Hyppää pääsisältöön

TAMK haluaa varmistaa opiskelijaurheilijalle laadukkaan opintojen ohjauksen

Julkaistu 16.5.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Katja Komulainen ja Yasmin Baasousi.
Koulutuksen vararehtori Katja Komulainen tapasi Yasmin Baasousin, joka pelaa jalkapalloa ammattilaisena ja opiskelee median tutkinto-ohjelmassa.Kuva: Renata Brito
TAMKin huippu-urheilijat toteuttavat kaksoisuraa: urheilevat ja opiskelevat tavoitteellisesti. Opiskelun ja urheilu-uran yhdistämiseen opiskelija tarvitsee ja saa ohjausta opinto-ohjaajalta. Valmentaja ja Tampereen Urheiluakatemian kaksoisurakoordinaattori tukevat urheilu-uralla.

Kun TAMK lähti mukaan huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointiprosessiin, käynnistettiin opiskelijaurheilijan opinto-ohjauksen kehittämistyö. Tehdyn selvityksen mukaan opiskelijat tiesivät keneltä voivat hakea ohjausta opintoihinsa. Ohjausta ei kuitenkaan hyödynnetty oikea-aikaisesti ja riittävästi. Akatemiaurheilija saattoi olla yhteydessä ohjaajaan vasta silloin, kun ei enää yksin onnistunut ratkaisemaan opiskelun haasteita. Opiskelija ei tiennyt, miten aikatauluttaa opiskelua ja urheilua tai mistä löytää korvaavia opintoja esimerkiksi ulkomaan leirien ja kilpailumatkojen aikana.

Selvityksen ansiosta tunnistettiin, että ohjaustoimijoita oli opiskelijan näkökulmasta useita: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, tutkintovastaava ja opettaja. Opiskelijan asia saattoi jäädä ratkaisematta, ja kynnys hakea ohjausta saattoi nousta liian korkeaksi.

Selvityksen mukaan opinto-ohjaajat halusivat ymmärtää paremmin huippu-urheilijan elämää ja urheilijan arkea. Halu ohjata ja auttaa oli ilmeinen. Kaksoisuraa toteuttavilla opiskelijoilla oli myös yksi toive: tutustuminen samassa koulutuksessa opiskeleviin akatemiaurheilijoihin ja sitä kautta verstaistuen saaminen. 

TAMKin urheiluakatemiaan kuuluvan opiskelijan ohjauksen malli on julkaistu

Akatemiaurheilijan ohjauksen malliin ovat sitoutuneet kaikki TAMKin tutkinto-ohjelmat, ja se on hyväksytty koulutuksen johtoryhmässä. Ohjauksen malliin on kirjattu kunkin rooli osana ohjausta: opiskelija, TAMKin urheiluakatemian yhteyshenkilö, Tampereen Urheiluakatemian kaksoisurakoordinaattori sekä opinto-ohjaaja ja opettaja. 

Opiskelijaurheilija sopii lukuvuoden alussa ohjaustapaamisen opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija kertoo urheilun vaikutuksista opiskeluun, ja opinto-ohjaaja esittelee tutkinto-ohjelman sekä sen opetussuunnitelman erityispiirteet, jotka ovat tärkeä huomioida opintojen suunnittelussa. Opiskelija ja opinto-ohjaaja tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja ajoittavat opinnot tarkoituksenmukaisesti, myös opiskelijan hyvinvointi huomioiden. Harjoittelut, niiden toteuttaminen ja ajoitus ovat tärkeä osa suunnittelua. Opiskelusuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tai tarpeen mukaan ja sitä päivitetään. 

Akatemiaurheilija ja opinto-ohjaaja laativat ”ehdotuksen joustaviksi opiskelujärjestelyiksi”, mikä auttaa opiskelijaa ja opettajaa keskustelemaan sekä sopimaan tarvittavista joustoista opintojaksoilla. Näitä voivat olla yksilöllinen suoritustapa, tentin suorittaminen valvotusti ulkomailla, joustoja palautusaikatauluihin.

Tampereen Urheiluakatemia yhdessä TAMKin urheiluakatemian yhteyshenkilön kanssa järjestää vuosittain opiskelijaurheilijoille ja opinto-ohjaajille sekä muille kiinnostuneille verkostotapaamisen, jonka keskeisinä tavoitteena on, että huippu-urheilijat tutustuvat toisiinsa lajista riippumatta, eri toimijat kohtaavat toisensa ja ymmärrys kaksoisurasta ja sen toteuttamisesta lisääntyy.

 

Videolla akatemiaurheilija Yasmin Baasousi haastattelee TAMKin vararehtoria Katja Komulaista HUMKK-auditoinnista.

 

Lisätietoja:

Huippu-urheilijana TAMKissa | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi) 

Huippu-urheilijana korkeakoulussa - Opiskelijan käsikirja 

Huippu-urheilijan kaksoisura korkeakoulussa - Olympiakomitea 

Merja Hanhimäki, kehittämispäällikkö, opiskelu ja koulutus
merja.hanhimaki [at] tuni.fi, p. +358 40 836 3178