Alumnit tuovat tietoa työelämästä

Tampereen yliopisto seuraa valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain uraseurantakyselyjä. Kyselyt ovat osa yliopistojen valtakunnallista yhteistyötä.

Kyselyt lähetetään

  • diplomi-insinööreille
  • arkkitehdeille
  • maistereille
  • lääketieteen lisensiaateille
  • lastentarhanopettajille (viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen)
  • tohtoreille (kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen)

Uraseurantakyselyillä kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Kyselyllä kartoitetaan myös työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on tuota osaamista kehittänyt. Alumnit voivat antaa opiskelijoille vinkkejä siitä, minkälaista osaamista nyt kannattaisi kerryttää tulevaa työelämää varten.  

Uraseurantatietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tieto on kiinnostavaa myös opintojaan vasta suunnitteleville tai koulutukseen hakeville. Jokainen kyselyyn vastaava auttaa siis nykyisiä ja tulevia opiskelijoita tekemään tulevaa työuraansa koskevia päätöksiä.  

Vuoden 2019 uraseurannat käynnistyvät lokakuun alussa. Maisteriuraseurantakysely lähetetään yli kahdelle tuhannelle vuonna 2014 joko Tampereen teknillisessä yliopistosta tai Tampereen yliopistosta valmistuneelle. Tohtoriuraseurantakysely lähetetään reilulle kahdelle sadalle vuonna 2016 valmistuneelle tohtorille.  Valmistuneisiin ollaan yhteydessä tekstiviestillä, postitse tai sähköpostin välityksellä. Kysely päättyy marraskuun lopussa.

Yliopistojen uraseurantojen valtakunnalliset tulokset ovat julkisesti saatavilla OKM:n Vipunen-tietopalvelussa. Monikäyttöisimpiä ovat tulosten tuoreet Power BI -visualisoinnit (maisterit ja tohtorit), jotka mahdollistavat laajan vertailun ja tiedon suodattamisen halutuilla kriteereillä.

Tampereen yliopiston edeltäjien, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisestä löytyy tietoa myös korkeakouluyhteisön omasta PowerBI-raportista. Raportissa on mukana sekä yliopiston että Tampereen ammattikorkeakoulun tuloksia. 

Uraseurantojen tuloksia hyödynnetään myös tuloksia visualisoivassa töissä.fi -verkkopalvelussa. Sivustolla saat mm. tietoa siitä, millä tehtävänimikkeellä omalta alaltasi valmistuneet kyselyhetkellä toimivat.

Yliopistojen yhteistyönä toteutetuista uraseurannoista löytyy lisätietoa yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston sivuilta.

Lisätietoa uraseurannoista Tampereen yliopistossa:
Tampereen yliopiston Työelämäpalvelut tyoelamapalvelut.tau [at] tuni.fi