Hyppää pääsisältöön

Uusi teos käsittelee sosiaalityötä kriiseissä ja poikkeusoloissa

Julkaistu 23.2.2023
Tampereen yliopisto
Kirjan kansikuva.
Kriiseissä eriarvoisuus lisääntyy. Sosiaalityön tehtävä on estää tätä kehityskulkua.

Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa (toim. Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala & Minna Kivipelto) on sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Uusi kokoomateos soveltuu erityisesti sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä sosiaalialan ammattilaisten käyttöön.

Sosiaalityö kriiseissä on katsaus kriisiyhteiskunnan ihmisten arkeen ja sosiaalityöhön. Se käsittelee erityisenä yhteiskunnallisena ajanjaksona sosiaalityön asiakkaita, heidän kokemuksiaan ja toimijuuttaan sekä sosiaalityön ammattilaisten ja organisaatioiden roolia, tehtävää ja toimintaa kriiseissä. Kirjaa on tehty ”koronan keskellä”, osin ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja siitä aiheutuneita seurannaisvaikutuksia. 

Teos kokoaa tutkimuksia erilaisten ilmiöiden määrittymisestä kriiseiksi, kriisikokemusten syntymisestä, kriiseissä elämisestä ja selviytymisestä sekä sosiaalityöstä kriiseissä. Kriisitilanteiden tunnistamisen ja kriisimääritelmän tarkentumisen lisäksi teoksen ansio on kriiseistä ja poikkeuksellisista olosuhteista selviytymistä tukevien tekijöiden kuvaamisessa.

Sosiaalialan työtä kriiseissä valaisevat muun muassa tutkimusartikkelit koronapandemian aiheuttamista muutoksista työn tekemisen tavoissa ja työn kuormittavuudessa, sosiaalityöntekijöiden eettisestä luovinnasta itsemääräämisoikeuden ja suojelun välisessä jännitteessä sekä tinkimättömästä osallisuustyöstä. Esitettyjen tulosten valossa kriisit tuovat esiin kansalaisyhteiskunnan tärkeän merkityksen kriisin kestävyydessä ja turvallisuuden tunteen vahvistamisessa virallisen auttamisjärjestelmän rinnalla. Kirjan lukujen perusteella sosiaalityöllä on mahdollisuuksia ja osaamista ottaa nykyistä vahvempi asema erilaisten kriisien ratkaisemisessa.

Teos on julkaistu avoimena verkkojulkaisuna.

Lisätietoja

Dosentti, yliopistonlehtori Suvi Raitakari, suvi.raitakari [at] tuni.fi
YTM, tutkija Marja Hekkala, marja.hekkala [at] tuni.fi