Hyppää pääsisältöön

TAMK aloittaa täydentävät pedagogiset opinnot ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille

Julkaistu 20.5.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Opiskelija kirjoittaa älytaululle Human potential.
Ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille avautuu uusi, joustava mahdollisuus hakea täydentäviin pedagogisiin opintoihin TAMKin Ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Hakuaika opintoihin alkaa 12.8.2024 ja päättyy 21.11.2024. Haku tapahtuu Opintopolussa. Keväällä 2025 avataan uusi haku.

Täydentävät pedagogiset opinnot on kohdennettu ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille, jotka ovat saaneet Opetushallituksen rinnastamispäätöksen pedagogisten opintojen täydentämisestä (15–30 op). Opintojen laajuus määräytyy rinnastamispäätöksen perusteella. 

– On tärkeää, että saamme ammatillisesti suuntautuneeseen koulutukseen opettajia erilaisilla taustoilla. Siksi haluamme joustavoittaa opintojen täydentämistä tilanteissa, joissa henkilöllä on jo opettajankoulutus ja perustiedot ja -taidot opettajuudesta, kertoo ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola

Täydentävät opinnot ja opetusharjoittelu alkavat joustavasti opiskelijaksi valinnan jälkeen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintoihin voi sisältyä kasvatustieteellisiä ja didaktisia opintoja, ohjattua harjoittelua tai itsenäistä työskentelyä.  

Myös tukea on tarjolla. Opintojen aikana käydään henkilökohtaisia keskusteluja opettajatuutorin kanssa opintojen sujuvuudesta.