Hyppää pääsisältöön

Valmistuneiden uraseurantakysely kartoittaa työelämän tarpeita

Julkaistu 4.10.2021
Tampereen yliopisto
Sari HaatajaPalvelupäällikkö Sari Haataja luotsaa Tampereen yliopiston uraseurantakyselyä, joka tarjoaa arvokasta työelämätietoa opiskelun ja opetuksen kehittämisen tueksi.
Maanantai 4. lokakuuta käynnistyvät jälleen yliopistojen valtakunnalliset uraseurantakyselyt. Valmistuneita lähestytään tekstiviestillä, kirjeillä tai sähköpostitse.

Kysely lähetetään vuonna 2016 Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille sekä Tampereen yliopistosta valmistuneille maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatuksen opettaja) tutkinnon suorittaneille. Tohtorien uraseurantakysely lähetetään vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suorittaneille.

Kyselyt toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen valtakunnallinen Aarresaari-verkosto. Verkoston puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Tampereen yliopisto.

Arvokasta tietoa työelämän osaamistarpeista

Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä ja työuran alkuvaiheita yliopistojen yhteisin kyselyin jo 15 vuoden ajan. Yhteisen kyselyn avulla saadaan laaja kuva korkeakoulutettujen työmarkkinoista ja työelämän osaamistarpeista. Tieto on yhteismitallista yliopistosta tai koulutusalasta riippumatta, joten se tuo hyvin esiin eroja eri alojen välillä.

Kyselyt suunnataan joitakin vuosia sitten valmistuneille, jolloin alumneilla on jo pientä etäisyyttä omaan opiskeluaikaansa ja he voivat arvioida tyytyväisyyttään koulutukseensa suhteessa omaan työuraansa. Kyselyllä kartoitetaan erityisesti sitä, mistä taidoista alumneille on työelämässä ollut hyötyä ja minkälaista osaamista he kehottaisivat opiskelijoiden hankkimaan tulevaa työelämää silmällä pitäen.

– Kyselyt tuottavat arvokasta tietoa suoraan alumneilta. He pystyvät itse parhaiten arvioimaan koulutuksen tuottamaa osaamista ja työllistymiseen ja työuraan vaikuttavia tekijöitä, toteaa Tampereen yliopiston kyselystä vastaava palvelupäällikkö Sari Haataja Tampereen yliopiston urapalveluista.

Uraseurantatietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

–  On tärkeää, että opiskelijat saavat opintojensa aikana tietoa erilaisista uramahdollisuuksista ja oman alan työmarkkinoista. Näin he voivat tehdä tietoisempia opintoihin tai työharjoitteluun liittyviä valintoja ja suunnata omaa työuraansa rohkeammin. Tieto on kiinnostavaa myös opintojaan vasta suunnitteleville tai koulutukseen hakeville.

Tuloksilla vaikutusta myös yliopistojen rahoitukseen

Sari Haatajan mukaan yliopistojen yhteinen uraseuranta on laajuudeltaan ja toimintatavoiltaan merkittävää myös kansainvälisessä mittakaavassa.

–  Yliopistot ovat tehneet työtä yhdessä, ja toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti. Kyselyjen tuloksia jaetaan avoimesti, ja tulosten vertailu esimerkiksi koulutusalojen tai yliopistojen välillä on pyritty tekemään helpoksi. Aineistoa käytetään ahkerasti myös tutkimuksessa.

Uraseurantojen tuloksia hyödynnetään perustutkintojen osalta myös mittarina vuoden 2021 alussa voimaan astuneessa yliopistojen rahoitusmallissa. Kyselyn tuloksilla on siis suoraa vaikutusta yliopistojen rahoitukseen.   

–  Kytkös yliopistojen rahoitukseen tuo kyselyille yhä enemmän painoarvoa. Jokaisella yksittäisellä vastauksella on merkitystä, Haataja painottaa.

Lisätietoa yliopiston uraseurannoista:

Alumnit tuovat tietoa työelämästä
Urapalvelujen palvelupäällikkö Sari Haataja, p. 050 421 0254, sari.haataja [at] tuni.fi

 

 

Teksti: Tiina Wesslin
Kuva: Jonne Renvall