Hyppää pääsisältöön

Tulevaisuuden teatterit -selvitys on julkaistu

Julkaistu 2.12.2020
Tampereen yliopisto
Kuva, jossa näyttelijäopiskelija näyttelee yhdessä etäyhteydellä norjalaisen näyttelijän kanssa.
Tulevaisuuden teatterit -hanke kartoitti laitosteattereiden tulevaisuusstrategioita

Tulevaisuuden teatterit -hankkeen loppuraportti on valmis 

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus T7:n Tulevaisuuden teatterit -hanke kartoitti laitosteattereiden tulevaisuusstrategioita. Hanke sai alkusysäyksensä Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin kiinteistöjen tulevista remonteista. Koska teatteritalojen fyysiset puitteet kuitenkin määrittävät vahvasti taiteellisia sisältöjä, on remonttia suunniteltaessa hyvä luoda katse myös 2030-luvun jälkeiseen aikaan.


Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto: "Nyt tehtävät käytännön ratkaisut vaikuttavat siihen, mikä tulevaisuudessa laitosteattereissa mahdollistuu. Tai sulkeeko ratkaisut jotain pois." 

Tulevaisuuden teatterit -hankkeen lähtökohtana olivat Tampereen suurten ammattiteatterien strategiat ja muutostarpeet. Selvityksessä teatteritalolla on kuitenkin viime kädessä instrumentaalinen arvo; se on työkalu varsinaisen pääasian, eli mielenkiintoisen ja merkityksellisen esittävän taiteen tekemiseen. Raportissa rakenteet ja toimintamallit kulkevat siis käsi kädessä.


Selvityksessä on esillä teatterin tuotantomallit, taiteellis-tekniset ratkaisut sekä kaupunkikehityksen ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Selvitys pyrkii nostamaan esiin periaatteessa kaikkiin laitosteatteriin soveltuvia kestäviä käytänteitä. Kestävyydellä tarkoitetaan selvityksessä paitsi ekologisia arvoja, myös taiteellisia, inhimillisiä, sosiaalisia ja taloudellisia toimintatapoja, joita voidaan ylläpitää pitkään. 

Tiivistämällä teattereiden ja Tampereen yliopiston välistä yhteistyötä hankekumppanit halusivat samalla vahvistaa alueellisen näyttämötaiteen kentän monipuolisuutta. Tulevaisuuden tamperelainen teatteri on edelleen kehittyvä, kansainvälisesti merkittävä vetovoimatekijä, joka osaltaan tukee myös Tampere 2026 kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjelmakokonaisuutta. 

Tulevaisuus on Hybrid -selvitystutkimus on luettavissa Tampereen yliopiston kirjaston sivuilta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1798-0 ja hankesivu https://research.tuni.fi/t7-fi/tulevaisuuden-teatterit/ 

Lisätiedot: 

Jaakko Lenni-Taattola
projektitutkija (Tutkivan teatterityön keskus T7, Tampereen yliopisto)
jltaattola [at] gmail.com / +358 41 444 0138