Hyppää pääsisältöön

INKLU-hanke pyrkii mahdollistamaan onnistuneen opiskelupolun kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille

Julkaistu 10.4.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Viisi opiskelijaa tekee ryhmätyötä pöydän ääressä.
Ammatillisessa koulutuksessa pyritään luomaan oppimisympäristö, joka inkluusion mukaisesti mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen ja oppimisen riippumatta taustasta, kyvyistä tai tarpeista. Tähän kehittämishaasteeseen tarttuu maaliskuun alussa käynnistynyt INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hanke. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tukea kaikkia opiskelijoita heidän yksilöllisissä oppimistarpeissaan.

INKLU-hankkeessa ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammatilliset opettajakorkeakoulut kehittävät yhdessä inklusiivista ammatillista koulutusta. Yhteisenä tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa tuen opiskeluunsa ja voivat hankkia tarvittavan osaamisen ja tutkinnon sekä työllistyä - opiskelevat he missä oppilaitoksessa tai missä päin Suomea tahansa. 

Tampereen ammattikorkeakoulun osahankkeen projektipäällikkö Minna Seppälän mukaan koulutus on perusoikeus, joka rakentaa ja ylläpitää demokraattista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Inklusiivisessa oppilaitoksessa mukaan otetaan kaikki ihmiset, erityisesti sellaiset ihmisryhmät, joita uhkaa yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen. Inkluusion avulla ammatillinen koulutus mahdollistaa monimuotoisen ja rikkaan opiskelupolun jokaiselle opiskelijalle. 

– Inkluusio näyttäisi etenevän prosessina, joka onnistuakseen tarvitsee hyvää suunnittelua ja toimivia prosesseja, inklusiiviseen pedagogiikkaan valmistavaa opettajankoulutusta ja opettajien ammatillista uudistumista. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tarvitaan sekä oppilaitosten tuen prosessien, rakenteiden ja käytäntöjen kehittämistä että henkilöstön osaamisen ja opettajankoulutusten kehittämistä, Seppälä sanoo. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tavoitellaan kattavasti ympäri maan 

INKLU-hankkeessa selkiytetään yhteistyössä erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön prosesseja ja käytänteitä, samalla kehittäen ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista opiskelijoiden tukemisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa ammatillisen opettajankoulutusten kouluttajia erityiseen tukeen. Hankkeessa tuotetaan hyviä käytänteitä näkyville ja kehitetään materiaaleja avoimeen jakoon.  

Hanke kattaa koko Suomen, ja tavoitteena on levittää kehitettyjä toimintamalleja kansallisesti. Haaste on kova, sillä 80 % ammatillisen koulutuksen järjestäjistä tulisi saavuttaa. Mittava hanke saa kansallisen koordinaation Jyväskylän ammattikorkeakoululta, ja siinä ovat mukana kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua sekä kuusi ammatillisen koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea, mukana myös ammatillinen erityisoppilaitos. 

Hankkeen toteuttavat seuraavat organisaatiot: 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut: 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (koordinoi)​ 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu​ 
Hämeen ammattikorkeakoulu​ 
Oulun ammattikorkeakoulu​ 
Tampereen ammattikorkeakoulu 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät: 
Ammattiopisto Spesia​ 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda​ 
Koulutuskeskus Brahe​
Koulutuskeskus Salpaus​ 
Savon ammattiopisto​ 
Valkeakosken ammattiopisto  

INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hanke toteutetaan 1.3.2024–31.8.2026. Hanke toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa.

Tutustu INKLU-hankkeen esittelysivuun. 

Lisätietoa: 
Minna Seppälä, osahankkeen projektipäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu 
p. 040 6351 582, minna.seppala [at] tuni.fi (minna[dot]seppala[at]tuni[dot]fi) 

Teksti: Minna Seppälä 
Kuva: Pixabay