Hyppää pääsisältöön

Suomessa panostetaan suprajohtavien magneettien kehitykseen

Julkaistu 10.9.2020
Tampereen yliopisto
Levitation of a magnet on top of a superconductor. Juboroff / Wikimedia CommonsSuprajohteen päällä leijuva magneetti.
Tampereen yliopiston ja viiden suomalaisen yrityksen yhteinen innovaatiohanke SMARAGDI alkaa kehittää älykkäitä korkean lämpötilan suprajohtavia magneetteja. Korkean lämpötilan suprajohdemagneetteja visioidaan käytettäväksi tulevaisuuden ekologisissa energiasovelluksissa sekä hiukkasfysiikan perustutkimuksessa. Business Finland rahoittaa hanketta 1.2 miljoonalla eurolla.

Suomeen perustetaan monitieteinen SMARAGDI-niminen yhteistyöekosysteemi (Smart Magnets for Accelerator Research And diaGnostic Data Infrastructures), joka kehittää suprajohdemagneettien uusia valmistus- ja testausmenetelmiä. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisarvo on 2 miljoonaa euroa.

Mukana on viisi yritystä: innovatiivista energianvarastointisovellusta kehittävä Teraloop Oy Espoosta, 3d-tulostuksen asiantuntija 3DStep Oy Ylöjärveltä, laitteiden käytön ja luotettavuuden mallintamiseen keskittyvä Ramentor Oy Tampereelta, akustisten sensorisovellusten osaaja Meluta Tampereelta sekä tunnettu suprajohteiden ja kuparituotteiden valmistaja Luvata Porista. Ekosysteemiä koordinoi Tampereen yliopisto, josta mukana on kolme tutkimusryhmää: Sähkömekaniikka, Mekatroniikka ja Manufacturing systems.

Suprajohtavat materiaalit mahdollistavat häviöttömän sähkönsiirron matalissa lämpötiloissa. Tämä mahdollistaa muun muassa erittäin voimakkaat sähkömagneetit, joita käytetään esimerkiksi lääketieteellisessä magneettikuvauksessa ja fysiikan tutkimuksessa tarvittavissa hiukkaskiihdyttimissä.

Suprajohtavuuden avulla voitaisiin myös kehittää energiatehokkaita ja ekologisia ratkaisuja tulevaisuuden lento- ja junaliikenteeseen sekä energian tuotantoon ja varastointiin.

Nykyiset kaupalliset sovellukset perustuvat lähinnä matalan lämpötilan suprajohteisiin. Korkean lämpötilan suprajohdemagneetit mahdollistavat suuremmat magneettikentät ja edullisemman jäähdytyslaitteiston. Teknologia vaatii kuitenkin vielä kehittämistä, ennen kuin se on valmis kaupallisesti hyödynnettäväksi. SMARAGDI-hankkeessa pureudutaan näihin kehitystarpeisiin.

Tampereen yliopistolla on yli 30 vuoden tutkimushistoria suprajohtavuuden alalla. SMARAGDI-hankkeessa päivitetään tutkimuslaboratorio, joka mahdollistaa suprajohtavien magneettien rakentamisen ja testaamisen Suomessa. Euroopan hiukkastutkimuskeskus (CERN) on osoittanut kiinnostusta hankkeeseen, ja alustavia keskusteluja yhteistyön käynnistymisestä on käyty. CERN:issä suprajohtavia magneetteja käytettään LHC-hiukkastörmäyttimessä (Large Hadron Collider).

- SMARAGDI:ssa ainutlaatuista on se, että saamme yhteen eri teknologia-alojen asiantuntijoita. Näin meillä on aivan uudenlaiset mahdollisuudet yhdessä innovointiin ja uusien ratkaisujen löytämiseen, kertoo projektin vastuullinen johtaja, akatemiatutkija Tiina Salmi Tampereen yliopiston Sähkömekaniikan tutkimusryhmästä.

Pitkän tähtäimen tavoite on suomalaisen suprajohdemagneettiteknolgiaosaamisen kehittäminen. SMARAGDI yhteistyöekosysteemiin voivat tulevaisuudessa liittyä myös muut yritykset ja tutkimusryhmät, jotka ovat kiinnostuneita suprajohtavien sovellusten kehittämisestä.

Lisätietoja projektin nettisivuilta: https://projects.tuni.fi/smaragdi/

Lisätietoja ja yhteystiedot:
Tampereen yliopisto: Tiina Salmi, akatemiatutkija, +358 40 849 0415, tiina.salmi [at] tuni.fi
 

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 10.9.2020

Kuva: Juboroff / Wikimedia Commons