Hyppää pääsisältöön

TAMK valmistautuu auditointiin huippu-urheilijamyönteiseksi korkeakouluksi

Julkaistu 6.5.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Anniina Murto ja Ronny Bränkärr harjoituksissaan Kalevan uintikeskuksella uima-altaassa.
TAMKin huippu-uimarit Anniina Murto ja Ronny Brännkärr. Kuva: Saara Kontiainen
Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana Olympiakomitean Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditoinnissa vuonna 2024. Valtakunnallisen laatutyön tavoitteena on parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa kehittymistä tukien.

Olympiakomitean strategiassa 2021–2024 on yhtenä tavoitteena laatumallin luominen huippu-urheilijamyönteisille korkeakouluille. Laatumallia on rakennettu vuosien 2021–2022 aikana yhteistyössä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kanssa. TAMK hakeutui prosessiin yhdessä Tampereen Urheiluakatemian kanssa, jonka kanssa TAMKilla on myös yhteistyösopimus kaksoisuran mahdollistamisesta akatemiaurheilijoille.

Arviointialueet ja laatutekijät

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutekijät muodostavat kuusi teema-aluetta: opiskelun tuki urheilijalle, joustavien opintopolkujen rakentaminen, urheilusta hankitun osaamisen tunnustaminen osana opintoja ja urheilijoille räätälöidyt opintokokonaisuudet, siirtymävaiheiden toimenpiteet, korkeakoulun viestintä ja yhteistyö Urheiluakatemian ja Olympiakomitean kanssa sekä urheilun tuki. Arvioinnissa tarkastellaan laatutekijöiden toteutumista osana korkeakoulun olemassa olevia koulutuksen ja osaamisen kehittämisen prosesseja, toimintatapoja ja käytänteitä.

Auditointiryhmä

Olympiakomitea on nimennyt TAMKin auditointiryhmään jäsenet siten, että ryhmässä on edustus korkeakoulutuksen alueelta, huippu-urheilun ja kaksoisuratyön alueelta sekä opiskelijaurheilijoista. Auditointiryhmässä tulee olla myös arviointi- ja tutkimusosaamista. Ryhmän jäsenet ovat seuraavat:

  • Anna Kirjavainen, TKI-asiantuntija/Urhea, puheenjohtaja
  • Sini Forsblom, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija / Urhea (opintovapaalla)
  • Mimosa Jallow, Jyväskylän amk:n opiskelija ja uinnin EM-mitalisti (lopettanut uransa 2022)
  • Kaisu Mononen, Erikoistutkija, Huippu-urheilun instituutti (KIHU)
  • Kari Partanen, Koulutus- ja tutkimuspäällikkö / Kajaanin amk
  • Jarno Parikka, Päällikkö, huippu-urheilun toimintaympäristöt / Suomen Olympiakomitea, projektipäällikkö.

Sisäinen valmistelutyö ja kehittämistoimet

Auditointiin valmistautumiseksi syksyllä 2023 toteutettiin kyselyt opinto-ohjaajille, tutkinto-ohjelmille ja opiskelijaurheilijoille. Kyselyjen tulosten perusteella tunnistettiin keskeisiä kehittämiskohteita, joita on viety eteenpäin. Tietoisuutta opiskelijaurheilijan kaksoisurasta ja HUMKK-auditoinnista on vahvistettu muun muassa toteuttamalla HUMKK ja kaksoisuraesittelyjä, mahdollisuudella kommentoida itsearviointiraporttia, avaamalla uusi Huippu-urheilijana TAMKissa -nettisivu TAMKiin hakeutuville urheilijoille ja julkaisemalla urheilijoiden haastatteluja. Lisäksi urheilijoiden ohjauksen kokonaisuutta on kehitetty. Toisen asteen kytkentää on vahvistettu esimerkiksi jakamalla urheilijaesitettä ”Monta reittiä huipulle – yhdistä urheilu ja opinnot Tampereen korkeakouluissa”. Myös tutkinto-ohjelmien hyviä käytäntöjä on koottu yhteen.

Keskeisenä osana auditointia on itsearviointiraportti, jossa esitetään vastaukset Olympiakomitean auditointikäsikirjassa esittämiin kysymyksiin. TAMKin auditoinnista vastaava työryhmä toteutti itsearvioinnin tamkilaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä. Lisäksi akatemiaurheilijat vastasivat Olympiakomitean urheilijakyselyyn, jonka vastauksia käytetään arvioinnissa. TAMKin itsearviointiraportti ja muu aineisto toimitettiin Olympiakomiteaan 10.4.2024.

Auditointivierailupäivä

Auditointivierailupäivän 22.5. aikana Olympiakomitean auditointiryhmä haastattelee laajasti TAMKin johtoa, opettajia ja muita ohjaustahoja, sidosryhmiä sekä opiskelijaurheilijoita. Auditointiin valmistautumiseksi järjestetään haastatteluun osallistuville orientaatiotilaisuuksia. Auditoinnin tulos julkaistaan syksyllä 2024.

Olympiakomitean auditointikäsikirja
Korkea-aste - Suomen Olympiakomitea 
Tampereen Urheiluakatemia 

Yhteyshenkilö

Kirsi Mänty

Liikuntapäällikkö
Liikuntapalvelut
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköpostiosoitekirsi.manty [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504211065
Keskustakampus
Kirsi Mänty