonaan kirjoittajamaksutta, jolloin kirjoittajamaksu katetaan esimerkiksi kustantajalle maksettavilla tilausmaksuilla. Yliopistossa ja erityisesti kirjastossa kehitetään aktiivisesti tapoja tukea avointa julkaisemista ja kirjoittajamaksuja.  

Yliopistojen uusi rahoitusmalli vuosille 2021-2024 kannustaa avoimeen julkaisemiseen. Avoimesti vertaisarvioiduissa Open Access - ja hybridi-lehdissä julkaistut artikkelit sekä rinnakkaistallennetut artikkelit (julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A ja C) huomioidaan rahoitusmallissa lisäkertoimella 1,2. Rahoitusmallissa otetaan huomioon julkaisutiedonkeruussa ilmoitetut julkaisut vuodesta 2017 eteenpäin. 

Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Avoimesti saatavilla olevat julkaisut myös keräävät usein enemmän viittauksia kuin maksumuurin takana olevat julkaisut. Lisäksi avoimesti julkaistut tieteelliset artikkelit ovat laajemman lukijakunnan saatavilla ja tuovat näin esille Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta myös suurelle yleisölle.   

 

Lisätietojaoa [at] tuni.fitarget="_self"  

Avoimen julkaisemisen opas   

Open Access -julkaisujen määrä Tampereen yliopistossa