Hyppää pääsisältöön

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus ratkoo osaajapulaa – malli on kehitetty Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Julkaistu 11.9.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat hoitamalla nukkea.
Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat hoitamalla nukkea. Kuva: Heimo Films
Suomessa on sairaanhoitajapula. Ammattikorkeakouluissa on kehitetty ja pilotoitu toiminnallisesti kaksikielinen koulutusmalli (TOKASA). Koulutus vastaa osaltaan Suomen sosiaali- ja terveysalan osaajavajeeseen. Uutta koulutusmallissa on se, että kansainvälisten opiskelijoiden ei tarvitse osata suomen kieltä opintojen alussa. Sairaanhoitajatutkinnon lisäksi malli tukee opiskelijoiden suomen kielen oppimista, työllistymistä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Korkeakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija valmistuessaan sairaanhoitajaksi hallitsee suomen kielen niin, että hän voi toimia sairaanhoitajatyön edellyttämän kielitaitotason mukaisesti. 

Suomen kielen opiskelu sisältyy opintoihin ja harjoitteluun 

Koulutusmallissa opiskelijat oppivat suomen kieltä substanssiopintoihin integroituna ja ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa. Tämän lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluu 20–23 opintopistettä suomen kielen opintoja. Oppimistilanteissa kieli nähdään aidosti vuorovaikutuksen ja ihmisten välisen yhteisymmärryksen mahdollistajana.  

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on mielekästä opiskella ammattiin, oppia suomen kieli ja integroitua suomalaiseen työelämään mahdollisimman nopeasti. Siitä koituu säästöjä myös yhteiskunnalle. 

– Kun Suomella on ratkaistavana työvoimapula ja visiona on edistää koulutusperäistä maahanmuuttoa, tarvitsemme kaksikielistä koulutusta ja sen toteuttamiseen valtiolta riittävää rahoitusta. Tämän tyyppisellä koulutuksella voidaan aidosti ratkoa osaajapulaa ja nopeuttaa osaajien siirtymistä työelämään. Malli on yleisluonteinen; sen voi osittain tai kokonaan ottaa käyttöön millä tahansa koulutusalalla, kertoo hoitotyön lehtori ja projektipäällikkö Hanna Repo Jamal Metropolia Ammattikorkeakoulusta. 

TOKASA-koulutukseen on hakenut ja valikoitunut erittäin motivoituneita opiskelijoita laajasti ympäri maailmaa

Korkeakoulujen tehtävänä on tukea kansainvälisiä opiskelijoita myös sosiaalisesti; auttaa heitä integroitumaan suomalaiseen kulttuuriin ja työllistymään nopeammin Suomessa. Opettajat kiittävät opiskelijoiden aktiivisuutta ja motivaatiota. 

– Opiskelijat panostavat hoitotyön ja suomen kielen oppimiseen, koska he haluavat tulevaisuudessa tehdä sairaanhoitajan työtä Suomessa. He ovat tiedonjanoisia ja kiinnostuneita kehittämään osaamistaan. Merkittävimpiä syitä hakeutua koulutukseen sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi on ollut mahdollisuus oppia suomen kieli opintojen aikana. Se antaa mahdollisuuden siirtyä suoraan työelämään ammatin vaatimalla kielen osaamisella, toteaa hoitotyön lehtori ja projektipäällikkö Sanna Laiho Tampereen ammattikorkeakoulusta. 

Ensimmäiset kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat aloittivat keväällä 2022. Yksi opiskelijoista, Zimbabwesta kotoisin oleva Sharon Adje kiittelee opintojen toteutusta. Valmistuminen siintää keväällä 2024. 

Adje kertoo, että hoitoalan suomenkielistä sanastoa käsitellään aktiivisesti oppitunneilla. Lääkehoidon opetuksessa teoria opiskellaan englanniksi ja suomeksi, jonka jälkeen harjoitellaan käytännön taitoja molemmilla kielillä suomen kielen opettajan tukemana. Harjoittelupaikat tukevat kielitaidon kehittymistä kirjoittamalla ohjeet suomeksi.

– Työllisyysmahdollisuuteni Suomessa ovat erittäin hyvät ja toivon saavani työpaikan perusterveydenhuollosta. Arvostan mahdollisuuksiani harjoitella kieli- ja työskentelytaitoja aidossa, turvallisessa ympäristössä ilman paineita. Minua on myös aktiivisesti kannustettu puhumaan suomeksi. 

Pilotin tulosten mukaan TOKASA-koulutusmalli toimii 

Kolmivuotisessa hankkeessa kehitetyn koulutusmallin pilotointi, arviointi ja kehittäminen jatkuvat vuoden 2024 loppuun saakka. Malli pohjautuu hankkeessa tehtyyn arviointitutkimukseen sekä substanssin opettajien, suomen kielen opettajien ja työelämän edustajien asiantuntijanäkemyksiin.

Tavoitteena on pysyvä ja dynaaminen tutkintomalli toiminnallisesti kaksikieliseen tutkintokoulutukseen. Alustavien tulosten mukaan se näyttää toimivan hyvin erityisesti suomen kielen oppimisen näkökulmasta. 

– Tunnemme koulutuksen kehityskohdat, joten jokaisen koulutuksen järjestäjän ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Teemme jo nyt yhteistyötä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Haluamme helpottaa muiden työtä ja edistää toiminnallisesti kaksikielisen koulutuksen juurtumista laajasti osaksi suomalaista koulutuskenttää, Repo Jamal sanoo. 

Koulutuksen esittely  

Koulutus on esitelty suomeksi ja englanniksi Metropolian verkkosivuilla ja Tampereen ammattikorkeakoulun verkkosivuillaTOKASA-hankkeen rahoittajana toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Koulutusmalli esitellään hankkeen webinaarissa 7.11.2023. 

Lisätietoja antavat 

Hanna Repo Jamal 
hanna.repojamal [at] metropolia.fi (hanna[dot]repojamal[at]metropolia[dot]fi) 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Sanna Laiho 
sanna.laiho [at] tuni.fi (sanna[dot]laiho[at]tuni[dot]fi) 
Tampereen ammattikorkeakoulu 

 

Teksti: Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun viestintä
Kuva: Heimo Films