Hyppää pääsisältöön

Tiesitkö, että omassa yliopistossasi toimii open access -kustantamo?

Julkaistu 19.10.2020
OA week maanantai
Tällä viikolla vietetään kansainvälistä open access -viikkoa. Maanantain jutussa kerrotaan, millä konkreettisilla tavoilla oma organisaatiosi tukee avointa julkaisemista.

Tutkimustulosten avoin julkaiseminen on yhä vahvemmin pinnalla. Tähän vaikuttavat sekä tiedepoliittiset linjaukset, kansainvälisten aineistosopimusten jatkuvasti nousevat kustannukset että yleinen tutkimuskulttuurin muutos. Esimerkiksi Suomen Akatemia edellyttää jatkossa rahoittamiltaan tutkimushankkeilta tutkimustulosten avointa saatavuutta. Ensi vuoden alusta lähtien julkaisujen avoimuus tulee myös vaikuttamaan yliopistojen rahoitukseen siten, että open access -artikkeleista ja -kirjoista saa enemmän julkaisupisteitä kuin maksumuurin takana olevista julkaisuista.

Tampereen yliopistossa toimiva Tampere University Press (TUP) tarjoaa mahdollisuuden avoimeen julkaisemiseen niin omille kuin muissa organisaatioissa työskenteleville tutkijoille. TUP julkaisee vertaisarvioituja toimitettuja teoksia ja monografioita suomen, englannin ja ruotsin kielillä.

Tampere University Press on perustettu jo vuonna 1994 yliopiston tutkijoiden aloitteesta. Yliopistoyhteisön sisällä se on tunnetuin yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä eli niillä tieteenaloilla, joilla tutkimustulosten julkaiseminen kirjamuodossa on huomattavasti yleisempää kuin lääke- ja luonnontieteissä tai teknillisissä tieteissä. Ennen yliopistojen yhdistymistä Tampereen yliopiston Acta Universitatis Tamperensis -sarjaan kuuluvat väitöskirjat julkaistiin myös Tampere University Pressin nimellä, mutta yhdistymisen jälkeen sekä väitöskirjasarjan nimi että julkaisija luonnollisesti muuttuivat.

Viisi vuotta sitten TUP muuttui open access -kustantamoksi ensimmäisenä suomalaisena kirjankustantajana. Muutoksesta on kenties seurannut se väärinkäsitys, että kustantamo olisi lopettanut toimintansa. Tämä ei suinkaan pidä paikkaansa, vaan TUP julkaisee edelleen kuudesta kymmeneen vertaisarvioitua teosta vuosittain.

TUPin julkaisulinjauksia ohjaa eri tieteenaloja ja eri yliopistoja edustavista tieteentekijöistä koostuva toimituskunta. Kustantamo on voittoa tavoittelematon toimija, jonka tavoitteena on julkaista laadukkaita, vertaisarvioituja ja kaikille välittömästi avoimia teoksia. TUPin arvoja ovat avoimuus, vaikuttavuus, vastuullisuus ja moniäänisyys.

Teokset ovat saatavilla mm. yliopiston Trepo-julkaisuarkistossa ja lisäksi niitä on mahdollista ostaa painettuna verkkokirjakaupoista. 
 

Monenlaisia julkaisemisen palveluita yliopistolaisille

Tampere University Pressiä koordinoi Tampereen yliopiston kirjasto. Lisäksi kirjasto tarjoaa muitakin palveluita avoimen julkaisemisen tueksi. Julkaisuarkisto Treposta löytyvät omat osionsa opinnäytteille, väitöskirjoille, tiedekunnissa ja hankkeissa tuotetuille erillisteoksille ja sarjoille sekä rinnakkaistallennetuille tutkimusartikkeleille.

Esimerkiksi tutkimushankkeen loppuraportille nopeaa julkaisuväylää etsivä tutkija voi hyödyntää Trepon Erillisteokset ja sarjajulkaisut -kokoelmaa. Erillisteoksia ja sarjajulkaisuja voi ehdottaa julkaistavaksi helposti Trepon etusivulla olevan Tarjoa julkaistavaksi -linkin kautta. Trepossa julkaisut ovat avoimesti ja helposti päättäjien, journalistien, ammatinharjoittajien ja suuren yleisön saatavilla ilman kirjautumisia tai maksumuureja.

Tampere University Pressin kirjat ja yliopiston muut julkaisut löytyvät siis samalta julkaisualustalta. Niitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa keskenään. Alla olevaan kuvaan on koostettu TUPin ja muiden Treposta löytyvien julkaisujen keskeiset erot.

TUP-Trepo-suomi

 

Lisätietoja:

Tampere University Press

Julkaisuarkisto Trepo

Tukea avoimeen julkaisemiseen koko korkeakouluyhteisölle