Hyppää pääsisältöön

TAMKissa alkoi uusi Community Work and Multicultural Development -koulutus

Julkaistu 29.9.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Minna Niemi standing outside of TAMK.Minna Niemi kertoo, että tutkinto-ohjelman opiskelijat saavat myös vahvaa projektien toteutus- ja hallintaosaamista.
TAMK on juuri aloittanut uuden verkossa järjestettävän YAMK-tutkinto-ohjelman. Community Work and Multicultural Development -koulutus tarjoaa opiskelijoille paikasta riippumattoman mahdollisuuden osa-aikaiseen tai kokopäiväiseen opiskeluun. Ensimmäinen pilottiryhmä koostuu eri kulttuuri- ja koulutustaustoista tulevista opiskelijoista.

Poikkitieteellinen tutkinto

Kaksivuotinen monimuoto-ohjelma johtaa sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tutkinnon voi suorittaa 1,5 vuodessa.

Tutkinto on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutusorganisaatioiden kehittämisessä ja johtamisessa. Tutkinto-ohjelma yhdistää monikulttuurisen työn, kestävän kehityksen ja yhteisötyön teoriaa ja käytäntöä. Opiskelijat saavat vahvaa projektien toteutus- ja hallintaosaamista.

TAMKin sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Minna Niemi kertoo tutkinto-ohjelman tekevän erityiseksi se, että opiskelijat syventävät monikulttuurisuuden ja yhteisötyön osaamistaan kestävän kehityksen, tasa-arvon ja ekososiaalisen työn viitekehyksessä.

– Ohjelma vahvistaa suomalaisen yhteisötyön koulutusperustaa ja kehitystä kansainvälisen tieteellisen keskustelun ja käytännön kokemusten pohjalta, Niemi lisää.

Kiinnostava tutkinto-ohjelma

Ohjelmassa aloittaneet opiskelijat arvostavat opintojen joustavuutta, koska sen ansiosta he voivat opiskella itselleen sopivana aikana. Heidän mielestään opintojen sisältö on myös kiinnostava, etenkin ekososiaalinen työ, joka muodostaa ison osan tutkintoa.

Tutkinto-opiskelija Päivi Kelemen toteaa, että hän valitsi ohjelman opintojen joustavuuden ja verkkototeutuksen vuoksi. Hänelle joustavuus on tärkeää, koska hän on kokopäivätyössä.

– Uskon, että yhteisötyön opinnot lisäävät valinnanmahdollisuuksia ja työllistymistä. Opinnot avaavat minulle enemmän uusia mahdollisuuksia ja haasteita, Kelemen painottaa.

Opiskelija Caroline Malhotra valitsi tutkinnon, koska häntä kiinnostaa yhteisötyö.

– Mielestäni yhteisötyön vahvistaminen on keskeistä parempien, terveempien ja kestävämpien yhteiskuntien luomiseksi, Malhotra kertoo.

Students sitting around the table.

Tulevaisuuden odotuksia

Minna Niemi uskoo, että yhdessä opiskelijoiden kanssa ohjelman opettajat ja vierailevat luennoitsijat vahvistavat yhteisötyön ja monikulttuurisen kehittämisen koulutusta. Hän toivoo, että pilottiohjelman tulokset tavoittavat sekä kotimaisen että kansainvälisen yhteisötyön kentän.

Opiskelijoilla on samanlaisia odotuksia tulevilta opinnoiltaan. He toivovat saavansa paljon inspiraatiota ja innovatiivisia ideoita uraansa varten.

Lue lisää tutkinto-ohjelmasta:
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/community-work-and-multicultural-development

Teksti: Riikka Mölkänen
Kuvat: Dimitra Panopoulou-Huovila