Hyppää pääsisältöön

Vastinrahakampanja yliopistojen pääomittamiseksi päättyi — Tampereen yliopisto keräsi yli 4,6 miljoonaa euroa yksityisiä lahjoituksia

Julkaistu 1.7.2022
Tampereen yliopisto
Elina Suojanen-Laine
—Varainhankintakierros oli Tampereen uuden yliopiston ensimmäinen. Olen todella iloinen hyvästä yhteistyöstä yliopistomme sisällä ja yhteistyökumppaniemme kanssa, varainhankintapäällikkö Elina Suojanen-Laine sanoo.
Tampereen yliopiston varainhankintapäällikkö Elina Suojanen-Laine jää kesälomille hyvillä mielin. Pari vuotta kestänyt varainhankintakampanja päättyi kesäkuun lopussa iloisiin tunnelmiin. —Tavoitteemme oli kerätä yksityisiä lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä 4,4 miljoonaa euroa. Ylitimme tavoitteemme ja saimme kokoon yli 4,6 miljoonaa.

Tampereen yliopiston varainhankintakampanjan taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille. Valtio pääomittaa yliopistoja parhaassa tapauksessa 2,5-kertaisena vastinrahoituksena yliopistojen vuosina 2020–22 keräämille yksityisille rahalahjoituksille. Valtion vastinrahoitus kohdennetaan eri yliopistojen kesken suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan. Yksittäinen yliopisto saa kuitenkin enintään 11 miljoonaa euroa.

—Lopullinen vastinrahakerroin selviää myöhemmin tänä vuonna. Nyt jo haluan välittää kaikille yliopistollemme lahjoittaneille tahoille sydämelliset kiitokset. Lämmin kiitos myös kaikille varainkeruutyössä mukana olleille yliopistolaisille.

Suomessa koko korkeakouluinstituution tulevaisuutta haastavat julkisen talouden alijäämäisyys, pienenevät ikäluokat ja koveneva kansainvälinen kilpailu. Yliopiston toiminnan myönteisen kehittymisen edellytys on vahvistuva perusrahoitus ja kyky saada ulkoista rahoitusta. Siksi yritysten, yhteisöiden kuin yksityishenkilöidenkin lahjoituksilla on yliopistolle suuri merkitys.

—On todella hienoa nähdä, miten paljon yhteistyökumppanimme arvostavat yliopistossamme tehtävää työtä. Saamamme lahjoitukset vahvistavat mahdollisuuksiamme kehittää opetusta ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.

 — Kaksivuotinen kampanja oli uudelle monialaiselle yliopistollemme erittäin tärkeä. Kiitos kaikille yliopiston yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä ja kampanjan yhteydessä käydyistä monipuolisista keskusteluista.

Tampereen yliopisto on Suomen toiseksi suurin yliopisto ja yksi monialaisimmista. Sen tutkimuksen kärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Kärkialat ja niiden yhdistelmät ovat keskeisessä roolissa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisessa. Tieteenalat ylittävällä yhteistyöllä etsitään uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja muun muassa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Valtion vastinrahakampanjan aikana tehdyt lahjoitukset osoitetaan Tampereen yliopistolle yleisesti. Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus päättää säätiön pääomien tuottojen kohdentamisesta. Tänä vuonna pääomia kohdennetaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen ja verkostoitumisen edistämiseen liki 5 miljoonaa euroa. Vähintään 10 000 euron yksittäiset lahjoitukset voidaan kohdentaa tietylle koulutusalalle, joita on kaikkiaan kymmenen.

— Eniten lahjoituksia kohdennettiin tekniikan, kauppatieteiden ja lääketieteen koulutusaloille. Lahjoituksia tuli myös yhteiskuntatieteille ja humanistisille tieteille. Lisäksi saimme kohdentamattomia lahjoituksia, jotka mahdollistavat lahjoitusvarojen käyttöä yliopiston parhaaksi, sanoo Elina Suojanen-Laine.