Hyppää pääsisältöön

Valmistuneiden uraseurantakysely selvittää työelämän tarpeita ja vaikuttaa yliopistojen rahoitukseen

Julkaistu 28.9.2022
Tampereen yliopisto
Kolme henkilöä katsoo yliviivastoon kameraan kadulla, johon on maalattu koriste.Kuva: Rami Hanafi
Maanantaina 3. lokakuuta käynnistyvät jälleen yliopistojen valtakunnalliset uraseurantakyselyt. Valmistuneita lähestytään tekstiviestillä, kirjeillä tai sähköpostitse.

Kysely lähetetään vuonna 2017 Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille sekä Tampereen yliopistosta valmistuneille maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatuksen opettaja) tutkinnon suorittaneille. Tohtorien uraseurantakysely lähetetään vuonna 2019 tohtorin tutkinnon suorittaneille. 

Kyselyt toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen valtakunnallinen Aarresaari-verkosto

Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä ja työuran alkuvaiheita yliopistojen yhteisin kyselyin jo lähes 20 vuoden ajan. Yhteisen kyselyn avulla saadaan laaja kuva korkeakoulutettujen työmarkkinoista ja työelämän osaamistarpeista. Tieto on yhteismitallista yliopistosta tai koulutusalasta riippumatta, joten se tuo hyvin esiin eroja eri alojen välillä. Uraseurantatietoa hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Kyselystä tietoa työmarkkinoista 

Vuoden 2021 Tampereen yliopiston uraseurantakyselyn tulokset osoittivat maisterikyselyyn vastanneiden työllistyvän hyvin. Poikkeusajasta huolimatta vakituisessa kokopäivätyössä ilmoitti olevansa 74 %, mikä on hieman edellisiä vuosia enemmän. Tohtoreista 51 % ilmoitti olevansa vakituisessa kokopäivätyössä. 

– Suuret yritykset työllistävät maistereita eniten, mutta alakohtainen vaihtelu on suurta. Kunta ja yliopisto ovat suurimmat työllistäjät kasvatusalalla, kertoo Tampereen yliopiston uraseurantakyselystä vastaava erityisasiantuntija Hanna-Leena Hietaranta-Luoma

– Tohtoreita työllistää eniten yliopisto, mutta enenemässä määrin myös yksityiset, isot yritykset sekä erilaiset säätiöt ja järjestöt. 

Tuloksilla vaikutusta myös yliopistojen rahoitukseen 

Maisterien uraseurantakysely on sidottu opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemään yliopistojen rahoitusmalliin. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella vastauksella on myös suoraan vaikutusta yliopiston saamaan rahoitukseen. Yhden vastauksen arvo on keskimäärin noin 5 000 euroa, ja vuodelle 2023 Tampereen yliopiston uraseurantakyselyn perusteella saama rahoitus on lähes 5 miljoonaa euroa. 

– Jokainen vastaus tuo yliopistolle lisää tietoa valmistuneidemme työelämästä ja samalla myös rahaa, jolla pystymme kehittämään koulutustamme entistä paremmin työelämän tarpeita palvelevaksi, muistuttaa Hietaranta-Luoma. 

Lisätietoa Tampereen yliopiston uraseurannoista: 

Alumnit tuovat tietoa työelämästä 

urapalvelut.tau [at] tuni.fitarget="_self" 

Lisätietoa uraseurantakyselystä: 

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Hietaranta-Luoma
hanna-leena.hietaranta-luoma [at] tuni.fi
Koulutuksen johtamisen tuki