Hyppää pääsisältöön

Tapahtuma-alan ammattilaisia kannustetaan takaisin alalle uudella täydennyskoulutuksella

Julkaistu 17.11.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAOTAO-hankkeen tekijöitä tummissa vaatteissa varastotiloissa.
TAOTAO-hankkeen projektikoordinaattorina toimii Jukka Holm (vas.) ja projektipäällikkönä Antti Haapio (kesk.). Taustalla osaamispäällikkö Timo Kivikangas.
Koronapandemian aikaisten tapahtuma-alaan kohdistuneiden rajoitusten seurauksena alalta on poistunut suuri joukko ammattilaisia. Tampereen ammattikorkeakoulu vastaa työelämän tarpeeseen nopeasti uudella koulutushankkeella. Tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman määrää tapahtuma-alalla ja vahvistaa tapahtuma-alan pitovoimaa.

Tapahtumaosaamisen kehittäminen tapahtumassa oppimisen avulla (TAOTAO) on koulutus, jossa tapahtuma-alan työntekijöiden osaamista syvennetään ja laajennetaan kouluttamalla heitä ajantasaisilla kursseilla sekä partneriverkoston toimijoiden tapahtumissa suoritettavalla harjoittelulla. Koulutus kehittää valmiuksia erityisesti omaa ydinosaamista lähellä oleviin uusiin työtehtäviin. Osaamisen ja verkostojen vahvistamisella parannetaan mahdollisuuksia ympärivuotiseen työllistymiseen.

Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Osallistujille maksuttoman täydennyskoulutuksen laajuus on 25 opintopistettä, ja se toteutetaan kaksi kertaa vuosina 2023 ja 2024. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä 60 henkilöä takaisin alalle. Koulutuksen voi suorittaa myös työn ohessa. Ensimmäinen toteutus alkaa maaliskuussa 2023, ja opiskelijat valitaan tammi–helmikuussa.

Taustalla korona ja alan rakenteelliset haasteet

Tapahtumateollisuuden selvityksen mukaan tapahtuma-alalta on poistunut 6 500 työntekijää. Epävarman työllisyystilanteen vuoksi heitä on ollut vaikeaa houkutella palaamaan takaisin alalle.  

– Koronan aiheuttaman poistuman lisäksi alan koulutusmääriä on takavuosina vähennetty ja tapahtumien suurin keskittymä osuu kesään, minkä vuoksi alalla on työvoimapulaa ja tekijät ovat joutuneet venymään monesti liikaakin. Osaajapula rajoittaa myös tapahtumien kasvua, taustoittaa TAMKin Liiketalous ja media -yksikön osaamispäällikkö Timo Kivikangas.

Hankkeessa pyritään luomaan Pirkanmaan alueen tapahtuma-alan toimijaverkosto ja sen toimintamalli. Erilaisia tapahtumajärjestäjiä ja palveluiden tuottajia tuodaan yhteen.

Hankkeen sidosryhmiä ovat Tampereen Messut, Tampere-talo, Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto, Tampereen Musiikkijuhlat, Akun Tehdas, G Livelab, Nem Agency, Tampereen Kulttuurikamari, Tampereen Pyrintö ja Ilves sekä taustaorganisaatiot LiveFin ja Finland Festivals.

– Sidosryhmien kautta saavutetaan laajat työmarkkinat ympäri vuoden eri tehtävissä. Täydennyskoulutukseen tuleville osaajille luodaan näkymä siitä, että Pirkanmaan ekosysteemi on riittävän iso alalla työllistymistä varten, kunhan oma osaaminen vastaa alan ajankohtaisiin osaamistarpeisiin.

Muitakin samankaltaisia hankkeita on alkamassa JOTPA-rahoituksella: pääkaupunkiseudulla S4LT ja Limelight ja Tampereella Ahlmanin Elämystaitaja-hanke. Näiden hankkeiden kanssa TAOTAOssa tehdään mahdollisesti yhteistyötä.

Hankkeen vaikuttavuutta mitataan muun muassa seuraamalla koulutukseen osallistuneiden työllistymistä.

Lisäosaamista akuutteihin osaamistarpeisiin

TAOTAO-koulutuksen kohderyhminä ovat tapahtuma-alalla toimineet ja toimivat freelancerit sekä puoliammattilaiset, mutta myös osa- tai täysiaikaisesti alalla työskentelevät, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Alan koulutuksesta vastikään valmistuneetkin ovat soveltuvaa kohderyhmää.

Opetussuunnitelman työstö tapahtuu co-design prosessilla. Sisältöjen suunnittelussa selvitettiin alan akuutteja osaamistarpeita alan yrityksiltä, organisaatioilta ja saatavilla olleista selvityksistä. Sisältöön vaikuttivat myös TAMKin hankevalmistelutiimin eli Timo Kivikankaan (Media and Arts), Susanna Ihanuksen (Musiikki) ja Mika Kyläsen (Palveluliiketoiminta) omakohtaiseen kokemukseen perustuvat havainnot.

– Isot kiitokset hanketta valmistelleille tamkilaisille ja mukaan lähteneille partnereille. TAMKin monialaisuus näkyy hienosti, koska valmistelutiimissä oli edustusta kahdesta eri yksiköstä ja toteutuksessa operoidaan koko Liiketalous ja Media -yksikön osaamista hyödyntäen, vaikka pääosin toiminta onkin Media and Arts -koulutuksemme vetämää. Yhteistyötä tehdään myös TAMKin Tuottajapankki-hankkeen kanssa.

Kivikankaan mukaan asiat ovat edenneet hämmästyttävän nopeasti, kun tunnistettiin aito tarve ja ongelmat, joiden helpottamiseen tähdätään.

Koulutuksen alustavia sisältöteemoja ovat ainakin AV-tuotannon perusteet, tapahtumaturvallisuus, vastuullisuus, asiakaskokemus ja kaupallistaminen sekä harjoittelut. Harjoitteluissa tuodaan yhteen tapahtumia järjestävät tahot ja potentiaalinen työvoima.

Opetussuunnitelmaa hiotaan edelleen mukana olevan partneriverkoston kanssa mahdollisimman ajankohtaisen koulutuspaketin tuottamiseksi. Tässä hiomisessa keskeisessä roolissa ovat hankkeen projektipäällikkö Antti Haapio ja projektikoordinaattori Jukka Holm lukuisten opettajien ja partneriverkoston lisäksi.

– Esimerkiksi lavamanagerien ja vastaavien osaprosesseja vetävien osaajien tarve eri tapahtumatyypeissä on noussut esille, ja sille on räätälöity oma opintojakso ”tuotantoprosessien osien johtaminen ja toteutus”, sanoo Kivikangas.

Opiskelija voi valita itselleen vähintään 10 opintopisteen kokonaisuuden. Pakollinen osuus on 5 opintopisteen harjoittelu – loput opinnot voi valita vapaasti.

– Tammikuun alussa on hyvä suunnata katse kohti TAMKin verkkosivuja opintoihin hakemisen merkeissä, Kivikangas kannustaa.

 

Lisätietoja TAOTAO-hankkeen verkkosivuilta: https://sites.tuni.fi/taotao/ 

 

Teksti: Emmi Rämö
Kuva: Antti Haapio