Hyppää pääsisältöön

Tilintarkastajan velvollisuus tarkastaa yhtiön johdon toiminta säilytettävä

Julkaistu 31.3.2020
Tampereen yliopisto
Janne RuohonenHallinnon tarkastuksessa tilintarkastajalla on velvollisuus tarkastaa erityisesti osakeyhtiön johdon toiminnan lainmukaisuus, Janne Ruohonen toteaa.
Hallinnon tarkastus liittyy yhtiön johdon ja osakkeenomistajien päätöksenteon lainmukaisuuden arviointiin tilintarkastuksessa. Yritysoikeuden ma. professori Janne Ruohosen mukaan on keskeistä, että johdon liiketoimintapäätösten lainmukaisuuden tarkastaminen säilytetään tilintarkastuslaissa jatkossakin tilintarkastuksen kohteena.

Ruohonen käsittelee aihetta tuoreessa kirjassaan Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana.

Tilintarkastuksen kohteena on yhtiön tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto. Hallinnon tarkastus on suomalaisen tilintarkastuksen erityispiirre. Hallinnon tarkastuksessa tilintarkastajalla on velvollisuus tarkastaa erityisesti osakeyhtiön johdon toiminnan lainmukaisuus.

Hallinnon tarkastusta tutkittu vähän 2000-luvulla

Hallinnon tarkastuksen sisältöä ja laajuutta on pidetty sisällöllisesti epäselvänä.  

- Hallinnon tarkastusta ei juurikaan ole 2000-luvulla tutkittu, vaikka aihepiiri on tilintarkastajan käytännön toiminnan ja vastuun kannalta aivan olennainen, Ruohonen sanoo.

Hallinnon tarkastuksen sisältö vaihtelee tarkastuskohteen mukaan. Tilintarkastajan velvollisuuksiin kuuluu tarkastaa, että yritystoiminnan säännöksiä ja yhtiöjärjestystä on noudatettu. Tällöin arvioitavaksi tulee esimerkiksi osakeyhtiön varojenjakoon, johdon päätöksenteon huolellisuuteen ja sisäiseen riskienhallintaan liittyviä seikkoja.

Hallinnon tarkastamisen laajuutta ohjaavat tilintarkastajan ammatillinen harkinta ja olennaisuusperiaate.

Hallinnon tarkastus on tärkeää yhtiön sidosryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi osakkeenomistajien ja sijoittajien kannalta on olennaista saada tieto toiminnan asianmukaisuudesta. Silloin kun yhtiön omistus ja johto ovat eriytyneet, johdon toiminnan tarkastuksen merkitys luonnollisesti korostuu. Myös yhtiön velkojien kannalta on keskeistä, että tilintarkastaja tarkastaa sääntelyn noudattamista osakeyhtiössä.

- Hallinnon tarkastuksen myötä yhtiön sidosryhmät saavat tilintarkastuskertomuksessa tietoa yhtiön toiminnan lainmukaisuudesta ja toiminnan mahdollisista puutteista, Ruohonen täsmentää.

Kirjassa hallinnon tarkastuksen osa-alueet käydään läpi sekä tarkastellaan, millaisten periaatteiden nojalla tilintarkastajan tulee suorittaa hallinnon tarkastus.

Kirjassa käsitellään muun muassa näitä aiheita: hallinnon tarkastuksen sisältö ja laajuus, osakeyhtiölainsäädännön noudattamisen tarkastus, yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastus, erityissääntelyn noudattamisen tarkastus, ISA-standardien merkitys hallinnon tarkastuksessa, tilintarkastajan huomautusvelvollisuus, johdon toiminnan tarkastus – business judgment rule, hallinnon tarkastuksen ajallinen ulottuvuus, tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu – tilintarkastajan ja johdon vastuun suhde.

Kriisiaikoina korostuu yhtiön toiminnan jatkuvuuden arviointi

Hallinnon tarkastus kuuluu aina tilintarkastuksen kohteeseen. Taloudellisina kriisiaikoina hallinnon tarkastuksessa korostuvat varojenjaon ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden arviointi.

- Hallinnon tarkastus on hyödyllinen yhtiön johdon kannalta, sillä kyse on myös johdon välineestä vakuuttaa osakkeenomistajat oman toimintansa asianmukaisuudesta, Ruohonen toteaa.

Kirja palvelee paitsi tilintarkastajia, myös osakeyhtiön johtoa ja osakkeenomistajia sekä tilintarkastuksen asiantuntijoita.

Ruohonen, Janne: Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana. Helsinki 2020. 370 s. Alma Talent

Lisätiedot:
Yritysoikeuden professori ma. (UEF), yliopistonlehtori (TAU) Janne Ruohonen, janne.ruohonen [at] tuni.fi