Hyppää pääsisältöön

Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus vastaa hoitajapulaan

Julkaistu 18.6.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat hoitamalla nukkea.
Sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelevat hoitamalla nukkea. Kuva: Heimo Films
Suomeen tarvitaan tällä vuosikymmenellä noin 30 000 uutta hoitajaa. Kielivaatimukset ovat kuitenkin olleet niin tiukat, että ne ovat estäneet monien hakijoiden pääsyn alalle. Tampereella ja Helsingissä haasteeseen vastataan pilottikoulutuksella, jossa sairaanhoitajille opetetaan suomen kieltä alkeista.

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hankkeen tarkoituksena on luoda toimiva ja pysyvä tutkintokoulutusmalli, jossa kielenopetus on integroitu substanssiopintoihin. Koulutusmallin ansiosta tutkinnon suorittaja voi työllistyä Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Opetuskielinä ovat englanti ja suomi/ruotsi.

– Suomessa ei ole varaa kadottaa ja menettää osaajia. Olisi tärkeää, että myös maahanmuuttajat työllistyisivät ja pysyisivät täällä. Tarkoitus on saada 75 prosenttia maahanmuuttajahoitajista pysymään Suomessa, sanoo TAMKin sairaanhoitajakoulutuksen tutkintovastaava Anne Mäenpää.

Suomen opetus integroidaan kaikkiin koulutuksen osa-alueisiin

Pilotoitavassa sairaanhoitajakoulutuksessa ei ole suomen kielen lähtötasovaatimusta, vaan suomen kielen opetukseen panostetaan koulutuksessa paljon. Opinnot sisältävät 20–23 opintopistettä suomi toisena kielenä (S2) -opintoja, ja tämän lisäksi S2-opiskelu on integroitu kaikkeen opetukseen: teoriaan, orientoiviin harjoitteluihin, simulaatioihin ja ohjattuihin harjoitteluihin. Englannin osaamisen tulee olla vähintään tasolla B2.

Opiskelijoiden suomen kielitaidon kehitystä arvioidaan säännöllisesti, ja S2-opettaja on kiinteästi mukana koulutuksessa. S2-opettaja tekee myös suomen kielen opiskelun henkilökohtaistamissuunnitelman opiskelijan kanssa.

Hankkeessa luodaan myös työelämäyhteistyömalli mukana olevien työelämäkumppanien kanssa. Sairaanhoitajakoulutuksessa noin kolmasosa opinnoista toteutuu ohjattuina harjoitteluina erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. 

Hallitusohjelma koulutuksen taustalla

Sairaanhoitajakoulutuksen pilotti toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun johdolla. Hankkeeseen osallistuvat myös muut, toimintaan halukkuutensa ilmoittaneet ammattikorkeakoulut.

Ensimmäiset opiskelijat aloittavat sairaanhoitajaopinnot maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa tammikuussa 2022. Sekä TAMKissa että Metropoliassa opinnot aloittaa 14 opiskelijaa. Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa, ja hakuun on laadittu oma valintakoe. 

Nelivuotisen TOKASA-hankkeen rahoittajina toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelman taustalla on hallitusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä tuntuvasti työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa sekä kouluttaa ja työllistää Suomessa jo asuvia maahanmuuttajia. Kieli- ja kulttuuritietoisuuteen on luvassa myös koulutuksia opettajille ja työelämän edustajille. 


Lisätietoja hankkeen verkkosivuilla: www.tokasa.fi

TAMK – Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma

Tutustu TAMKin sairaanhoitajakoulutukseen yleisesti esittelyvideon avulla. Kuvaus: Heimo Films