Hyppää pääsisältöön

Valtio pääomittaa Tampereen yliopistoa 4,3 miljoonalla eurolla

Julkaistu 4.11.2022
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston keskustakampus kesällä.
Tampereen yliopisto keräsi vuosina 2020–22 valtion vastinrahaan oikeuttavia rahalahjoituksia yli 4,6 miljoonaa euroa. Valtio pääomittaa yliopistoa 4 310 000 euron vastinrahalla.

Pääomittamiserä kirjataan Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön pysyvästi säilytettävään säätiöpääomaan. Yliopiston toimintaan käytetään pääomien tuottoja, joiden kohdentamisesta päättää Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus. Kampanjan aikana saatuja lahjoituksia tullaan käyttämään tutkimuksen ja koulutuksen hyväksi vuodesta 2023 alkaen.

Lahjoittaja on voinut kohdentaa vähintään 10 000 euron yksittäiset lahjoitukset tietylle koulutusalalle, joita Tampereen yliopistossa on kaikkiaan kymmenen. 

— Eniten lahjoituksia kohdennettiin tekniikan, kauppatieteiden ja lääketieteen koulutusaloille. Lahjoituksia tuli myös yhteiskuntatieteille ja humanistisille tieteille, sanoo varainhankinnan päällikkö Elina Suojanen-Laine.

Yhteensä suomalaiset yliopistot keräsivät vastinrahakampanjan aikana yli 70 miljoonaa euroa valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia yksityisiä rahalahjoituksia. Valtioneuvosto vahvisti istunnossaan 3. marraskuuta vastinrahoitukseen oikeuttavan lahjoitusten määrän ja kohdensi vastinrahoituksen yliopistoille. Yliopistojen vastinrahoitus on yhteensä 67 miljoonaa euroa.

Pääomittaminen perustui Suomen itsenäisyyden juhlarahaston päätökseen 100 miljoonan euron kertapanostuksesta yliopistoille. Pääomittamisen ensimmäisen vaiheen investointi, 33 miljoonaa euroa vuonna 2020, jaettiin kaikille yliopistoille tutkimuksen vaikuttavuuden indikaattoreiden perusteella. 67 miljoonan euron toinen vaihe perustui vastinrahoituksen kohdentamiseen suhteessa yliopistojen keräämään valtion vastinrahaan oikeuttaneeseen yksityiseen pääomaan.

Varainhankinta on yliopistojen jatkuvaa toimintaa

Varainhankinta on vakiintunut osaksi yliopistojen jatkuvaa toimintaa. Lahjoituksilla on kasvava merkitys myös Tampereen yliopiston rahoituspohjan laajentamisessa.

Koko korkeakouluinstituution tulevaisuutta haastavat julkisen talouden alijäämäisyys, pienenevät ikäluokat ja koveneva kansainvälinen kilpailu. Yliopiston toiminnan myönteisen kehittymisen edellytys on vahvistuva perusrahoitus ja kyky saada ulkoista rahoitusta.

Yliopisto saa ulkoista rahoitusta muun muassa Suomen Akatemialta, Business Finlandilta, säätiöiltä, yrityksiltä ja Euroopan unionilta. Rahoituksella toteutetaan tutkimushankkeita, jotka mahdollistavat usein myös yritysten pääsyn kansainvälisen tiedeyhteisön ja osaajien äärelle.

—Tarjoamme elinkeinoelämälle ja julkisorganisaatioille erilaisia palveluita ja yhteistyömuotoja tutkimuksen, tuotekehityksen ja osaamisen kehittämisen tueksi. Lahjoitukset ovat yksi pitkälle tulevaisuuteen kantava yhteistyön muoto ja sellaisena tärkeä tuki yliopiston tutkimukselle ja koulutukselle, Suojanen-Laine toteaa.

Rehtori Mari Walls kertoo, että lahjoitusvarat vahvistavat yliopiston mahdollisuuksia kehittää opetusta ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta.

 —Yliopistomme on Suomen toiseksi suurin ja yksi monialaisimmista. Meillä ovat edustettuina lähes kaikki kansainvälisesti tunnistetut koulutusalat. Meiltä valmistuu osaajia yhteiskunnan eri osa-alueille. Tutkimuksemme kärkialat tekniikka, terveys ja yhteiskunta sekä niiden yhdistelmät ovat keskeisessä roolissa ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisessa. Tieteenalat ylittävällä yhteistyöllä etsimme uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja muun muassa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön 3.11.2022 julkaisema tiedote yliopistojen pääomittamisesta

Lue lisää lahjottamisesta Tampereen yliopistolle