Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto haluaa tukea opiskelijoiden hyvinvointia

Julkaistu 19.9.2019
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto haluaa rakentaa opiskelijoille hyvää arkea ja tukea heidän hyvinvointiaan. Opiskeluaikaan kuuluu paljon erilaista ohjelmaa yhteisen opiskelijakulttuurin rakentamiseksi. Yliopisto kannustaa ainejärjestöjä kehittämään yhteisöllisyyttä ilman päihteitä.

Helsingin Sanomat uutisoi torstaina 19.9.2019, että Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseurassa fuksiaiset on tapahtuma, jossa opiskelijoille väitetään injektoitavan alkoholia suoneen. Tietonsa lehti perustaa saamaansa Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry:n fuksimateriaaliin.

Aiheeseen on ottanut kantaa Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry.

Myös Tampereen ylioppilaskunta TREYn puheenjohtajan Paula Sajaniemen mukaan opiskelijoiden moninaisuuden huomioiminen ja toiminnan saavutettavuus on tärkeää kaikessa opiskelijakulttuurissa, eikä alkoholin käyttöön painostava opiskelijakulttuuri ole ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaista.

– Käymme tapauksesta vakavaa keskustelua lääketieteen ainejärjestö TLK ry:n kanssa. 

Tampereen yliopiston johto kannustaa ainejärjestöjä kehittämään päihdevapaata opiskelijakulttuuria.

Koulutuksen vararehtori Marja Sutelan mukaan lääketieteen opiskelijat ovat erittäin vastuuntuntoisia. Tampereen yliopiston lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmaan valitut opiskelijat etenevät opinnoissa tehokkaasti. Tampereella 80 prosenttia aloittaneista suorittaa tutkintonsa tavoiteajassa, mikä on Suomen korkein luku.

– Tuemme ylioppilaskunta TREYtä ja kaikkia ainejärjestöjä heidän pyrkimyksissään kehittää opiskelijakulttuuria kaikki mukaanottavaan suuntaan. Yliopiston johto käy keskustelua kyseisen lääketieteen ainejärjestön kanssa.

Koulutuksen vararehtori Marja Sutela
Tampereen ylioppilaskunta TREYn puheenjohtaja Paula Sajaniemi