Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops)

OPS eli opetussuunnitelma

Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle ja muille koulutuksille on laadittu opetussuunnitelma eli OPS, jonka löydät osoitteesta http://opinto-opas-ops.tamk.fi/. OPSista näet tutkinto-ohjelmasi rakenteen. Esimerkiksi AMK-tutkinto koostuu tutkinto-ohjelman omista pakollisista ja valinnaisista perus- ja ammattiopinnoista tietyllä opintosuunnalla (myös termejä vaihtoehtoiset ammattiopinnot tai suuntautumiset käytetään), harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Klikkaamalla OPSista opintojakson nimeä pääset lukemaan mm. opintojakson osaamistavoitteista, sisällöistä ja arviointikriteereistä. Opintojaksolla voi olla useita toteutuksia eli samansisältöisiä kursseja, jotka toteutetaan eri ajankohtina ja jotka on tarkoitettu eri ryhmille. Kunkin opintojakson toteutuksen toteutussuunnitelmasta löydät tietoa mm. ilmoittautumisajasta, opintojen ajankohdasta, opiskelumuodoista, arvioinnista ja kirjallisuudesta. Tarvitset näitä tietoja suunnitellessasi opintoja ja myös mahdollisesti miettiessäsi hyväksilukua aikaisempien opintojen tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelmasi

Pääset suunnittelemaan opintojasi heti opintojen alusta alkaen. On tärkeää pohtia, mitä haluat oppia ja millaisia työtehtäviä tulevassa ammatissasi tavoittelet. OPS toimii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, HOPSisi, pohjana. Opintojen alussa OPS ja HOPS ovat yleensä samat. HOPSissasi on tutkinto-ohjelmaasi kuuluvia pakollisia opintojaksoja, jotka sinun tulee suorittaa saavuttaaksesi tutkintosi osaamistavoitteet. Tämän lisäksi voit opintojen edetessä valita opintoja oman kiinnostuksesi ja tavoitteidesi mukaan tutkinto-ohjelmasi opintotarjonnasta sekä mahdollisesti myös TAMKin tai jonkun toisen korkeakoulun opintotarjonnasta. Voit myös suunnitella kansainvälistä vaihto-opiskelua tai harjoittelua ulkomailla. Harjoittelujen ja opinnäytetyön kautta pääset syventämään osaamistasi kiinnostuksesi mukaan.

Pääset seuraamaan ja suunnittelemaan HOPSiasi opiskelijan työpöydän Pakin kautta.

Valintojen teossa ja HOPSisi suunnittelussa sinua tukevat mm. opinto-ohjaajasi ja opettajatuutorisi. HOPS-päätökset tekee tutkintovastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Työkaluja opintojen suunnitteluun

  • OPS: kokonaiskäsitys siitä, mitä, miten ja missä vaiheessa opintoja opiskellaan: osaamistavoitteet, sisällöt, arviointikriteerit ym.
  • Pakki: opintojen suunnittelu ja edistymisen seuranta, katso erityisesti HOPS-, Suoritukset- ja Opinnot-välilehdet
  • Lukkarikone: milloin ja missä opetus järjestetään

Opintomahdollisuuksia tutkinto-ohjelmasi tarjonnan lisäksi

Alla olevasta listasta voit valita opintoja erityisesti vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli siellä vielä on tilaa. Vapaasti valittava opinto ei saa olla sisällöltään päällekkäinen jo aiemmin suoritetun opinnon kanssa. Jos suunnittelet opintoja perus- tai ammattiopintoihin, keskustele asiasta ensin opettajatuutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Vapaasti valittaviin opintoihin käyvät kaikki korkeakoulutasoiset opinnot. Kaikki TAMKin opintojaksot sopivat vapaasti valittaviksi opinnoiksi. On kuitenkin huomioitava, että opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia tai ryhmän koko voi olla rajoitettu. Opintojakson opettaja päättää osallistumismahdollisuuden. 

Ammatillisissa opettajankoulutuksissa valinnaisten pedagogisten opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia ja teemaltaan pedaogisia.

Tutkintosi opintopistemäärä ei saa ylittyä muissa korkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla. Opiskelun lisäajalla voit suorittaa vain tutkinnosta puuttuvia opintoja.

Mahdolliset tutkinto-ohjelmakohtaiset tai muiden koulutusten tarkentavat ohjeet:

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 19.12.2023