Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Huippu-urheilijana korkeakoulussa

Kansainvälisellä huipulla urheilevilla tai sinne tähtäävillä urheilijoilla on mahdollista yhdistää tavoitteelllinen huippu-urheilu ja opintojen sujuva eteneminen. Tälle sivulle on koottu huippu-urheilijaopiskelijalle tärkeää tietoa. 

 

Tampereen Urheiluakatemia

Kumppanuussopimus urheiluakatemiatoiminnasta

Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointi TAMKissa

 

Tampereen Urheiluakatemia

 

Tampereen Urheiluakatemia on urheilun yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoita, valmentajia ja seuroja koko urheilijan polulla. Urheiluakatemian toimintaa johtaa Varalan Urheiluopisto ja sitä rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen kaupunki sekä Varalan Urheiluopisto. Tampereen yliopisto ja Tampereen Ammattikorkeakoulu ovat akatemian yhteistyöoppilaitoksia.

 

Kenelle urheiluakatemian jäsenyys on tarkoitettu?

 

Korkeakoulujen ja urheiluakatemian yhteistyön tavoite on mahdollistaa tavoitteellisen huippu-urheilun ja korkea-asteen opintojen sujuva yhdistäminen Tampereella. 

Urheiluakatemian jäsenyys on tarkoitettu

 • kansainvälisellä huipulla urheileville ja sinne tähtääville
 • kansallisen pääsarjatason joukkuepalloilijoille

Urheilija – Mikäli et ole vielä Tampereen Urheiluakatemian jäsen, voit hakea jäsenyyttä urheiluakatemian sivuilla. Hakuaika urheiluakatemiaan on syksyisin 1.8.–30.9. sekä vuoden alussa 1.–31.1.

 

Mitä hyötyä akatemiajäsenyydestä on?

 

Korkeakoulussa

 • Akatemian jäsenenä urheilija voi osoittaa opintojen ohjaajille, opettajille ja muille opintoihinsa vaikuttavilla tahoille olevansa huipulle tähtäävä urheilija. Urheilu-uran ja opiskelujen samanaikainen edistäminen voi tarkoittaa jossain vaiheessa korkeakouluopintoja tarvetta joustaville tenttiajoille, välivuodelle tai vaikka tukea opintosuunnitelman muokkaamiseen esimerkiksi loukkaantumisen jälkeisen kuntoutumisjakson aikana.
 • Opiskelujoustoja hakiessasi mainitse urheiluakatemiastatus ja näytä tarvittaessa urheiluakatemiakortti ohjausta antavalle henkilölle. Opintojen suunnitteluapua saat AMKista osaamisyksikkösi opinto-ohjaajilta
 • Tampereen korkeakouluyhteisö tukee opiskelijoidensa osallistumista opiskelijaurheilun arvokilpailuihin.
 • Yksi tapa opinnollistaa vapaa-ajantoimintaa kuten huippu-urheilu on ilmoittautua mukaan opintojaksolle Yrittäjyysportfolion rakentaminen. Lisätietoja voit lukea HUBS:in nettisivuilta. Keskustele opinnollistamis en mahdollisuuksista enemmän opinto-ohjaajasi kanssa.
 • TAMKiin on luotu toiminta- ja ohjausmalli, jonka tavoitteena on mahdollistaa akatemiaurheilijan kaksoisura. 

Urheilussa

 • Tampereen Urheiluakatemian jäsenetuja ovat muun muassa
  • SportUnin palvelut koko vuoden ajaksi syyskauden hinnalla
  • akatemian viikkotreenit (omaa lajiharjoittelua tukevaa ominaisuusharjoittelua ja kuntouttavaa valmennusta)
  • asiantuntijakäynnit (mm. urheilupsykologi, ravitsemusvalmennus ja urheilufysioterapia) alennettuun hintaan
  • akatemiaurheilijoille suunnatut tapaamiset (esim. urheilijan media- tai talouskoulutus)

Urheilijan muistilista

 • Jos olet saanut jo aikaisemmin akatemiajäsenyyden, ilmoita opiskelupaikan muutoksesta Tampereen Urheiluakatemian jäsenvastaavalle. Tieto välittyy edelleen omaan korkeakouluun. Näin sinut voidaan lisätä korkeakoulun urheiluakatemialistalle.
 • Urheiluakatemian jäsenmaksu tulee maksaa jokaisen jäsenkauden (1.8.-30.7.) alussa. Kerran haettu akatemiajäsenyys säilyy, kun maksat jäsenmaksun.
 • Ilmoita korkeakoulusi akatemiayhteyshenkilölle, jos päätät kilpaurheilu-urasi tai valmistut korkeakoulusta.


Kumppanuussopimus Urheiluakatemiatoiminnasta 

 

TAMK ja Tampereen Urheiluakatemia päivittivät keväällä 2023 yhteistyösopimuksensa urheiluakatemiatoiminnasta. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että urheilijat pystyvät yhdistämään tasapainoisesti tavoitteellisen urheilun ja opiskelun TAMKissa. Osapuolet ovat sitoutuneet suomalaisen huippu-urheilun kaksoisuratoiminnan tavoitteisiin. Tavoitteena on rakentaa huipulle tähtäävien ja huipulla urheilevien opiskelijoiden joustavia opiskelumahdollisuuksia, edistää urheilijoiden opintoja ja urheilumenestystä sekä vahvistaa TAMKin tunnettuutta urheilijamyönteisenä toimijana. Edellytyksenä urheilijan joustavien opintojen suunnitteluun on, että urheilijalla on urheiluakatemian myöntämä status.   

Sopimuksen myötä TAMK sitoutuu seuraaviin periaatteisiin ja toimenpiteisiin: 

 • joustavat laji- ja urheilijakohtaisesti räätälöidyt opintojärjestelyt, 
 • opintojen etenemistä tukevien ohjausjärjestelyiden kehittäminen ja 
 • urheilijan kokonaiskuormituksen hallitsemiseksi ja valmentautumisen tukemiseksi opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään tarvittaessa pidennettyä opintoaikaa. 

 

Huippu-urheilumyönteinen korkeakoulu -auditointi


TAMK hyväksyttiin Olympiakomitean "Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu" -auditointiin keväälle 2024. Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin tavoitteena on parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa ke­hittymistä tukien. Tähän pyritään tunnistamalla ja tunnustamalla ne yliopistot ja ammattikor­keakoulut, jotka täyttävät huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle määritellyt laatutekijät toiminnassaan ja jotka haluavat kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhteistyössä urheiluakate­mian kanssa. 

Auditointikäsikirja

Lisätietoja:


Olympiakomitean tiedotteet: 21.9.2023 Virallinen tunnustus Haaga-Helialle ja Savonialle, 3.10.2023 Huippu-urheilijamyönteisissä korkeakouluissa huomioidaan urheilijoiden tarpeet. Auditointiraportit: Haaga-Helia ja Savonia.

 

 

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 17.5.2024