Hyppää pääsisältöön

Kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen pilottiryhmä suunnannäyttäjänä

Julkaistu 27.10.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Students sitting in a classroom.
Kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen pilottiryhmä aloitti opintonsa tammikuussa 2022.
Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu rakensivat kaksikielisen sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman osana TOKASA-hanketta. Hanke kehittää tutkinto-ohjelmamallia, jossa suomen kielen opetus sisältyy opintoihin. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa tammikuussa 2022.

Kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen pilottiryhmä kehittää tutkinto-ohjelmaa. Opiskelijat tulevat eri kulttuuritaustoista: Nigeriasta, Kamerunista, Keniasta, Gambiasta, Iranista, Nepalista, Pakistanista, Venäjältä, Latviasta, Taiwanista, Turkista ja Alankomaista. Opintojen alku on sujunut hyvin.

– Haluni työskennellä sairaanhoitajana Suomessa ja parantaa suomen kielen taitoani motivoi minua hakemaan tähän kaksikieliseen ohjelmaan. Meitä on 13 opiskelijaa eri kulttuuri- ja koulutustaustoista. Opimme paljon toisiltamme ja tuemme toisiamme. Kokemus on ollut positiivinen, opiskelija Ruqia Akbari kertoo.

Opinnot sisältävät sekä teoriaa että käytäntöä. Sosiaali- ja terveysala -osaamisyksikön lehtori ja opettajatuutori Virva Vasari kertoo, että hoitotyön ja suomen kielen samanaikainen opiskelu tuntuu joskus opiskelijoista vaikealta. Suurin osa opiskelijoista käy töissä tai heillä on perhe, mikä tekee opintojen kanssa tasapainottelusta välillä haastavaa.

– Kysymme aktiivisesti opiskelijoilta heidän oppimisestaan, kuuntelemme heidän mielipiteitään ja toimimme opiskelijoiden palautteen pohjalta. Tämä on pilottiryhmä ja tavoitteena on kehittyä ja oppia. Opiskelijoiden palaute on prosessissa olennaista, Vasari painottaa.

Vasari jatkaa, että opintonsa tammikuussa aloittaneet opiskelijat ovat jo olleet ohjatussa harjoittelussa kuusi viikkoa. Palaute harjoittelusta oli erittäin positiivista ja rohkaisevaa. Pääosalle opiskelijoista tarjottiin harjoittelupaikasta myös osa-aikatyötä.

– Myös heidän suomen kielen taitonsa parantui huimasti harjoittelun aikana, ja opiskelijat ovat nyt itsevarmempia käyttämään suomen kieltä, Vasari toteaa.

Virva Vasari sitting on a table.
Virva Vasarin mukaan kansainväliset opiskelijat ja maahanmuuttajat tarvitsevat enemmän tukea.

Suomen kieli keskiössä

TOKASA-hanke pyrkii kehittämään sairaanhoitajakoulutuksen mallin, jossa suomen kielen opetus sisältyy opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on, että opiskelijoilla on valmistuttuaan sairaanhoitajana työskentelyyn vaadittava kielitaito.

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -osaamisyksikön lehtori Päivi Suominen-Tontti kertoo, että opiskelijoiden suomen kielen lähtötaso vaihtelee. Opiskelijat jaetaan kahteen suomen kielen opetusryhmään heidän taitotasonsa perusteella. Aloittelijoiden ryhmä opettelee suomen kielen perustaitoja. Pidemmälle edistyneiden ryhmä keskittyy ammatilliseen kieleen ja työnhakuun liittyvään sanastoon.

Suominen-Tontti on tyytyväinen opiskelijoiden aktiivisuuteen ja motivaatioon. Opiskelijat esittävät paljon kysymyksiä ja kertovat omista toiveistaan, esimerkiksi kielenopetuksen aiheisiin liittyen.

Englanninkielisen sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman vastaava Sanna Laiho huomauttaa, että sairaanhoitajaopiskelijat saavat nykyään helposti työtä esimerkiksi hoitoavustajina tai sijaisina terveysalan työntekijäpulan vuoksi. Suomessa sairaanhoitajilta kuitenkin vaaditaan potilasturvallisuuden vuoksi riittävä suomen kielen taito.

Kaksikielinen sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma oli suosituin hakukohde syksyn 2022 yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrän perusteella. Hakijamäärä lähes kaksinkertaistui viime vuodesta, jolloin ohjelma oli ensi kertaa mukana yhteishaussa.
 

Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (englanniksi)

TOKASA-hankkeen verkkosivut


Teksti: Riikka Mölkänen
Kuvat: Emmi Suominen