Hyppää pääsisältöön

Teollisen puurakentamisen tutkijakoululle Rantasalmi-palkinto

Julkaistu 10.5.2022
Tampereen yliopisto
Puukerrostalo "Lumipuu".Hervantajärven rannalle juuri valmistunut TOASin puukerrostalo ”Lumipuu”, jonka suunnittelivat Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijat Aleksi Kraama ja Eero Kuokkanen. Kohteessa on tehty myös tutkimuksia Teollisen puurakentamisen tutkijakouluun liittyen.
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastoon kuuluva Rantasalmen rahasto myönsi Rantasalmi-palkinnon Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkijakoululle sen ansioista monialaisen tutkimustiedon tuottajana ja kestävän kehityksen edistäjänä.

Teollisen puurakentamisen tutkijakoulu on Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan käynnistämä hanke, joka vastaa alalla tunnistettuun koulutus- ja asiantuntijavajeeseen. Tutkijakoulun ytimessä ovat väitöstutkimukset sekä näitä tukevat opinnäytetyöt, joita teetetään eri yhteistyöoppilaitoksissa. Hankkeessa tuotettu aineisto, kuten opinnäytetyöt, julkaisut ja raportit, ovat alan toimijoiden vapaasti käytettävissä. Tutkijakoulun vetäjinä toimivat professori Sami Pajunen ja tenure track -professori Markku Karjalainen.

Tammikuussa 2021 käynnistyneeseen tutkijakouluun haki 40 väitöskirjatutkijaa, joista valittiin kuusi. Sittemmin väitöskirjan tekijöiden määrä on noussut jo yhdeksään.

– Tutkimushankkeissa puurakentamista lähestytään eri näkökulmista. Aiheina ovat muun muassa kantavien puurakenteiden itsesammuminen, puuvälipohjien askelääneneristävyyden laskenta, puurakentamisen kilpailukyvyn osatekijät asuntorakentamisessa sekä puukerrostalorakentaminen kiertotalouden näkökulmasta, Markku Karjalainen kertoo.

Tutkijakoulu ei kuitenkaan rajoitu pelkästään väitöskirjojen tuottamiseen, tutkimusaiheita tarjotaan myös kandi- ja diplomitöihin sekä AMK-lopputöihin.

– Tutkijajoukko koostuu rakennetekniikan, arkkitehtuurin sekä rakentamistalouden tutkijoista. Siksi tämä tutkijakoulu luo ainutlaatuisen mahdollisuuden tuottaa tutkimustuloksia, jotka hyödyttävät koko puurakentamista eivätkä vain osaoptimoi jotakin osa-aluetta muiden kustannuksella, Sami Pajunen sanoo.

Korkeatasoisen ja monipuolisen tutkimuksen lisäksi tutkijakoulun tavoitteena on lähentää tutkimuslaitoksia ja rakentamisen teollisuutta. Tutkimuksen käytännönläheisyyttä ja tulosten hyödynnettävyyttä edistää myös tutkijakoulussa käytössä oleva työelämän ja tutkimuksen yhdistävä malli. Se mahdollistaa työajan jakamisen yliopiston ja jonkin rakennusalan yrityksen kanssa.

– Tutkijakoulun rahoitus on varmistettu vuoden 2024 loppuun, mutta tavoitteena on jatkaa siitä eteenpäin. Tutkijakoulun tuottama osaaminen on tärkeää kotimaisen puurakentamisen kehitykselle. Tutkimusta ja osaajia tarvitaan kehittämään teollisen puurakentamisen teknisiä ratkaisuja ja kilpailukykyä. Tutkijakoulusta valmistuvat ovat jo opintojensa aikana integroituneet työelämään ja jatkavat toimialoillaan oman alansa kehitystyötä, professori kertovat.

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastoon kuuluva Rantasalmen rahasto on vuodesta 1996 jakanut rahaston perustajan, talousneuvos Osmo Ruotsalaisen (1915–2002) ideoiman Rantasalmi-palkinnon puualan maineteosta. Palkinnon arvo on 20 000 euroa. Puualan keskuudessa palkintoa kutsutaan lempinimellä Puu-Finlandia -palkinto. Palkinto luovutettiin tutkijakoulun vetäjille professori Sami Pajuselle ja Markku Karjalaiselle Savonlinnassa 10.5.2022 vietetyn Etelä-Savon rahaston vuosijuhlan yhteydessä. Palkintorahat käytetään väitöskirjantekijöiden artikkeli- ja kongressikuluihin.

Lisätietoja:
professori Sami Pajunen, sami.pajunen [at] tuni.fi, 040 849 0571
tenure track -professori Markku Karjalainen, markku.karjalainen [at] tuni.fi, 0405832127

Kuva: Markku Karjalainen