Hyppää pääsisältöön

Strateginen kumppanuus jatkuu ja vahvistuu TAMKin ja MUASin kesken

Julkaistu 19.12.2018
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuni.kuvamuas
Tampereen ammattikorkeakoulu ja saksalainen Munich University of Applied Sciences allekirjoittivat jatkosopimuksen strategisesta yhteistyöstä Tampereella marraskuussa 2018. Se merkitsee lisää osaamisen jakamista ja yhteisiä hankeavauksia.

Vuonna 2013 tehdyssä ensimmäisessä kumppanuussopimuksessa ammattikorkeakoulut sopivat kaksoistutkinnoista liiketalouden koulutusohjelmien kesken. Kaksoistutkinto tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa oman maansa AMK-tutkinnon rinnalla ulkomaisen tutkinnon ja valmistuttuaan saa yhden sijasta kaksi tutkintotodistusta. 

Tapaaminen Tampereella 22.–23. marraskuuta oli hyvin konkreettinen ja tavoitteellinen, sillä MUASin johdon lisäksi useampi professori oli saapunut vahvistamaan osaamisalueidensa kehittämisyhteistyötä. Kuluneen viisivuotiskauden aikana on löydetty ammattikorkeakoulujen yhteiset osaamiset sekä kiinnostuksen kohteet, ja niiden kehittämistä jatketaan. Osaamisalueiden toimijat kokoontuvat vuosittain valmistelemaan konkreettista, yhteistä toimintaa, jolloin myös osaamisalueiden opettajat pääsevät vaikuttamaan yhteistyöhön. 

Koulutusohjelma, jossa kaksoistutkinto toteutetaan on International Business. Tutkinnon on suorittanut tähän mennessä 11 opiskelijaa.  Eri koulutusaloilla on meneillään muutamia yhteishankkeita, joissa kehitetään muun muassa virtuaalisuustyöpajoja ja -foorumeja. Pajoissa tehdään matalan kynnyksen digitaalisuusharjoitteita, joilla vastataan digitaalisuusosaamisen haasteisiin. Yhteinen tekniikan alan hanke keskittyy lämpöpumppuihin ja lämmön taltiointijärjestelmiin sekä lähes nollaenergiarakentamiseen.  

Myös liikkuvuus puolin ja toisin kuuluu kumppanuusohjelmaan. Noin 150 henkilöstön, opettajien ja opiskelijoiden lyhyttä vaihtoa on toteutettu kuluneiden vuosien aikana.    

- Me TAMKissa haluamme toivottaa MUASilaiset tervetulleiksi meille lyhyisiin tai pidempiinkin työjaksoihin lisätäksemme kotikansainvälistymistämme. TAMKin opettajia puolestaan halutaan jo ensi kesänä Müncheniin kesäopintojen vetäjäksi, kertoo henkilöstöjohtaja Merja Jortikka

Kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettuja yhteisiä kesäkouluja tullaan toteuttamaan tulevina kesinä. 

 
Suuntana digitalisaatio ja hyvien käytänteiden jakaminen 

Kaksipäiväisen vierailun aikana keskusteltiin yhteistyön vahvistamisesta muun muassa digitalisaatiossa ja verkko-oppimisympäristöjen kehittämisessä. Jatkossa yhtenä konkreettisena muotona voivat olla online-koulutukset. 

Ammattikorkeakoulut ovat benchmarkanneet toistensa kansainvälistä toimintaa ja tukipalveluita ja saaneet uusia ideoita toiminnan järjestämiseen. Koulutuksen puolella Electrical Engineering ja Information Technology -insinööriohjelmista on löydetty yhteisiä vahvuuksia, ja kehittämisyhteistyötä tullaan syventämään. 

Kaksoistutkinnot kiinnostavat, ja liiketalouden lisäksi selvitetäänkin nyt mahdollisuuksia laajentaa niitä myös muihin tutkinto-ohjelmiin. MUAS valmistelee uutena osaamisalueenaan Health & Nursing -terveyspalveluiden tutkintokoulutuksia, ja TAMKilla on vahvaa asiantuntija-apua tarjottavanaan koulutuksen valmistelutyöhön sekä sen toteutukseen. 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan haetaan uusia yhteistyötahoja ja kumppaneita vahvistamaan MUASin ja TAMKin osaamisia. Laajemman suomalais-saksalaisen verkoston yhteistyöllä pyritään saamaan lisää tutkimushankkeita erilaisten maakohtaisten tai kansainvälisten rahoituskanavien kautta. 

  

Kansainvälinen verkosto ulottuu 50 maahan 

TAMKin kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluu 350 korkeakoulua 50 maassa. Vuosittain TAMKista lähtee noin 350 opiskelijaa pitkään ulkomaan opiskeluvaihtoon ja toiset 400 lyhyille opintomatkoille. Vastaavasti TAMKiin tulee vuosittain noin 300 opiskelijaa pitkään opiskeluvaihtoon ja saman verran lyhyeen vaihtoon. Opettaja- ja henkilökuntavaihtoja TAMKista maailmalle toteutuu vuosittain noin 400 ja vastaava määrä muualta TAMKiin päin. 

MUASin lisäksi TAMKilla on strategiset kumppanuussopimukset kahden hollantilaisten ammattikorkeakoulun, Hanze University of Applied Sciences ja The Hague University of Applied Sciences, kanssa.  

  

Lisätietoa 

Rehtori Markku Lahtinen