Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto saa Suomen ensimmäisen lasten syöpä- ja veritautien professuurin

Julkaistu 19.9.2023
Tampereen yliopisto
Olli Lohi seisoo seinään maalatun kettuhahmon vieressä.
Olli Lohi. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Uusi professuuri sijoittuu lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan. Tehtävään valittiin Olli Lohi. Lastentautien tutkimussäätiön myöntämän professuurin rahoituksen mahdollistaa Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry.

Lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Olli Lohi on valittu lasten hematologian ja onkologian professuuriin. Lastentautien tutkimussäätiön myöntämä professuuri sijoittuu Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan. Professorin tehtäviin kuuluu kliinisen tutkimuksen ohella osallistuminen alan opetukseen.

Suomessa ei ole aiemmin ollut lasten syöpä- ja veritautien professuuria, toisin kuin useissa muissa lastentautien tutkimuksen johtavissa maissa. Hematologian ja onkologian professuurilla on keskeinen tehtävä alan tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä, mistä hyöty välittyy lopulta suoraan potilaiden hoitoon, Lastentautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Tor Bergman sanoo.

Professuuriin valittu Olli Lohi toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopistossa ja osastonylilääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat lasten leukemian syntymekanismien selvittäminen sekä uusien hoitojen kehittäminen. Viimeisin Lohen tutkimusryhmän merkittävä löytö tapahtui viime vuonna, kun lasten T-soluleukemiaan löydettiin tehokas yhdistelmälääkehoito. Tampereen yliopiston lisäksi mukana olivat Massachusettsin tutkimusinstituutin ja Harvardin Kantasoluinstituutin tutkijat.

Tavoitteena edistää alan tutkimusta ja opetusta koko maassa

Lasten syöpätautien ennusteet ovat parantuneet laajalla rintamalla, mutta edelleen noin yksi viidestä syöpään sairastuvasta menehtyy. Haasteena ovat myös hoitojen aiheuttamat välittömät ja pitkäaikaiset haittavaikutukset, sillä lapset ovat vahvojen hoitojen aikana keskellä tärkeintä kehitys- ja kypsymisaikaa.

– Tiedon lisääntyessä hellempien ja kohdistetumpien hoitojen mahdollisuudet kuitenkin lisääntyvät. Toisaalta tämä aiheuttaa haasteita hoitojen toteutukselle, sillä yksilöity hoito vaatii huomattavaa osaamista ja henkilöstöresursseja, Olli Lohi huomauttaa.

Lohi kertoo odottavansa innolla uuden tehtävän mukanaan tuomia kehittämismahdollisuuksia. Professuurin aikana hän pyrkii kokoamaan, tukemaan ja edistämään lasten veri- ja syöpätautien tutkimusta ja opetusta koko Suomessa.

– Suomi on pieni ja syrjäinen maa, jossa osaajia on hyvin rajallinen määrä. Tutkimuksen edelläkävijät ovat myös hoidon edelläkävijöitä, ja vahva tutkimuspanos turvaa osaamisen ja maailmanluokan hoidon jatkossakin. On olennaista, että emme ainoastaan pysy tiedon eturintamassa, vaan olemme sitä itse tuottamassa, Lohi sanoo.

Lohi aloittaa viisivuotisessa professorin tehtävässä 1.1.2024.

Olli Lohi

  • Syntynyt 23.12.1975.
  • Kirjoitti ylioppilaaksi Simon lukiosta 1994.
  • Valmistui lääketieteen lisensiaatiksi ja tohtoriksi Oulun yliopistosta 1999.
  • Valmistui lastentautien erikoislääkäriksi 2008.
  • Nimitettiin Tampereen yliopiston dosentiksi 2009.
  • Valittiin Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastonylilääkäriksi 2014.
  • Aloittaa Tampereen yliopiston lasten hematologian ja onkologian professuurissa 1.1.2024.