Hyppää pääsisältöön

Tamperelaisopiskelija sai Alkoholitutkimussäätiön gradupalkinnon

Julkaistu 20.11.2020
Tampereen yliopisto
Ilkka Vuorinen
Tampereen yliopistosta keväällä 2020 valmistunut Ilkka Vuorinen on saanut Alkoholitutkimussäätiön Antti Murto -palkinnon sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmastaan.

Tuhannen euron Antti Murto -tunnustuspalkinto voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaalle rahapelihaittoja koskevalle pro gradu -tutkielmalle.

Ilkka Vuorisen tutkielma käsittelee nuorten ja nuorten aikuisten psykososiaalista hyvinvointia ja rahapeliongelmia Yhdysvalloissa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää monimuuttujamenetelmiä hyödyntäen, miten psykososiaalinen hyvinvointi on yhteydessä 15–25-vuotiaiden yhdysvaltalaisten kokemien rahapeliongelmien voimakkuuteen. Nämä rahapeliongelmat koostuivat erilaisista pelaamiseen liittyvistä taloudellisista ja sosiaalisista vaikeuksista.

Tutkimuksen aineistona käytettiin Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt: sosiaalipsykologinen tutkimus nuorten toiminnasta sosiaalisen median peliyhteisöissä -hankkeen Yhdysvaltojen kyselyaineistoa. Hanke on osa Tampereen yliopistossa toimivan Emerging Technologies Labin toimintaa, jota johtaa sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Tutkielman tulosten mukaan psyykkinen oireilu on yhteydessä rahapeliongelmiin. Lisäksi psyykkinen oireilu välittää sekä yksinäisyyden että hallinnan puutteen yhteyksiä rahapeliongelmiin. Tulokset tukevat siten psykososiaalisten tekijöiden merkitystä rahapeliongelmien kokemisessa, mikä näkyy erityisesti heikentyneen elämänhallinnan johdonmukaisena yhteytenä rahapeliongelmien voimakkuuteen.

Vuorinen arvioi myös kohtuullisuus-, sukupuoli- tai ikänormeihin mukautumisen voivan selittää rahapeliongelmien ilmaantumista, sillä valtaosa vastaajista ei kokenut ongelmia. Tämä puolestaan oli yhteydessä psyykkisen oireilun vähäisyyden lisäksi naissukupuoleen ja alhaisempaan ikään.

Vuorinen jatkaa aiheen tutkimista väitöskirjatyössä Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa, johon Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi 12 kuukauden apurahan lokakuussa 2020.

Ilkka Vuorinen: Nuorten ja nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi ja rahapeliongelmat Yhdysvalloissa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma 2020.